Ancient Greek-English Dictionary Language

ἄγω

Non-contract Verb; Transliteration:

Principal Part: ἄγω ἄξω ἤγαγον ἦχα ἦγμαι

Structure: ά̓γ (Stem) + ω (Ending)

Etym.: on the augment in the Doric form a)=gon, see Chantraine, MHG, 311.

Sense

 1. I lead
 2. I fetch, bring along (of people), take with
 3. I lead away, arrest, carry off
 4. I lead, guide, command
 5. I draw out
 6. I hold, celebrate, observe
 7. I weigh
 8. (middle) I take for myself

Conjugation

Present tense

Active
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular ά̓γω ά̓γεις ά̓γει
Dual ά̓γετον ά̓γετον
Plural ά̓γομεν ά̓γετε ά̓γουσιν*
SubjunctiveSingular ά̓γω ά̓γῃς ά̓γῃ
Dual ά̓γητον ά̓γητον
Plural ά̓γωμεν ά̓γητε ά̓γωσιν*
OptativeSingular ά̓γοιμι ά̓γοις ά̓γοι
Dual ά̓γοιτον ἀγοίτην
Plural ά̓γοιμεν ά̓γοιτε ά̓γοιεν
ImperativeSingular ά̓γε ἀγέτω
Dual ά̓γετον ἀγέτων
Plural ά̓γετε ἀγόντων, ἀγέτωσαν
Infinitive ά̓γειν
Participle MasculineFeminineNeuter
ἀγων ἀγοντος ἀγουσα ἀγουσης ἀγον ἀγοντος
Middle/Passive
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular ά̓γομαι ά̓γει, ά̓γῃ ά̓γεται
Dual ά̓γεσθον ά̓γεσθον
Plural ἀγόμεθα ά̓γεσθε ά̓γονται
SubjunctiveSingular ά̓γωμαι ά̓γῃ ά̓γηται
Dual ά̓γησθον ά̓γησθον
Plural ἀγώμεθα ά̓γησθε ά̓γωνται
OptativeSingular ἀγοίμην ά̓γοιο ά̓γοιτο
Dual ά̓γοισθον ἀγοίσθην
Plural ἀγοίμεθα ά̓γοισθε ά̓γοιντο
ImperativeSingular ά̓γου ἀγέσθω
Dual ά̓γεσθον ἀγέσθων
Plural ά̓γεσθε ἀγέσθων, ἀγέσθωσαν
Infinitive ά̓γεσθαι
Participle MasculineFeminineNeuter
ἀγομενος ἀγομενου ἀγομενη ἀγομενης ἀγομενον ἀγομενου

Future tense

Imperfect tense

Active
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular ῆ̓γον ῆ̓γες ῆ̓γεν*
Dual ή̓γετον ἠγέτην
Plural ή̓γομεν ή̓γετε ῆ̓γον
Middle/Passive
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular ἠγόμην ή̓γου ή̓γετο
Dual ή̓γεσθον ἠγέσθην
Plural ἠγόμεθα ή̓γεσθε ή̓γοντο

Aorist tense

Perfect tense

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν τὸν νεώτερον ἀγάγετε πρόσ με, καὶ πιστευθήσονται τὰ ρήματα ὑμῶν. εἰ δὲ μή, ἀποθανεῖσθε. ἐποίησαν δὲ οὕτωσ. (Septuagint, Liber Genesis 42:20)
 • καὶ ἀγάγετε πρόσ με τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν τὸν νεώτερον, καὶ γνώσομαι ὅτι οὐ κατάσκοποί ἐστε, ἀλλ̓ ὅτι εἰρηνικοί ἐστε, καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν ἀποδώσω ὑμῖν, καὶ τῇ γῇ ἐμπορεύσεσθε. (Septuagint, Liber Genesis 42:34)
 • εἶπε δὲ Ρουβὴν τῷ πατρὶ αὐτῶν λέγων. τοὺσ δύο υἱούσ μου ἀπόκτεινον, ἐὰν μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸσ σέ. δὸσ αὐτὸν εἰσ τὴν χεῖρά μου, κἀγὼ ἀνάξω αὐτὸν πρὸσ σέ. (Septuagint, Liber Genesis 42:37)
 • οἱ δὲ εἶπαν. ἐρωτῶν ἐπηρώτησεν ἡμᾶσ ὁ ἄνθρωποσ καὶ τὴν γενεὰν ἡμῶν λέγων. εἰ ἔτι ὁ πατὴρ ὑμῶν ζῇ καὶ εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀδελφόσ̣ καὶ ἀπηγγείλαμεν αὐτῷ κατὰ τὴν ἐπερώτησιν ταύτην. μὴ ᾔδειμεν ὅτι ἐρεῖ ἡμῖν. ἀγάγετε τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν̣ (Septuagint, Liber Genesis 43:6)
 • ἐγὼ δὲ ἐκδέχομαι αὐτόν, ἐκ χειρόσ μου ζήτησον αὐτόν. ἐὰν μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸσ σὲ καὶ στήσω αὐτὸν ἐναντίον σου, ἡμαρτηκὼσ ἔσομαι εἰσ σὲ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. (Septuagint, Liber Genesis 43:8)
 • διὰ τοῦτο ἐγὼ ἄγω κακίαν πρόσ σε εἰσ οἶκον Ἱεροβοάμ. ἐξολοθρεύσω τοῦ Ἱεροβοὰμ οὐροῦντα πρὸσ τοῖχον ἐχόμενον καὶ ἐγκαταλελειμμένον ἐν Ἰσραὴλ καὶ ἐπιλέξω οἴκου Ἱεροβοάμ, καθὼσ ἐπιλέγεται ἡ κόπροσ, ὡσ τελειωθῆναι αὐτόν. (Septuagint, Liber I Regum 14:22)
 • ἄκουε δή, Ἰησοῦ ὁ ἱερεὺσ ὁ μέγασ, σὺ καὶ οἱ πλησίον σου οἱ καθήμενοι πρὸ προσώπου σου, διότι ἄνδρεσ τερατοσκόποι εἰσί. διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω τὸν δοῦλόν μου Ἀνατολήν. (Septuagint, Prophetia Zachariae 3:8)
 • ἐγὼ συντάσσω καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούσ. [ἡγιασμένοι εἰσί, καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούσ]. γίγαντεσ ἔρχονται πληρῶσαι τὸν θυμόν μου χαίροντεσ ἅμα καὶ ὑβρίζοντεσ. (Septuagint, Liber Isaiae 13:3)
 • ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω αὐτοὺσ ἀπὸ βορρᾶ καὶ συνάξω αὐτοὺσ ἀπ’ ἐσχάτου τῆσ γῆσ ἐν ἑορτῇ φασέκ. καὶ τεκνοποιήσει ὄχλον πολύν, καὶ ἀποστρέψουσιν ὧδε. (Septuagint, Liber Ieremiae 38:8)

Synonyms

 1. I lead

 2. I lead away

 3. I lead

 4. I draw out

 5. I hold

 6. I weigh

 7. I take for myself

Related

Derived

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION