Ancient Greek-English Dictionary Language

περιέρχομαι

Non-contract Verb; 이상동사 자동번역 Transliteration:

Principal Part: περιέρχομαι

Structure: περι (Prefix) + έ̓ρχ (Stem) + ομαι (Ending)

Sense

 1. to go round, go about, to go about, to go about, to go round
 2. to come round, encompass, came
 3. to go round and return, come round, ended, came at last upon
 4. to come round

Conjugation

Present tense

Imperfect tense

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ὅτι τοὺσ ἀξίουσ αὐτῆσ αὕτη περιέρχεται ζητοῦσα καὶ ἐν ταῖσ τρίβοισ φαντάζεται αὐτοῖσ εὐμενῶσ καὶ ἐν πάσῃ ἐπινοίᾳ ὑπαντᾷ αὐτοῖσ. (Septuagint, Liber Sapientiae 6:16)
 • σφαλεὶσ οὖν καὶ τῆσδε τῆσ ἐλπίδοσ ἔτι μᾶλλον ἐδυσχέραινον, ἠρέμα παραμυθούμενοσ ἐμαυτὸν ὅτι μετὰ πολλῶν καὶ σοφῶν καὶ σφόδρα ἐπὶ συνέσει διαβεβοημένων ἀνόητὸσ τέ εἰμι καὶ τἀληθὲσ ἔτι ἀγνοῶν περιέρχομαι. (Lucian, Necyomantia, (no name) 6:1)
 • "’ οὗτοι τοίνυν εἰσ συστήματα διαιρεθέντεσ καὶ διαφόρουσ λόγων λαβυρίνθουσ ἐπινοήσαντεσ οἱ μὲν Στωϊκοὺσ ὠνομάκασιν ἑαυτούσ, οἱ δὲ Ἀκαδημαϊκούσ, οἱ δὲ Ἐπικουρείουσ, οἱ δὲ Περιπατητικοὺσ καὶ ἄλλα πολλῷ γελοιότερα τούτων ἔπειτα δὲ ὄνομα σεμνὸν τὴν ἀρετὴν περιθέμενοι καὶ τὰσ ὀφρῦσ ἐπάραντεσ καὶ τὰ μέτωπα ῥυτιδώσαντεσ καὶ τοὺσ πώγωνασ ἐπισπασάμενοι περιέρχονται ἐπιπλάστῳ σχήματι κατάπτυστα ἤθη περιστέλλοντεσ, ἐμφερεῖσ μάλιστα τοῖσ τραγικοῖσ ἐκείνοισ ὑποκριταῖσ, ὧν ἢν ἀφέλῃ τισ τὰ προσωπεῖα καὶ τὴν χρυσόπαστον ἐκείνην στολήν, τὸ καταλειπόμενόν ἐστι γελοῖον ἀνθρώπιον ἑπτὰ δραχμῶν ἐσ τὸν ἀγῶνα μεμισθωμένον. (Lucian, Icaromenippus, (no name) 29:3)
 • "’ φαίη ἄν, εἰ τὰ δίκαια καὶ ἀληθῆ θέλοι λέγειν, ὅτι ’ πλεῖν μὲν ἢ γεωργεῖν ἢ στρατεύεσθαι ἤ τινα τέχνην μετιέναι περιττὸν εἶναί μοι δοκεῖ, κέκραγα δὲ καὶ αὐχμῶ καὶ ψυχρολουτῶ καὶ ἀνυπόδητοσ τοῦ χειμῶνοσ περιέρχομαι καὶ τρίβωνα ῥυπαρὸν περιβέβλημαι καὶ ὥσπερ ὁ ‐ Μῶμοσ τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων γιγνόμενα συκοφαντῶ, καὶ εἰ μέν τισ ὠψώνηκε τῶν πλουσίων πολυτελῶσ ἢ ἑταίραν ἔχει, τοῦτο πολυπραγμονῶ καὶ ἀγανακτῶ, εἰ δὲ τῶν φίλων τισ ἢ ἑταίρων κατάκειται νοσῶν ἐπικουρίασ τε καὶ θεραπείασ δεόμενοσ, ἀγνοῶ. (Lucian, Icaromenippus, (no name) 29:8)
 • οὕτω σοι καὶ αὐτὸσ ἔνθεοσ καὶ διπλασίωσ ὑπὸ τῶν λόγων περιέρχομαι. (Lucian, Nigrinus, Nigrinou Fiaosofia 5:5)
 • σκέψασθε δέ μ’, εἰ σοφῶσ αὐτοὺσ περιέρχομαι τοὺσ οἰομένουσ φρονεῖν κἄμ’ ἐξαπατύλλειν. (Aristotle, Choral, antistrophe 21)
 • οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι ἢ πείθων ὑμῶν καὶ νεωτέρουσ καὶ πρεσβυτέρουσ μήτε σωμάτων ἐπιμελεῖσθαι μήτε χρημάτων πρότερον μηδὲ οὕτω σφόδρα ὡσ τῆσ ψυχῆσ ὅπωσ ὡσ ἀρίστη ἔσται, λέγων ὅτι οὐκ ἐκ χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ’ ἐξ ἀρετῆσ χρήματα καὶ τὰ ἄλλα ἀγαθὰ τοῖσ ἀνθρώποισ ἅπαντα καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. (Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, 136:3)

Synonyms

 1. to go round

 2. to come round

 3. to go round and return

 4. to come round

Derived

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION