Ancient Greek-English Dictionary Language

ἄνεσις

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἄνεσις ἀνέσεως

Structure: ἀνεσι (Stem) + ς (Ending)

Etym.: a)ni/hmi

Sense

 1. a loosening, relaxing
 2. remission, abatement
 3. relaxation, recreation
 4. indulgence, license

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • δουλεύειν γὰρ αὐτὸν τῇ λειότητι διαπαντόσ, τὸ δὲ κεκραμένον καὶ παντοδαπὸν ἐπιτάσει τε καὶ ἀνέσει καὶ τὸ ταῖσ παθητικαῖσ ὑπερθέσεσι διειλημμένον ἀποβεβληκέναι. (Dionysius of Halicarnassus, De Isocrate, chapter 13 1:4)
 • ἴδιον δὲ τοῦ Σόλωνοσ ἡ τῶν χρεῶν ἄνεσισ, ᾗ μάλιστα τὴν ἐλευθερίαν ἐβεβαίωσε τοῖσ πολίταισ. (Plutarch, Comparison of Solon and Publicola, chapter 3 1:1)
 • Ὠσπερ τοῖσ ἀθλητικοῖσ καὶ περὶ τὴν τῶν σωμάτων ἐπιμέλειαν ἀσχολουμένοισ οὐ τῆσ εὐεξίασ μόνον οὐδὲ τῶν γυμνασίων φροντίσ ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τῆσ κατά καιρὸν γινομένησ ἀνέσεωσ ‐ μέροσ γοῦν τῆσ ἀσκήσεωσ τὸ μέγιστον αὐτὴν ὑπολαμβάνουσιν ‐ οὕτω δὴ καὶ τοῖσ περὶ τοὺσ λόγουσ ἐσπουδακόσιν ἡγοῦμαι προσήκειν μετὰ τὴν πολλὴν τῶν σπουδαιοτέρων ἀνάγνωσιν ἀνιέναι τε τὴν διάνοιαν καὶ πρὸσ τὸν ἔπειτα κάματον ἀκμαιοτέραν παρασκευάζειν. (Lucian, Verae Historiae, book 1 1:1)
 • οὕτω καὶ Πλάτων ἀδελφιδοῦν ὄντα Σπεύσιππον ἐκ πολλῆσ ἀνέσεωσ καὶ ἀκολασίασ ἐπέστρεψεν, οὐδὲν οὔτ’ εἰπὼν ἀνιαρὸν οὔτε ποιήσασ πρὸσ αὐτόν, ἀλλὰ φεύγοντι τοὺσ γονεῖσ ἐλέγχοντασ ἀεὶ καὶ λοιδοροῦντασ ἐνδιδοὺσ ἑαυτὸν εὐμενῆ καὶ ἀμήνιτον, αἰδῶ τε πολλὴν ἐνειργάσατο καὶ ζῆλον ἑαυτοῦ καὶ φιλοσοφίασ. (Plutarch, De fraterno amore, section 21 2:1)
 • ἐπιτάσεισ μέντοι καὶ ἀνέσεισ λαμβάνει τινὰσ ἀναλόγουσ. (Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 13 3:5)
 • διὸ καὶ οἰκεῖὸν ἐστ’ αὐτοῖσ ἡ φιλοποσία καὶ τὰ ἐρωτικὰ καὶ πᾶσα ἡ περὶ τὴν δίαιταν ἄνεσισ. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 19 2:3)
 • ἡ γάρ τῶν ἐφόρων κατάστασισ οὐκ ἄνεσισ ἦν, ἀλλ’ ἐπίτασισ τῆσ πολιτείασ, καὶ δοκοῦσα πρὸσ τοῦ δήμου γεγονέναι σφοδροτέραν ἐποίησε τὴν ἀριστοκρατίαν. (Plutarch, Lycurgus, chapter 29 6:2)
 • "ποῦ δ’ ἔστιν ἄνεσισ καὶ κοινωνία μετὰ φίλων, ἐφ’ ὅσον κολάζουσι καὶ στρεβλοῦσι τύραννοι; (Plutarch, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum, section 315)
 • οἵ τε νοσέοντεσ ἀνιώμενοι νήχονται ἐπὶ ἑκατέρῃ μοχθηρίῃ μὴ ἐγκεχειρικότεσ ἑωυτοὺσ ἑώσ τέλεοσ τῇ ἐν τῇ τέχνῃ πλείονι θεραπείῃ‧ ἄνεσισ γὰρ νούσου τινὸσ κάμνοντι παρέχει μεγάλην ἀλεωρήν‧ διὸ δεόμενοι τὴν ὑγιεινὴν διάθεσιν οὐκ ἐθέλουσι τὴν αὐτὴν χρῆσιν αἰεὶ προσδέχεσθαι, ὁμονοέοντεσ ἰητροῦ ποικιλίῃ. (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, PARAGGELIAI, vii.6)

Synonyms

 1. a loosening

 2. remission

 3. relaxation

 4. indulgence

Related

Similar forms

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION