Ancient Greek-English Dictionary Language

ἐντυγχάνω

Non-contract Verb; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἐντυγχάνω ἐντεύξομαι ἐνέτυχον ἐντετύχηκα ἐντευχθείς

Structure: ἐν (Prefix) + τυγχάν (Stem) + ω (Ending)

Sense

 1. to light upon, fall in with, meet with, the first who meets us, any chance person, to fall upon
 2. having found, having fallen in with
 3. to converse with, talk to
 4. to intercede with, intreat, to intreat, to
 5. to meet with, to read

Conjugation

Present tense

Active
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular ἐντυγχάνω ἐντυγχάνεις ἐντυγχάνει
Dual ἐντυγχάνετον ἐντυγχάνετον
Plural ἐντυγχάνομεν ἐντυγχάνετε ἐντυγχάνουσιν*
SubjunctiveSingular ἐντυγχάνω ἐντυγχάνῃς ἐντυγχάνῃ
Dual ἐντυγχάνητον ἐντυγχάνητον
Plural ἐντυγχάνωμεν ἐντυγχάνητε ἐντυγχάνωσιν*
OptativeSingular ἐντυγχάνοιμι ἐντυγχάνοις ἐντυγχάνοι
Dual ἐντυγχάνοιτον ἐντυγχανοίτην
Plural ἐντυγχάνοιμεν ἐντυγχάνοιτε ἐντυγχάνοιεν
ImperativeSingular ἐντύγχανε ἐντυγχανέτω
Dual ἐντυγχάνετον ἐντυγχανέτων
Plural ἐντυγχάνετε ἐντυγχανόντων, ἐντυγχανέτωσαν
Infinitive ἐντυγχάνειν
Participle MasculineFeminineNeuter
ἐντυγχανων ἐντυγχανοντος ἐντυγχανουσα ἐντυγχανουσης ἐντυγχανον ἐντυγχανοντος
Middle/Passive
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular ἐντυγχάνομαι ἐντυγχάνει, ἐντυγχάνῃ ἐντυγχάνεται
Dual ἐντυγχάνεσθον ἐντυγχάνεσθον
Plural ἐντυγχανόμεθα ἐντυγχάνεσθε ἐντυγχάνονται
SubjunctiveSingular ἐντυγχάνωμαι ἐντυγχάνῃ ἐντυγχάνηται
Dual ἐντυγχάνησθον ἐντυγχάνησθον
Plural ἐντυγχανώμεθα ἐντυγχάνησθε ἐντυγχάνωνται
OptativeSingular ἐντυγχανοίμην ἐντυγχάνοιο ἐντυγχάνοιτο
Dual ἐντυγχάνοισθον ἐντυγχανοίσθην
Plural ἐντυγχανοίμεθα ἐντυγχάνοισθε ἐντυγχάνοιντο
ImperativeSingular ἐντυγχάνου ἐντυγχανέσθω
Dual ἐντυγχάνεσθον ἐντυγχανέσθων
Plural ἐντυγχάνεσθε ἐντυγχανέσθων, ἐντυγχανέσθωσαν
Infinitive ἐντυγχάνεσθαι
Participle MasculineFeminineNeuter
ἐντυγχανομενος ἐντυγχανομενου ἐντυγχανομενη ἐντυγχανομενης ἐντυγχανομενον ἐντυγχανομενου

Future tense

Imperfect tense

Aorist tense

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ ἐκάθισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺσ μετ̓ αὐτοῦ καὶ εἶπε τοῖσ ἄρχουσιν αὐτοῦ. ἐξέλθετε μετ̓ αὐτοῦ εἰσ μέσον τῆσ πόλεωσ καὶ κηρύξατε τοῦ μηδένα ἐντυγχάνειν κατ̓ αὐτοῦ περὶ μηδενὸσ πράγματοσ, καὶ μηδεὶσ αὐτῷ παρενοχλείτω περὶ παντὸσ λόγου. (Septuagint, Liber Maccabees I 10:63)
 • καὶ ἐνετύγχανον κατ̓ αὐτοῦ τινεσ ἄνομοι τῶν ἐκ τοῦ ἔθνουσ. (Septuagint, Liber Maccabees I 11:25)
 • ἐφροντίσαμεν τοῖσ μὲν βουλομένοισ ἀναγινώσκειν ψυχαγωγίαν, τοῖσ δὲ φιλοφρονοῦσιν εἰσ τὸ διὰ μνήμησ ἀναλαβεῖν εὐκοπίαν, πᾶσι δὲ τοῖσ ἐντυγχάνουσιν ὠφέλειαν. (Septuagint, Liber Maccabees II 2:25)
 • τοῦ δὲ βασιλέωσ ἐπανελθόντοσ ἀπὸ τῶν κατὰ Κιλικίαν τόπων, ἐνετύγχανον οἱ κατὰ πόλιν Ἰουδαῖοι, συμμισοπονηρούντων καὶ τῶν Ἑλλήνων ὑπὲρ τοῦ παρὰ λόγον τὸν Ὀνίαν ἀπεκτάνθαι. (Septuagint, Liber Maccabees II 4:36)
 • καθάπερ γὰρ οἶνον καταμόνασ πίνειν, ὡσαύτωσ δὲ καὶ ὕδωρ πάλιν πολέμιον. ὃν δὲ τρόπον οἶνοσ ὕδατι συγκερασθεὶσ ἡδὺσ καὶ ἐπιτερπῆ τὴν χάριν ἀποτελεῖ, οὕτω καὶ τὸ τῆσ κατασκευῆσ τοῦ λόγου τέρπει τὰσ ἀκοὰσ τῶν ἐντυγχανόντων τῇ συντάξει. ἐνταῦθα δὲ ἔσται ἡ τελευτή. (Septuagint, Liber Maccabees II 15:39)
 • εἶτ’ εὐθὺσ ἐντυγχάνω δᾳδούχῳ τε καὶ ἱεροφάντῃ καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἀρρητοποιοῖσ Δεινίαν σύρουσιν ἄγδην ἐπὶ τὴν ἀρχήν, ἔγκλημα ἐπάγοντασ ὅτι ὠνόμαζεν αὐτούσ, καὶ ταῦτα εὖ εἰδὼσ ὅτι ἐξ οὗπερ ὡσιώθησαν, ἀνώνυμοί τέ εἰσι καὶ οὐκέτι ὀνομαστοὶ ὡσ ἂν ἱερώνυμοι ἤδη γεγενημένοι. (Lucian, Lexiphanes, (no name) 9:6)
 • ἔτι δὲ καὶ αὐτόσ, ὡσ μὴ παντάπασιν ἄμορφοσ εἰήν, προσωπεῖόν τι ἐρασμιώτατον περιθέμενοσ, διάχρυσον καὶ λιθοκόλλητον, καὶ ποικίλα ἐνδὺσ ἐντυγχάνω αὐτοῖσ· (Lucian, Timon, (no name) 27:4)
 • τοιούτοισ γὰρ κακοῖσ ἐντυγχάνω· (Sophocles, Ajax, episode4)
 • ἁλῷσ ἔτι τοῦτο πράττων, ἀποθανῇ" ‐ εἰ οὖν με, ὅπερ εἶπον, ἐπὶ τούτοισ ἀφίοιτε, εἴποιμ’ ἂν ὑμῖν ὅτι "ἐγὼ ὑμᾶσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ἀσπάζομαι μὲν καὶ φιλῶ, πείσομαι δὲ μᾶλλον τῷ θεῷ ἢ ὑμῖν, καὶ ἑώσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ οἱο͂́σ τε ὦ, οὐ μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν παρακελευόμενόσ τε καὶ ἐνδεικνύμενοσ ὅτῳ ἂν ἀεὶ ἐντυγχάνω ὑμῶν, λέγων οἱᾶ́περ εἰώθα, ὅτι ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, Ἀθηναῖοσ ὤν, πόλεωσ τῆσ μεγίστησ καὶ εὐδοκιμωτάτησ εἰσ σοφίαν καὶ ἰσχύν, χρημάτων μὲν οὐκ αἰσχύνῃ ἐπιμελούμενοσ ὅπωσ σοι ἔσται ὡσ πλεῖστα, καὶ δόξησ καὶ τιμῆσ, φρονήσεωσ δὲ καὶ ἀληθείασ καὶ τῆσ ψυχῆσ ὅπωσ ὡσ βελτίστη ἔσται οὐκ ἐπιμελῇ οὐδὲ φροντίζεισ; (Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, 133:1)
 • ταῦτα καὶ νεωτέρῳ καὶ πρεσβυτέρῳ ὅτῳ ἂν ἐντυγχάνω ποιήσω, καὶ ξένῳ καὶ ἀστῷ, μᾶλλον δὲ τοῖσ ἀστοῖσ, ὅσῳ μου ἐγγυτέρω ἐστὲ γένει. (Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, 136:1)

Synonyms

 1. to light upon

 2. to converse with

 3. to intercede with

 4. to meet with

Related

Derived

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION