Ancient Greek-English Dictionary Language

νεωτεριστής

First declension Noun; Masculine Transliteration:

Principal Part: νεωτεριστής νεωτεριστοῦ

Structure: νεωτεριστ (Stem) + ης (Ending)

Etym.: from newteri/zw

Sense

  1. an innovator

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • Νικηθέντοσ οὖν, ὡσ ἔφαμεν, τοῦ Κεστίου, τῶν Ιἑροσολυμιτῶν οἱ πρῶτοι θεασάμενοι τοὺσ μὲν λῃστὰσ ἅμα τοῖσ νεωτερισταῖσ εὐπορουμένουσ ὅπλων, δείσαντεσ δ’ αὐτοὶ μὴ ἄνοπλοι καθεστηκότεσ ὑποχείριοι γένωνται τοῖσ ἐχθροῖσ, ὃ καὶ μετὰ ταῦτα συνέβη, καὶ πυθόμενοι τὴν Γαλιλαίαν οὔπω πᾶσαν Ῥωμαίων ἀφεστάναι, μέροσ δ’ αὐτῆσ ἠρεμεῖν ἔτι, πέμπουσιν ἐμὲ καὶ δύο ἄλλουσ τῶν ἱερέων καλοὺσ κἀγαθοὺσ ἄνδρασ, Ιὤζαρον καὶ Ιοὔδαν, πείσοντασ τοὺσ πονηροὺσ καταθέσθαι τὰ ὅπλα καὶ διδάξοντασ, ὡσ ἔστιν ἄμεινον τοῖσ κρατίστοισ τοῦ ἔθνουσ αὐτὰ τηρεῖσθαι. (Flavius Josephus, 35:1)
  • τὸν μέντοι Κῦρον οἱ νεωτερισταὶ καὶ πολυπράγμονεσ ὡσ λαμπρὸν ἄνδρα τῇ ψυχῇ καὶ πολεμικὸν διαφερόντωσ καὶ φιλέταιρον ᾤοντο τὰ πράγματα ποθεῖν, καὶ τὸ μέγεθοσ τῆσ ἡγεμονίασ βασιλέωσ δεῖσθαι φρόνημα καὶ φιλοτιμίαν ἔχοντοσ. (Plutarch, Artaxerxes, chapter 6 1:1)
  • γενομένησ δὲ τῆσ ἥττησ καί τῶν θορυβοποιῶν καί νεωτεριστῶν ἐν ἄστει τὸν Χαρίδημον ἑλκόντων ἐπὶ τὸ βῆμα καί στρατηγεῖν ἀξιούντων, ἐφοβήθησαν οἱ βέλτιστοι· (Plutarch, chapter 16 3:1)
  • κάτεισιν δὲ πληθὺσ ἀναρίθμητοσ ἐκ τῆσ χώρασ ἤδη δὲ καὶ ἐκ τῆσ ὑπερορίασ ἐπὶ θρησκείᾳ τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ νεωτερισταὶ τοὺσ περὶ τὸν Ιοὔδαν τε καὶ Ματθίαν ἐξηγητὰσ τῶν νόμων ὀδυρόμενοι συστάντεσ ἐν τῷ ἱερῷ τροφῆσ ηὐποροῦντο τοῖσ στασιασταῖσ οὐκ ὂν ἐν αἰσχύνῃ μεταιτεῖν αὐτούσ. (Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 17 258:1)
  • κἀκεῖθεν εἰσ κώμην τινὰ παραγενόμενοσ Λύδδαν πόλεωσ τὸ μέγεθοσ οὐκ ἀποδέουσαν καθίσασ ἐπὶ βήματοσ κἀκ δευτέρου τῶν Σαμαρέων διακούσασ διδάσκεται παρά τινοσ Σαμαρέωσ, ὅτι τῶν Ιοὐδαίων τισ πρῶτοσ ὄνομα Δόητοσ καί τινεσ σὺν αὐτῷ νεωτερισταὶ τέσσαρεσ τὸν ἀριθμὸν πείσειαν τὸν ὄχλον ἐπὶ τῇ Ῥωμαίων ἀποστάσει. (Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 20 157:1)

Synonyms

  1. an innovator

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION