Ancient Greek-English Dictionary Language

ἐπίφοβος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἐπίφοβος ἐπίφοβον

Structure: ἐπιφοβ (Stem) + ος (Ending)

Sense

  1. frightful, terrible

Examples

  • ἦν μὲν οὖν καὶ πρότερον αὐτῷ πρὸσ τὸν Πύρρον ἐγκλήματα, καὶ καταδρομαὶ τῆσ Θεσσαλίασ ἐγεγόνεισαν ὑπ’ ἐκείνου, καὶ τὸ σύμφυτον νόσημα ταῖσ δυναστείαισ, ἡ πλεονεξία, τὴν γειτνίασιν αὐτοῖσ ἐπίφοβον καὶ ἄπιστον παρεῖχε, καὶ μᾶλλον ἔτι μετὰ τὴν τῆσ Δηϊδαμείασ τελευτήν. (Plutarch, chapter 7 2:1)
  • πόλεμον δ’ οὐδένα ἄλλον οὕτωσ ἐπὶ θύραισ ἐπίφοβον αὑτοῖσ ᾔδεσαν, διά τε ἀνδρείαν καὶ φρόνημα καὶ τόλμαν ἐχθρῶν καὶ ἀπιστίαν ἐν σφίσιν ἐπικίνδυνον γενόμενον. (Appian, The Foreign Wars, chapter 20 2:3)
  • οἱᾶ δ’ Ἀντιόχου τῆσ τε Ἀσίασ τῆσ ἄνω πολλῶν καὶ μεγάλων ἐθνῶν καὶ τῆσ ἐπὶ θαλάσσῃ, χωρὶσ ὀλίγων, ὅλησ ἐπικρατοῦντοσ, ἔσ τε τὴν Εὐρώπην διαβεβηκότοσ ἤδη, καὶ δόξαν ἐπίφοβον καὶ παρασκευὴν ἱκανὴν ἔχοντοσ, πολλά τε ἄλλα καθ’ ἑτέρων ἐξειργασμένου λαμπρά, δι’ ἃ καὶ μέγασ ἦν ἐπώνυμον αὐτῷ, τὸν πόλεμον οἱ Ῥωμαῖοι χρόνιον σφίσι καὶ μέγαν ἔσεσθαι προσεδόκων. (Appian, The Foreign Wars, chapter 3 4:3)
  • ἦγε δὲ καὶ νεῶν πλῆθοσ καὶ χρήματα καὶ παρασκευὴν ἐσ ἅπαντα ἀξιόλογον, καὶ τοῖσ ἐχθροῖσ ἦν ἐπίφοβοσ, ὥστε δειμαίνοντεσ αὐτὸν ὅ τε Κάρβων καὶ ὁ Κίννασ ἐσ ὅλην τὴν Ἰταλιαν τινὰσ περιέπεμπον, χρήματα καὶ στρατιὰν καὶ σῖτον αὐτοῖσ ἀθροίζειν, τούσ τε δυνατοὺσ συνουσίαισ ἀνελάμβανον καὶ τῶν πόλεων ἠρέθιζον μάλιστα τὰσ νεοπολιτίδασ, ὡσ δι’ αὐτὰσ ὄντεσ ἐν τοσῷδε κινδύνου. (Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 9 1:2)
  • ὀλίγοι μὲν γάρ, οἷσ τι λογισμοῦ βαθέοσ ἦν, ᾔδεσαν Καίσαρι συμφέρειν Ἀντώνιον καὶ βλάπτοντα ὅμωσ περιεῖναι, ἐπίφοβον ὄντα τοῖσ φονεῦσιν· (Appian, The Civil Wars, book 3, chapter 6 1:5)
  • ἀπήντησε δὲ μετὰ μυρίων Ιοὔδασ, καὶ τὸ πλῆθοσ ἰδὼν τῶν πολεμίων σύμμαχον ἐπ’ αὐτῷ γενέσθαι τὸν θεὸν εὐξάμενοσ, συμβαλὼν τοῖσ προδρόμοισ τῶν πολεμίων νικᾷ τούτουσ καὶ φονεύσασ αὐτῶν ὡσ πεντακισχιλίουσ τοῖσ λοιποῖσ ἦν ἐπίφοβοσ. (Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 12 366:1)
  • τοῦτον τὸν τρόπον ἁρμοσάμενοσ καὶ μετὰ στίφουσ ἀποχρῶντοσ αὐτῷ πρὸσ τὴν ὁδόν, ὡσ μήτε ἐπίφοβοσ Ὑρκανῷ δόξειε μετὰ μείζονοσ παραγενόμενοσ τάγματοσ μήτε γυμνὸσ καὶ ἀφύλακτοσ, ᾔει πρὸσ τὴν δίκην. (Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 14 215:3)

Synonyms

  1. frightful

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION