Ancient Greek-English Dictionary Language

ταπείνωσις

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ταπείνωσις ταπείνωσεως

Structure: ταπεινωσι (Stem) + ς (Ending)

Etym.: from tapeino/w

Sense

 1. humiliation, abasement, defeat
 2. low estate, low condition

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καί εἶπεν αὐτῇ ὁ ἄγγελοσ Κυρίου. ἰδού, σὺ ἐν γαστρί ἔχεισ καὶ τέξῃ υἱὸν καὶ καλέσεισ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰσμαήλ, ὅτι ἐπήκουσε Κύριοσ τῇ ταπεινώσει σου. (Septuagint, Liber Genesis 16:11)
 • καὶ συνέλαβε Λεία καὶ ἔτεκεν υἱὸν τῷ Ἰακώβ. ἐκάλεσε δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ρουβὴν λέγουσα. διότι εἶδέ μου Κύριοσ τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἔδωκέ μοι υἱόν. νῦν οὖν ἀγαπήσει με ὁ ἀνήρ μου. (Septuagint, Liber Genesis 29:32)
 • εἰ ταπεινώσεισ τὰσ θυγατέρασ μου, εἰ λήψῃ γυναῖκασ πρὸσ ταῖσ θυγατράσι μου, ὅρα, οὐδεὶσ μεθ̓ ἡμῶν ἐστιν ὁρῶν. Θεὸσ μάρτυσ μεταξὺ ἐμοῦ καὶ μεταξὺ σοῦ. (Septuagint, Liber Genesis 31:50)
 • καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸσ Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ εἰσήκουσε Κύριοσ τῆσ φωνῆσ ἡμῶν καὶ εἶδε τὴν ταπείνωσιν ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον ἡμῶν καὶ τὸν θλιμμὸν ἡμῶν. (Septuagint, Liber Deuteronomii 26:7)
 • καὶ ηὔξατο εὐχὴν Κυρίῳ λέγουσα. Ἀδωναί̈ Κύριε Ἐλωὲ Σαβαώθ, ἐὰν ἐπιβλέπων ἐπιβλέψῃσ ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆσ δούλησ σου καὶ μνησθῇσ μου καὶ δῷσ τῇ δούλῃ σου σπέρμα ἀνδρῶν, καὶ δώσω αὐτὸν ἐνώπιόν σου δοτὸν ἕωσ ἡμέρασ θανάτου αὐτοῦ, καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα οὐ πίεται, καὶ σίδηροσ οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. (Septuagint, Liber I Samuelis 1:11)
 • ἱερεῖσ, λαλήσατε εἰσ τὴν καρδίαν Ἱερουσαλήμ, παρακαλέσατε αὐτήν. ὅτι ἐπλήσθη ἡ ταπείνωσισ αὐτῆσ, λέλυται αὐτῆσ ἡ ἁμαρτία. ὅτι ἐδέξατο ἐκ χειρὸσ Κυρίου διπλᾶ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῆσ. (Septuagint, Liber Isaiae 40:2)
 • μοχθηρίασ γὰρ οὐκ ἦν κόλασισ ὁ ἐξοστρακισμόσ, ἀλλ’ ἐκαλεῖτο μὲν δι’ εὐπρέπειαν ὄγκου καὶ δυνάμεωσ βαρυτέρασ ταπείνωσισ καὶ κόλουσισ, ἦν δὲ φθόνου παραμυθία φιλάνθρωποσ, εἰσ ἀνήκεστον οὐδέν, ἀλλ’ εἰσ μετάστασιν ἐτῶν δέκα τὴν πρὸσ τὸ λυποῦν ἀπερειδομένου δυσμένειαν. (Plutarch, , chapter 7 2:2)
 • "σὺ δέδιασ μὴ καθάπερ Αἰγύπτιοι τοὺσ ἀστέρασ ὑψώματα καὶ ταπεινώματα λαμβάνοντασ ἐν τοῖσ τόποισ οὓσ διεξίασι γίγνεσθαι βελτίονασ ἢ χείρονασ ἑαυτῶν λέγουσιν, οὕτω περὶ σὲ διὰ τὸν τόπον ἀμαύρωσισ ἢ ταπείνωσισ γένηται; (Plutarch, Septem sapientium convivium, chapter, section 3 11:1)
 • μή που συγκατάθεσισ προπετήσ, μή που ὁρμὴ εἰκαία, μή που ὄρεξισ ἀποτευκτική, μή που ἔκκλισισ περιπτωτική, μή που ἐπιβολὴ ἀτελήσ, μή που μέμψισ, μή που ταπείνωσισ ἢ φθόνοσ; (Epictetus, Works, book 3, 104:1)
 • τῷ δ’ ἦν ἡ ταπείνωσισ προπαρασκευὴ στρατηγήματοσ, καὶ τεχνιτεύων τοὺσ ἀγανακτοῦντασ κατ’ αὐτοῦ κατ’ ἀλλήλων στασιάσαι, ἐφ’ οἷσ ὠργίζοντο πάνθ’ ὁμολογήσων, ἔπειτα δοθὲν αὐτῷ λέγειν, "ἐγὼ ταῦτα, ἔφη, τὰ χρήματα οὔτε ἀναπέμπειν Ἀγρίππᾳ προῃρούμην οὔτε κερδαίνειν αὐτόσ· (Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii, 759:1)

Synonyms

 1. low estate

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION