Ancient Greek-English Dictionary Language

συκοφάντημα

Third declension Noun; Neuter Transliteration:

Principal Part: συκοφάντημα συκοφάντηματος

Structure: συκοφαντηματ (Stem)

Etym.: from su_kofante/w

Sense

  1. a sycophant's trick, false accusation, calumny

Examples

  • εὐμενὴσ δὲ τούτουσ μὲν ἐπῄνεσεν, εἰσ δὲ τὴν σκηνὴν ἀπελθών καὶ πρὸσ τοὺσ φίλουσ εἰπὼν ὡσ ἐν πανηγύρει θηρίων ἀναστρέφοιτο, διαθήκασ ἔγραψε καὶ τὰ γραμματεῖα κατέσχισε καὶ διέφθειρεν, οὐ βουλόμενοσ αὐτοῦ τελευτήσαντοσ ἐκ τῶν ἀπορρήτων αἰτίασ καὶ συκοφαντήματα τοῖσ γράψασι γενέσθαι, ταῦτα διοικησάμενοσ ἐβουλεύετο τὴν νίκην παρεῖναι τοῖσ ἐναντίοισ, ἢ φυγὼν διὰ Μηδίασ καὶ Ἀρμενίασ ἐμβαλεῖν εἰσ Καππαδοκίαν. (Plutarch, chapter 16 2:2)
  • τὸ δὲ συκοφάντημα καὶ τὴν πεῖραν Ἐπαμεινώνδασ ἤνεγκε πρᾴωσ, μέγα μέροσ ἀνδρείασ καὶ μεγαλοψυχίασ τὴν ἐν τοῖσ πολιτικοῖσ ἀνεξικακίαν ποιούμενοσ, Πελοπίδασ δὲ καὶ φύσει θυμοειδέστεροσ ὤν, καὶ παροξυνόμενοσ ὑπὸ τῶν φίλων ἀμύνασθαι τοὺσ ἐχθρούσ, ἐπελάβετο τοιαύτησ αἰτίασ. (Plutarch, Pelopidas, chapter 25 2:2)
  • διὰ δὴ ταῦτα πάντα οἰστρῶν λόγον τε ὑπέμεινεν εἰπεῖν ἀναίσχυντον, ἐξ οὗ καταφανὴσ ἐγένετο τοῖσ ὑπονοοῦσιν, ὅτι τὸ συκοφάντημα κατὰ τῆσ κόρησ αὐτὸσ ἔγραψε καὶ ἔργον ἐτόλμησε τυραννικὸν πρᾶξαι καὶ ὠμόν. (Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 35 7:1)
  • ἐπειδὴ δὲ κατέστρεψεν εἰσ φιλανθρωπίαν τοὺσ λόγουσ, καὶ τὸ συκοφάντημα ὃ προειρήκει κατ’ ἐμοῦ πρὸσ τοὺσ συμπρέσβεισ οὗτοσ, ὡσ ἐσομένου πολέμου καὶ διαφορᾶσ αἰτίου, διέπιπτεν αὐτῷ, ἐνταῦθα ἤδη καὶ παντελῶσ ἐξιστάμενοσ αὑτοῦ καταφανὴσ ἦν, ὥστε καὶ κληθέντων ἡμῶν ἐπὶ ξένια δεινῶσ ἀσχημονεῖν. (Aeschines, Speeches, , section 391)
  • τοιγαροῦν διὰ τὴν ἐκείνων ἀναχώρησιν καὶ σιωπὴν ἐρίδων ὑμῖν φύεται πλῆθοσ καὶ δικῶν καὶ βοὴ τραχεῖα καὶ γλῶτται βλαβεραὶ καὶ ἀκόλαστοι, κατήγοροι, συκοφαντήματα, γραφαί, ῥητόρων ὄχλοσ, καθάπερ οἶμαιδἰ ἔνδειαν ἰατρῶν ἢ ἀπειρίαν πλείουσ οἱ θάπτοντεσ γίγνονται. (Dio, Chrysostom, Orationes, 25:4)

Synonyms

  1. a sycophant's trick

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION