Ancient Greek-English Dictionary Language

μεγαλότολμος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: μεγαλότολμος μεγαλότολμον

Structure: μεγαλοτολμ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: to/lma

Sense

  1. greatly adventurous

Examples

  • ὡσ γὰρ ἂν δύο κάκιστοι καὶ μεγαλότολμοι καὶ πρὸσ τὸ κακουργεῖν προχειρότατοι εἰσ τὸ αὐτὸ συνελθόντεσ, ῥᾳδίωσ κατενόησαν τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ὑπὸ δυοῖν τούτοιν μεγίστοιν τυραννούμενον, ἐλπίδοσ καὶ φόβου, καὶ ὅτι ὁ τούτων ἑκατέρῳ εἰσ δέον χρήσασθαι δυνάμενοσ τάχιστα πλουτήσειεν ἂν ἀμφοτέροισ γάρ, τῷ τε δεδιότι καὶ τῷ ἐλπίζοντι, ἑώρων τὴν πρόγνωσιν ἀναγκαιοτάτην τε καὶ ποθεινοτάτην οὖσαν, καὶ Δελφοὺσ οὕτω πάλαι πλουτῆσαι καὶ ἀοιδίμουσ γενέσθαι καὶ Δῆλον καὶ Κλάρον καὶ Βραγχίδασ, τῶν ἀνθρώπων ἀεὶ δι’ οὓσ προεῖπον τυράννουσ, τὴν ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον, φοιτώντων εἰσ τὰ ἱερὰ καὶ προμαθεῖν τὰ μέλλοντα δεομένων, καὶ δι’ αὐτὸ ἑκατόμβασ θυόντων καὶ χρυσᾶσ πλίνθουσ ἀνατιθέντων. (Lucian, Alexander, (no name) 8:1)
  • τίσ οὕτωσ ἐν λόγοισ μεγαλότολμοσ, ὡσ ἐπὶ μὲν τοὺσ τρεῖσ μοιχοὺσ ἀντὶ ξίφουσ τρίαιναν αἰτεῖν ; (Lucian, Pseudologista, (no name) 26:4)
  • οὐχ οὕτω μεγαλότολμοσ ἐγώ, μηδὲ τοῦτο δείσῃσ περὶ ἐμοῦ· (Lucian, Quomodo historia conscribenda sit, chapter 42)
  • λέγοντοσ γάρ τινοσ τῶν μεγαλοτόλμων τούτων ποιητῶν, ὡσ γένοιτό ποτε τρικέφαλοσ καὶ ἑξάχειρ ἄνθρωποσ, ἂν τὸ πρῶτον ταῦτα ἀπραγμόνωσ ἀποδέξῃ μὴ ἐξετάσασ εἰ δυνατόν, ἀλλὰ πιστεύσασ, εὐθὺσ ἀκολούθωσ ἂν ἐπάγοι καὶ τὰ λοιπά, ὡσ καὶ ὀφθαλμοὺσ ὁ αὐτὸσ εἶχεν ἓξ καὶ ὦτα ἓξ καὶ φωνὰσ τρεῖσ ἅμα ἠφίει καὶ ἤσθιε διὰ τριῶν στομάτων καὶ δακτύλουσ τριάκοντα εἶχεν, οὐχ ὥσπερ ἕκαστοσ ἡμῶν δέκα ἐν ἀμφοτέραισ ἑκάστη πέλτην ἢ γέρρον ἢ ἀσπίδα εἶχον, αἱ τρεῖσ δὲ ἡ μὲν πέλεκυν κατέφερεν, ἡ δὲ λόγχην ἠφίει, ἡ δὲ τῷ ξίφει ἐχρῆτο. (Lucian, 152:1)
  • οὐ γὰρ ἔστιν εὑρεῖν μεγαλοτολμοτέρουσ τῶνδε τῶν βασιλέων. (Appian, The Foreign Wars, chapter 2 5:4)
  • ἀνὴρ [δὲ] μήτε συνέσεωσ ὢν ἐνδεὴσ μήτε τοῦ τὰ νοηθέντα πρὸσ τοὺσ πολλοὺσ σαφῶσ ἐξενεγκεῖν ἄπειροσ, ἀλλ’ ἐν ἀμφοτέροισ ἄκροσ πρόσ τε τὰ ἔργα καὶ τοὺσ κινδύνουσ εὔψυχοσ καὶ μεγαλότολμοσ πρυτανεῦσαί τε τὰ κατὰ τὴν εἰρήνην δεξιώτατοσ καὶ πρὸσ ἅπαντα καιρὸν τὴν ἀρετὴν ἡρμοσμένοσ. (Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 5 148:1)

Synonyms

  1. greatly adventurous

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION