Ancient Greek-English Dictionary Language

ῥᾴθυμος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: ῥᾴθυμος ῥᾴθυμον

Structure: ῥᾳθυμ (Stem) + ος (Ending)

Sense

 1. taking things easy, indifferent, lazy, sluggish
 2. easy
 3. lightly, with equanimity

Examples

 • καίτοι εἰ τὸν ἐν Πελοποννήσῳ χρυσὸν ὁ δῆμοσ πολλῶν κακῶν αἴτιον ἡγεῖτο τοῖσ Ἕλλησιν εἶναι, πῶσ χρὴ ῥᾳθύμωσ ἔχειν ὁρῶντασ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει δωροδοκίαν γιγνομένην; (Dinarchus, Speeches, 30:3)
 • εἰ δέ τισ κυβερνήτησ ἐφεστὼσ ἑώρα καὶ διέταττεν ἕκαστα, πρῶτον μὲν οὐκ ἂν ἠγνόησεν οἵτινεσ οἱ χρηστοὶ καὶ οἵτινεσ οἱ φαῦλοι τῶν ἐμπλεόντων, ἔπειτα ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἀξίαν τὰ προσήκοντα ἀπένειμεν ἄν, χώραν τε τὴν ἀμείνω τοῖσ ἀμείνοσι παρ’ αὑτὸν ἄνω, τὴν κάτω δὲ τοῖσ χείροσι, καὶ συσσίτουσ ἔστιν οὓσ καὶ συμβούλουσ ἐποιήσατ’ ἄν, καὶ τῶν ναυτῶν ὁ μὲν πρόθυμοσ ἢ πρῴρασ ἐπιμελητὴσ ἀπεδέδεικτ’ ἂν ἢ τοίχου ἄρχων ἢ πάντωσ πρὸ τῶν ἄλλων, ὁ δὲ ὀκνηρὸσ καὶ ῥᾴθυμοσ ἐπαίετ’ ἂν τῷ καλωδίῳ πεντάκισ τῆσ ἡμέρασ εἰσ τὴν κεφαλήν, ὥστε σοι, ὦ θαυμάσιε, τὸ τῆσ νεὼσ τοῦτο παράδειγμα κινδυνεύει περιτετράφθαι κακοῦ τοῦ κυβερνήτου τετυχηκόσ. (Lucian, Juppiter trageodeus, (no name) 49:3)
 • τὸ δὲ οἶσθά που καὶ αὐτόσ, ὦ ἑταῖρε, ὡσ οὐ τῶν εὐμεταχειρίστων οὐδὲ ῥᾳθύμωσ συντεθῆναι δυναμένων τοῦτ̓ ἐστίν, ἀλλά, εἴ τι ἐν λόγοισ καὶ ἄλλο, πολλῆσ τῆσ φροντίδοσ δεόμενον, ἤν τισ, ὡσ ὁ Θουκυδίδησ φησίν, ἐσ ἀεὶ κτῆμα συντιθείη. (Lucian, Quomodo historia conscribenda sit, chapter 52)
 • εἷσ γοῦν οὕτω ῥᾳθύμωσ συνήγαγε τὰ πράγματα, οὔτε Σύρῳ τινὶ ἐντυχὼν οὔτε τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο τῶν ἐπὶ κουρείων τὰ τοιαῦτα μυθολογούντων ἀκούσασ, ὥστε περὶ Εὐρώπου λέγων οὕτωσ ἔφη· (Lucian, Quomodo historia conscribenda sit, chapter 242)
 • τὴν δὲ μητέρα διολλυμένην ἔσωσε περιφανῶσ, καὶ τὸν πάππον ἀκλεῶσ δουλεύοντα καὶ ἀτίμωσ εἰσ τὸν Αἰνείου θρόνον ἐκάθισε, καὶ πολλὰ μὲν ἑκὼν εὐεργέτησεν, ἔβλαψε δὲ αὐτὸν οὐδὲ ἄκων, τὴν δὲ Θησέωσ λήθην καὶ ἀμέλειαν τῆσ περὶ τὸ ἱστίον ἐντολῆσ μόλισ ἂν οἶμαι μακρᾷ τινι παραιτήσει καὶ ἐν ῥᾳθύμοισ δικασταῖσ αἰτίαν ἀποφυγεῖν πατροκτονίασ· (Plutarch, Comparison of Theseus and Romulus, chapter 5 1:2)
 • Ἐν δὲ τοῖσ ἐπὶ Ἀρταξέρξου τῶν Περσῶν βασιλέωσ χρόνοισ κατέγραψαν αὐτῷ κατὰ τῶν κατοικούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Ἱερουσαλὴμ Βήλεμοσ καὶ Μιθραδάτησ καὶ Ταβέλλιοσ καὶ Ράθυμοσ καὶ Βεέλτεθμοσ καὶ Σαμέλλιοσ ὁ γραμματεὺσ καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τούτοισ συντασσόμενοι, οἰκοῦντεσ δὲ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ τοῖσ ἄλλοισ τόποισ, τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολήν. (Septuagint, Liber Esdrae I 2:15)
 • «Βασιλεῖ Ἀρταξέρξῃ κυρίῳ οἱ παῖδέσ σου Ράθυμοσ ὁ τὰ προσπίπτοντα καὶ Σαμέλλιοσ ὁ γραμματεὺσ καὶ ἐπίλοιποι τῆσ βουλῆσ αὐτῶν καὶ κριταὶ οἱ ἐν Κοίλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ. (Septuagint, Liber Esdrae I 2:16)
 • τότε ἀναγνωσθέντων τῶν παρὰ τοῦ βασιλέωσ Ἀρταξέρξου γραφέντων, Ράθυμοσ καὶ Σαμέλλιοσ ὁ γραμματεὺσ καὶ οἱ τούτοισ συντασσόμενοι ἀναζεύξαντεσ εἰσ Ἱερουσαλὴμ κατὰ σπουδὴν μεθ̓ ἵππου καὶ ὄχλου παρατάξεωσ, ἤρξαντο κωλύειν τοὺσ οἰκοδομοῦντασ. καὶ ἤργει ἡ οἰκοδομὴ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ μέχρι τοῦ δευτέρου ἔτουσ τῆσ βασιλείασ Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέωσ. (Septuagint, Liber Esdrae I 2:25)
 • διὸ γάμον μέν τινοσ ἢ θυσίαν ἢ προπομπὴν διεξιόντοσ ἀμελὴσ ὁ πολυπράγμων καὶ ῥᾴθυμοσ ἀκροατήσ ἐστι, καὶ προακηκοέναι τὰ πλεῖστά φησι καὶ κελεύει ταῦτα συντέμνειν καὶ παρέρχεσθαι τὸν διηγούμενον ἂν δ’ ἢ φθοράν τισ παρθένου παρακαθήμενοσ ἢ μοιχείαν γυναικὸσ ἢ δίκησ παρασκευὴν ἢ στάσιν ἀδελφῶν διηγῆται, οὔτε νυστάζει οὔτ’ ἀσχολεῖται ἄλλα τε δίζηται ἐπέων παρὰ τ’ οὐάτα βάλλει. (Plutarch, De curiositate, section 63)

Synonyms

 1. easy

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION