Ancient Greek-English Dictionary Language

νεότης

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: νεότης νεότητος

Structure: νεοτητ (Stem) + ς (Ending)

Etym.: ne/os

Sense

 1. youth
 2. youthful spirit, impetuosity, rashness, petulance
 3. a body of youth, the youth

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ ὠσφράνθη Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὀσμὴν εὐωδίασ, καὶ εἶπε Κύριοσ ὁ Θεὸσ διανοηθείσ. οὐ προσθήτω ἔτι καταράσασθαι τὴν γῆν διὰ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶσ ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητοσ αὐτοῦ. οὐ προσθήσω οὖν ἔτι πατάξαι πᾶσαν σάρκα ζῶσαν, καθὼσ ἐποίησα. (Septuagint, Liber Genesis 8:21)
 • ἐκάθισαν δὲ ἐναντίον αὐτοῦ, ὁ πρωτότοκοσ κατὰ τὰ πρεσβεῖα αὐτοῦ καὶ ὁ νεώτεροσ κατὰ τὴν νεότητα αὐτοῦ. ἐξίσταντο δὲ οἱ ἄνθρωποι ἕκαστοσ πρὸσ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. (Septuagint, Liber Genesis 43:32)
 • καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺσ καὶ εἶπεν. ὁ Θεόσ, ᾧ εὐηρέστησαν οἱ πατέρεσ μου ἐνώπιον αὐτοῦ, Ἁβραὰμ καὶ Ἰσαάκ, ὁ Θεὸσ ὁ τρέφων με ἐκ νεότητοσ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ, (Septuagint, Liber Genesis 48:15)
 • καὶ θυγάτηρ ἱερέωσ ἐὰν γένηται χήρα ἢ ἐκβεβλημένη, σπέρμα δὲ μὴ ᾖ αὐτῇ, ἐπαναστρέψει ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν πατρικὸν κατὰ τὴν νεότητα αὐτῆσ, ἀπὸ τῶν ἄρτων τοῦ πατρὸσ αὐτῆσ φάγεται. καὶ πᾶσ ἀλλογενὴσ οὐ φάγεται ἀπ̓ αὐτῶν. (Septuagint, Liber Leviticus 22:13)
 • ἐὰν δὲ εὔξηται γυνὴ εὐχὴν Κυρίῳ ἢ ὁρίσηται ὁρισμὸν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸσ αὐτῆσ ἐν τῇ νεότητι αὐτῆσ καὶ ἀκούσῃ ὁ πατὴρ αὐτῆσ τὰσ εὐχὰσ αὐτῆσ καὶ τοὺσ ὁρισμοὺσ αὐτῆσ, οὓσ ὡρίσατο κατὰ τῆσ ψυχῆσ αὐτῆσ, καὶ παρασιωπήσῃ αὐτῆσ ὁ πατήρ, καὶ στήσονται πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὐτῆσ, (Septuagint, Liber Numeri 30:4)
 • τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖσ τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡσ ἀετοῦ ἡ νεότησ σου. (Septuagint, Liber Psalmorum 102:5)
 • καὶ ἀπόστησον θυμὸν ἀπὸ καρδίασ σου καὶ παράγαγε πονηρίαν ἀπὸ σαρκόσ σου, ὅτι ἡ νεότησ καὶ ἡ ἄνοια ματαιότησ. (Septuagint, Liber Ecclesiastes 11:10)
 • κατακρινεῖ δὲ δίκαιοσ καμὼν τοὺσ ζῶντασ ἀσεβεῖσ καὶ νεότησ τελεσθεῖσα ταχέωσ πολυετὲσ γῆρασ ἀδίκου. (Septuagint, Liber Sapientiae 4:16)
 • καὶ ὅπερ ἔφην τὸ κοινὸν ἀγαθὸν καὶ τὴν ἄκραν πόλεωσ εὐδαιμονίαν, τοῦτ’ ἔστιν, ὁπότε εἰσ τε εἰρήνην καὶ εἰσ πόλεμον τὰ ἄριστα παρεσκευασμένη φαίνοιτο ἡ νεότησ περὶ τὰ κάλλιστα ἡμῖν σπουδάζοντεσ. (Lucian, Anacharsis, (no name) 30:3)
 • νεότησ μ’ ἐπῆρε καὶ θράσοσ τοῦ νοῦ πλέον. (Lucian, Necyomantia, (no name) 1:14)

Synonyms

 1. youth

 2. a body of youth

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION