Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀγγεῖον

Second declension Noun; Neuter 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἀγγεῖον ἀγγείου

Structure: ἀγγει (Stem) + ον (Ending)

Etym.: a)/ggos

Sense

 1. vessel, jar, vase, pail, bucket, box
 2. receptacle, reservoir
 3. coffin, sarcophagus
 4. cavity (of a body), lung
 5. capsule (of plants)
 6. (later Greek) body

Declension

Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ἐνετείλατο δὲ Ἰωσήφ ἐμπλῆσαι τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν σίτου καὶ ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον αὐτῶν ἑκάστῳ εἰσ τὸν σάκκον αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτοῖσ ἐπισιτισμὸν εἰσ τὴν ὁδόν. καὶ ἐγενήθη αὐτοῖσ οὕτωσ. (Septuagint, Liber Genesis 42:25)
 • εἶπε δὲ αὐτοῖσ Ἰσραὴλ ὁ πατὴρ αὐτῶν. εἰ οὕτωσ ἐστί, τοῦτο ποιήσατε. λάβετε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆσ γῆσ ἐν τοῖσ ἀγγείοισ ὑμῶν καὶ καταγάγετε τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα τῆσ ρητίνησ καὶ τοῦ μέλιτοσ, θυμίαμά τε καὶ στακτὴν καὶ τερέβινθον καὶ κάρυα. (Septuagint, Liber Genesis 43:10)
 • καὶ πᾶν βρῶμα, ὃ ἔσθεται, εἰσ ὃ ἂν ἐπέλθῃ ἐπ̓ αὐτὸ ὕδωρ, ἀκάθαρτον ἔσται. καὶ πᾶν ποτόν, ὃ πίνεται ἐν παντὶ ἀγγείῳ, ἀκάθαρτον ἔσται. (Septuagint, Liber Leviticus 11:34)
 • καὶ προστάξει ὁ ἱερεύσ, καὶ σφάξουσι τὸ ὀρνίθιον τὸ ἓν εἰσ ἀγγεῖον ὀστράκινον ἐφ̓ ὕδατι ζῶντι. (Septuagint, Liber Leviticus 14:5)
 • καὶ λήψονται ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσι τὴν λυχνίαν τὴν φωτίζουσαν καὶ τοὺσ λύχνουσ αὐτῆσ καὶ τὰσ λαβίδασ αὐτῆσ καὶ τὰσ ἐπαρυστρίδασ αὐτῆσ καὶ πάντα τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἐλαίου, οἷσ λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖσ, (Septuagint, Liber Numeri 4:9)
 • ἔγκατα μωροῦ ὡσ ἀγγεῖον συντετριμμένον καὶ πᾶσαν γνῶσιν οὐ κρατήσει. (Septuagint, Liber Sirach 21:14)
 • καὶ ἔπεσε τὸ ἀγγεῖον, ὃ αὐτὸσ ἐποίει ἐν ταῖσ χερσὶν αὐτοῦ, καὶ πάλιν αὐτὸσ ἐποίησεν αὐτὸ ἀγγεῖον ἕτερον, καθὼσ ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι. (Septuagint, Liber Ieremiae 18:4)
 • ἀνεπαύσατο Μωὰβ ἐκ παιδαρίου καὶ πεποιθὼσ ἦν ἐπὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ, οὐκ ἐνέχεεν ἐξ ἀγγείου εἰσ ἀγγεῖον καὶ εἰσ ἀποικισμὸν οὐκ ᾤχετο. διὰ τοῦτο ἔστη γεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ ὀσμὴ αὐτοῦ οὐκ ἐξέλιπε. (Septuagint, Liber Ieremiae 31:11)

Synonyms

 1. receptacle

 2. cavity

 3. body

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION