Ancient Greek-English Dictionary Language

ὑποδοχή

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ὑποδοχή

Structure: ὑποδοχ (Stem) + η (Ending)

Etym.: u(pode/xomai

Sense

 1. a reception, entertainment, reception
 2. a harbouring
 3. means for entertaining
 4. acceptance, support
 5. a supposition, assumption
 6. a receptacle, reservoir

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ τὸ πρᾶγμα ὑπερήδιστον, οἶμαι, οἴκων ὁ κάλλιστοσ ἐσ ὑποδοχὴν λόγων ἀναπεπταμένοσ καὶ ἐπαίνου καὶ εὐφημίασ μεστὸσ ὤν, ἠρέμα καὶ αὐτὸσ ὥσπερ τὰ ἄντρα συνεπηχῶν καὶ τοῖσ λεγομένοισ παρακολουθῶν καὶ παρατείνων τὰ τελευταῖα τῆσ φωνῆσ καὶ τοῖσ ὑστάτοισ τῶν λόγων ἐμβραδύνων, μᾶλλον δὲ ὡσ ἄν τισ εὐμαθὴσ ἀκροατὴσ διαμνημονεύων τὰ εἰρημένα καὶ τὸν λέγοντα ἐπαινῶν καὶ ἀντίδοσιν οὐκ ἄμουσον ποιούμενοσ πρὸσ αὐτά· (Lucian, De Domo, (no name) 3:2)
 • καὶ μὴν οὐ κατά γε σκιὰν μόνην οὐδὲ κατὰ πλατάνου κάλλοσ ἡ ὑποδοχή, οὐδ’ ἂν τὴν ἐπὶ τῷ Ἰλισσῷ καταλιπὼν τὴν ’ βασιλέωσ λέγῃσ τὴν χρυσῆν ἐκείνησ μὲν γὰρ ἐν τῇ πολυτελείᾳ μόνῃ τὸ θαῦμα, τέχνη δὲ ἢ κάλλοσ ἢ τέρψισ ἢ τὸ σύμμετρον ἢ τὸ εὔρυθμον οὐ συνείργαστο οὐδὲ κατεμέμικτο τῷ χρυσῷ, ἀλλ’ ἦν βαρβαρικὸν τὸ θέαμα, πλοῦτοσ μόνον καὶ φθόνοσ τῶν ἰδόντων καὶ εὐδαιμονισμὸσ τῶν ἐχόντων ἔπαινοσ δὲ οὐδαμοῦ προσῆν. (Lucian, De Domo, (no name) 5:1)
 • εἶτ’ ἐχόμενοσ αὐτῶν οἶκοσ, περιττὸσ μὲν ὡσ πρὸσ τὸ λουτρόν, ἀναγκαῖοσ δὲ ὡσ πρὸσ τὴν τῶν εὐδαιμονεστέρων ὑποδοχήν. (Lucian, (no name) 5:2)
 • ἡ Ἥρα γὰρ ὁρ́κῳ μεγάλῳ κατέλαβε τὴν γῆν, μὴ παρασχεῖν τῇ Λητοῖ τῶν ὠδίνων ὑποδοχήν. (Lucian, Dialogi Marini, iris and poseidon, chapter 1 1:7)
 • ἐπεὶ γὰρ αὐτοὺσ μετέβαπτεν ἡ σοφία παραλαβοῦσα, ὁπόσοι μὲν εἰσ κόρον ἔπιον τῆσ βαφῆσ, χρηστοὶ ἀκριβῶσ ἀπετελέσθησαν ἀμιγεῖσ ἑτέρων χρωμάτων, καὶ πρόσ γε τὴν σὴν ὑποδοχὴν οὗτοι ἑτοιμότατοι· (Lucian, Bis accusatus sive tribunalia, (no name) 8:11)
 • ἐπὶ τούτοισ τὰ Πελοπιδῶν καὶ Μυκῆναι καὶ τὰ ἐν αὐταῖσ καὶ πρὸ αὐτῶν, Ἴναχοσ καὶ Ιὢ καὶ ὁ φρουρὸσ αὐτῆσ Ἄργοσ καὶ Ἀτρεὺσ καὶ Θυέστησ καὶ Αἐρόπη, καὶ τὸ χρυσοῦν ἀρνίον καὶ Πελοπείασ ^ γάμοσ καὶ Ἀγαμέμνονοσ σφαγὴ καὶ Κλυταιμήστρασ τιμωρία καὶ ἔτι πρὸ τούτων ἡ τῶν ἑπτὰ λοχαγῶν στρατεία καὶ ἡ τῶν φυγάδων γαμβρῶν τοῦ Ἀδράστου ὑποδοχὴ καὶ ὁ ἐπ’ αὐτοῖσ χρησμὸσ καὶ ἡ τῶν πεσόντων ἀταφία καὶ Ἀντιγόνησ διὰ ταῦτα καὶ Μενοικέωσ ἀπώλεια. (Lucian, De saltatione, (no name) 43:1)
 • ξένου τὸ δεῖπνόν ἐστιν ὑποδοχή. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 9 2:8)
 • Ῥωμύλου δὲ τὴν ἐπώνυμον αὑτοῦ πόλιν οἰκίσαντοσ ἑκκαίδεκα γενεαῖσ τῶν Τρωικῶν ὕστερον, ἣν νῦν ἔχουσιν ὀνομασίαν μεταλαβόντεσ, ἔθνοσ τε μέγιστον ἐξ ἐλαχίστου γενέσθαι σὺν χρόνῳ παρεσκεύασαν καὶ περιφανέστατον ἐξ ἀδηλοτάτου, τῶν τε δεομένων οἰκήσεωσ παρὰ σφίσι φιλανθρώπῳ ὑποδοχῇ καὶ πολιτείασ μεταδόσει τοῖσ μετὰ τοῦ γενναίου ἐν πολέμῳ κρατηθεῖσι, δούλων τε ὅσοι παρ’ αὐτοῖσ ἐλευθερωθεῖεν ἀστοῖσ εἶναι συγχωρήσει, τύχησ τε ἀνθρώπων οὐδεμιᾶσ εἰ μέλλοι τὸ κοινὸν ὠφελεῖν ἀπαξιώσει· (Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 1, chapter 9 6:1)
 • μεγίστη δὲ καὶ κοινοτάτη τῶν εὐεργεσιῶν ἡ τῶν πανταχόθεν δυστυχούντων ὑποδοχὴ καὶ παραμυθία. (Aristides, Aelius, Orationes, 18:8)

Synonyms

 1. a reception

 2. a harbouring

 3. means for entertaining

 4. acceptance

 5. a supposition

 6. a receptacle

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION