Ancient Greek-English Dictionary Language

τέχνη

First declension Noun; Feminine Transliteration:

Principal Part: τέχνη τέχνης

Structure: τεχν (Stem) + η (Ending)

Etym.: ti/ktw

Sense

 1. craft, skill, trade
 2. art
 3. cunning, wile
 4. means

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ἔργον λιθουργικῆσ τέχνησ, γλύμμα σφραγῖδοσ, διαγλύψεισ τοὺσ δύο λίθουσ ἐπὶ τοῖσ ὀνόμασι τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. (Septuagint, Liber Exodus 28:11)
 • καὶ ποιήσεισ αὐτὸ ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον, μύρον μυρεψικὸν τέχνῃ μυρεψοῦ. ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον ἔσται. (Septuagint, Liber Exodus 30:25)
 • υἱὸν γυναικὸσ χήρασ, καὶ οὗτοσ ἀπὸ τῆσ φυλῆσ τῆσ Νεφθαλίμ, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριοσ, τέκτων χαλκοῦ καὶ πεπληρωμένοσ τῆσ τέχνησ καὶ συνέσεωσ καὶ ἐπιγνώσεωσ τοῦ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἐν χαλκῷ. καὶ εἰσηνέχθη πρὸσ τὸν βασιλέα Σαλωμὼν καὶ ἐποίησε πάντα τὰ ἔργα. (Septuagint, Liber I Regum 7:2)
 • καὶ ἰδοὺ αἱ ἐφημερίαι τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰσ πᾶσαν λειτουργίαν οἴκου Κυρίου καὶ μετὰ σοῦ ἐν πάσῃ πραγματείᾳ καὶ πᾶσ πρόθυμοσ ἐν σοφίᾳ κατὰ πᾶσαν τέχνην καὶ οἱ ἄρχοντεσ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ εἰσ πάντασ τοὺσ λόγουσ σου. (Septuagint, Liber I Paralipomenon 28:21)
 • Ταλαίπωροι δὲ καὶ ἐν νεκροῖσ αἱ ἐλπίδεσ αὐτῶν, οἵτινεσ ἐκάλεσαν θεοὺσ ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, χρυσὸν καὶ ἄργυρον τέχνησ ἐμμελέτημα καὶ ἀπεικάσματα ζῴων ἢ λίθον ἄχρηστον χειρὸσ ἔργον ἀρχαίασ. (Septuagint, Liber Sapientiae 13:10)
 • ὁ μὲν γὰρ τάχα τῷ κρατοῦντι βουλόμενοσ ἀρέσαι, ἐξεβιάσατο τῇ τέχνῃ τὴν ὁμοιότητα ἐπὶ τὸ κάλλιον. (Septuagint, Liber Sapientiae 14:19)
 • ὅτεπερ καὶ σαφέστατα ὤφθη ὡσ οὐχ ἡ λύρα ἡ θέλγουσα ἦν, ἀλλὰ ἡ τέχνη καὶ ἡ ᾠδή, ἃ μόνα ἐξαίρετα τῷ Ὀρφεῖ παρὰ τῆσ μητρὸσ ὑπῆρχεν· (Lucian, Adversus indoctum et libros multos ementem, (no name) 12:3)
 • καὶ μὴν οὐ κατά γε σκιὰν μόνην οὐδὲ κατὰ πλατάνου κάλλοσ ἡ ὑποδοχή, οὐδ’ ἂν τὴν ἐπὶ τῷ Ἰλισσῷ καταλιπὼν τὴν ’ βασιλέωσ λέγῃσ τὴν χρυσῆν ἐκείνησ μὲν γὰρ ἐν τῇ πολυτελείᾳ μόνῃ τὸ θαῦμα, τέχνη δὲ ἢ κάλλοσ ἢ τέρψισ ἢ τὸ σύμμετρον ἢ τὸ εὔρυθμον οὐ συνείργαστο οὐδὲ κατεμέμικτο τῷ χρυσῷ, ἀλλ’ ἦν βαρβαρικὸν τὸ θέαμα, πλοῦτοσ μόνον καὶ φθόνοσ τῶν ἰδόντων καὶ εὐδαιμονισμὸσ τῶν ἐχόντων ἔπαινοσ δὲ οὐδαμοῦ προσῆν. (Lucian, De Domo, (no name) 5:1)
 • Ἁρμονίδησ ὁ αὐλητὴσ ἤρετό ποτε Τιμόθεον διδάσκαλον αὐτοῦ ὄντα, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Τιμόθεε, πῶσ ἄν ἔνδοξοσ γενοίμην ἐπὶ τῇ τέχνῃ; (Lucian, Harmonides 1:1)

Synonyms

 1. art

 2. means

Similar forms

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION