Ancient Greek-English Dictionary Language

βούλησις

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: βούλησις

Structure: βουλησι (Stem) + ς (Ending)

Etym.: bou/lomai

Sense

 1. a willing, will, intention, purpose
 2. the purpose or meaning

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • οὐ μικρὰ <γάρ> ἐστι τῷ κινδυνεύοντι ῥοπὴ πρὸσ σωτηρίαν ἡ τῶν ἀκουόντων βούλησισ ταττομένη μετὰ τοῦ δικαίου. (Demades, On the Twelve Years, 6:2)
 • ἄπρακτοσ γὰρ ἡ σπουδὴ τοῦ λόγου τῶν ἐλάττονα τῆσ βουλήσεωσ ἐχόντων τὴν δύναμιν. (Demades, On the Twelve Years, 29:2)
 • ὁκόσοι γὰρ δὴ ἀνθρώποισι ἐν τῇ γενεῇ ταύτῃ ^ οἰκοδεσποτέουσι, οὗτοι ὅκωσ τοκέεσ ἑωυτοῖσι πάντα ἰκέλουσ ^ ἐκτελέουσιν καὶ χρόην καὶ μορφὴν καὶ ἔργα καὶ διανοίην, καὶ βασιλεὺσ μὲν ὁ Μίνωσ Διὸσ ἡγεομένου, καλὸσ ^ δὲ Αἰνείησ Ἀφροδίτησ βουλήσει ἐγένετο, κλέπτησ δὲ Αὐτόλυκοσ, ἡ δέ οἱ κλεπτικὴ ἐξ Ἑρμέω ἀπίκετο. (Lucian, De astrologia, (no name) 20:4)
 • ἀρρενικῶν δὲ καὶ θηλυκῶν καὶ οὐδετέρων ἀντιμετατάξεισ ἐκβεβηκυῖαι τῶν συνήθων σχημάτων αἱ τοιαίδε εἰσίν, ὅταν τὴν μὲν ταραχὴν τάραχον καλῇ τὸ θηλυκὸν ἐκφέρων ἀρρενικῶσ καὶ τὴν ὄχλησιν ὄχλον, τὴν δὲ βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν τὸ βουλόμενον λέγῃ καὶ τὸ δυνάμενον· (Dionysius of Halicarnassus, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 101)
 • ὅλωσ γὰρ ἐπινόησόν μοι καὶ τῷ λογισμῷ διατύπωσον ποικιλωτάτην τινὰ ψυχῆσ κρᾶσιν ἐκ ψεύδουσ καὶ δόλων καὶ ἐπιορκιῶν καὶ κακοτεχνιῶν συγκειμένην, ῥᾳδίαν, τολμηράν, παράβολον, φιλόπονον ἐξεργάσασθαι τὰ νοηθέντα, καὶ πιθανὴν καὶ ἀξιόπιστον καὶ ὑκοκριτικὴν τοῦ βελτίονοσ καὶ τῷ ἐναντιωτάτῳ τῆσ βουλήσεωσ ἐοικυῖαν. (Lucian, Alexander, (no name) 4:9)
 • ἡ δὲ βούλησισ πάρα. (Euripides, Iphigenia in Tauris, episode, iambic 5:3)
 • ἔστιν οὖν πρόνοια ἡ μὲν ἀνωτάτω καὶ πρώτη τοῦ πρώτου θεοῦ νόησισ, εἴτε καὶ βούλησισ οὖσα εὐεργέτισ ἁπάντων, καθ’ ἣν πρώτωσ ἕκαστα τῶν θείων διὰ παντὸσ ἄριστά τε καὶ κάλλιστα κεκόσμηται. (Plutarch, De fato, section 91)
 • ἡ δ’ ἀνωτάτω πρόνοια πρεσβύτατον ἁπάντων, πλὴν οὗπέρ ἐστιν εἴτε βούλησισ εἴτε νόησισ εἴτε καὶ ἑκάτερον. (Plutarch, De fato, section 9 6:3)
 • τῷ δ’ ἀποκρινομένῳ μέτρον ἔστω ἡ τοῦ ἐρωτῶντοσ βούλησισ. (Plutarch, De garrulitate, section 21 2:3)

Synonyms

 1. a willing

 2. the purpose or meaning

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION