Ancient Greek-English Dictionary Language

δυσγένεια

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: δυσγένεια

Structure: δυσγενει (Stem) + ᾱ (Ending)

Etym.: from dusgenh/s

Sense

  1. low birth
  2. meanness

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • εἰ δὲ θεοῖσ ἦν ξύνεσισ καὶ σοφία κατ’ ἄνδρασ, δίδυμον ἂν ἥβαν ἔφερον φανερὸν χαρακτῆρ’ ἀρετᾶσ ὅσοισιν μέτα, κατθανόντεσ τ’ εἰσ αὐγὰσ πάλιν ἁλίου δισσοὺσ ἂν ἔβαν διαύλουσ, ἁ δυσγένεια δ’ ἁπλοῦν ἂν εἶχεν ζόασ βίοτον, καὶ τῷδ’ ἦν τούσ τε κακοὺσ ἂν γνῶναι καὶ τοὺσ ἀγαθούσ, ἴσον ἅτ’ ἐν νεφέλαισιν ἄ‐ στρων ναύταισ ἀριθμὸσ πέλει. (Euripides, Heracles, choral, antistrophe 11)
  • ἡ δυσγένεια δ’ ὡσ ἔχει τι χρήσιμον. (Euripides, Iphigenia in Aulis, episode, dialogue 2:7)
  • καθόλου δ’ ἐπεὶ τῶν ἀβουλήτων τὰ μὲν φύσει τὸ λυποῦν καὶ βαρῦνον ἐπιφέρει, τὰ δὲ πλεῖστα δόξῃ δυσχεραίνειν ἐθιζόμεθα καὶ μανθάνομεν, οὐκ ἄχρηστόν ἐστι πρὸσ ταῦτα μὲν ἔχειν ἀεὶ τὸ τοῦ Μενάνδρου πρόχειρον οὐδὲν πέπονθασ δεινὸν ἂν μὴ προσποιῇ τί γὰρ πρὸσ σέ ἐστι, φησίν, ἂν μήτε σαρκὸσ ἅπτηται μήτε ψυχῆσ, οἱο͂́ν ἐστι δυσγένεια πατρὸσ ἢ μοιχεία γυναικὸσ ἢ στεφάνου τινὸσ ἢ προεδρίασ ἀφαίρεσισ, ὧν οὐ κωλύεται παρόντων ἄνθρωποσ καὶ τὸ σῶμα βέλτιστα διακείμενον ἔχειν καὶ τὴν ψυχήν; (Plutarch, De tranquilitate animi, section 171)
  • τί γὰρ πρὸσ σέ ἐστι, φησίν, ἂν μήτε σαρκὸσ ἅπτηται μήτε ψυχῆσ, οἱο͂́ν ἐστι δυσγένεια πατρὸσ ἢ μοιχεία γυναικὸσ ἢ στεφάνου τινὸσ ἢ προεδρίασ ἀφαίρεσισ, ὧν οὐ κωλύεται καὶ μὴ παρόντων ἄνθρωποσ καὶ τὸ σῶμα βέλτιστα διακείμενον ἔχειν καὶ τὴν ψυχήν; (Plutarch, De tranquilitate animi, section 17 2:1)
  • μετὰ ποίασ τινὸσ ψυχῆσ ἕξεωσ κακὸν ἢ ἀγαθὸν ἐργάζεται, καὶ τί εὐγένειαι καὶ δυσγένειαι καὶ ἰδιωτεῖαι καὶ ἀρχαὶ καὶ ἰσχύεσ καὶ ἀσθένειαι καὶ εὐμαθίαι καὶ δυσμαθίαι καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τῶν φύσει περὶ ψυχὴν ὄντων καὶ τῶν ἐπικτήτων τί συγκεραννύμενα πρὸσ ἄλληλα ἐργάζεται, ὥστε ἐξ ἁπάντων αὐτῶν δυνατὸν εἶναι συλλογισάμενον αἱρεῖσθαι, πρὸσ τὴν τῆσ ψυχῆσ φύσιν ἀποβλέποντα, τόν τε χείρω καὶ τὸν ἀμείνω βίον, χείρω μὲν καλοῦντα ὃσ αὐτὴν ἐκεῖσε ἄξει, εἰσ τὸ ἀδικωτέραν γίγνεσθαι, ἀμείνω δὲ ὅστισ εἰσ τὸ δικαιοτέραν. (Plato, Republic, book 10 459:1)
  • δουλείαν ἐπίσησ ἐλευθερίᾳ ἀδιάφορον πρὸσ ἡδονῆσ μέτρον, καὶ εὐγένειαν δυσγενείᾳ, καὶ δόξαν ἀδοξίᾳ. (Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, B, Kef. h'. ARISTIPPOS 30:8)

Synonyms

  1. low birth

  2. meanness

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION