Ancient Greek-English Dictionary Language

παιδείᾱ

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: παιδείᾱ παιδείᾱς

Structure: παιδει (Stem) + ᾱ (Ending)

Sense

 1. upbringing
 2. training, education
 3. youth, childhood

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ΑΥΤΑΙ αἱ παιδεῖαι Σολομῶντοσ αἱ ἀδιάκριτοι, ἃσ ἐξεγράψαντο οἱ φίλοι Ἐζεκίου τοῦ βασιλέωσ τῆσ Ἰουδαίασ. ‐ (Septuagint, Liber Proverbiorum 25:1)
 • τὴν μὲν δὴ πρώτην ἀνατροφὴν αὐτῶν μητράσι καὶ τίτθαισ καὶ παιδαγωγοῖσ ἐπιτρέπομεν ὑπὸ παιδείαισ ἐλευθερίοισ ἄγειν τε καὶ τρέφειν αὐτούσ, ἐπειδὰν δὲ συνετοὶ ἤδη γίγνωνται τῶν καλῶσ ἐχόντων, καὶ αἰδὼσ καὶ ἐρύθημα καὶ φόβοσ καὶ ἐπιθυμία τῶν ἀρίστων ἀναφύηται αὐτοῖσ, καὶ αὐτὰ ἤδη τὰ σώματα ἀξιόχρεα δοκῇ πρὸσ τοὺσ πόνουσ παγιώτερα γιγνόμενα καὶ πρὸσ τὸ ἰσχυρότερον συνιστάμενα, τηνικαῦτα ἤδη παραλαβόντεσ. (Lucian, Anacharsis, (no name) 20:7)
 • ἐπεὶ δὲ ὁρῶμεν ὅτι αἱ παιδεῖαι ποιούσ τινασ ποιοῦσι τοὺσ νέουσ, ἀναγκαῖον καὶ παρασκευασάμενον τρέφειν οἷσ τὰ ἐλευθέρια τῶν ἔργων προστακτέον. (Aristotle, Economics, Book 1 24:5)
 • ῥηθήσεται δὲ ὁ πᾶσ λόγοσ τὸ μὲν ὅλον ἴσωσ διὰ σέ, πλὴν ἀλλ’ οὔ γε περὶ τῶν φιλοσοφούντων ὑμῶν μόνον, οὐδὲ ὁπόσοι ’ σπουδαιοτέραν τὴν προαίρεσιν προείλοντο ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ καὶ περὶ γραμματιστῶν καὶ ῥητόρων καὶ μουσικῶν καὶ ὅλωσ τῶν ἐπὶ παιδείαισ συνεῖναι καὶ μισθοφορεῖν ἀξιουμένων. (Lucian, De mercede, (no name) 4:1)
 • "Λακεδαιμόνιοι καὶ ἔθη καὶ παιδεῖαι καὶ διδασκαλίαι καὶ βίων ἀγωγαί, καὶ ἐγὼ ταῦθ’ ὑμῖν αὐτίκα δὴ μάλα ποιήσω φανερά" εἶτα προσαγαγὼν τοὺσ δύο σκύλακασ διαφῆκε, καταθεὶσ εἰσ μέσον λοπάδα καὶ λαγωὸν κατευθὺ τῶν σκυλάκων. (Plutarch, De liberis educandis, section 4 18:1)
 • καὶ ἔδωκάσ μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίασ, καὶ ἡ δεξιά σου ἀντελάβετό μου, καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέ με εἰσ τέλοσ, καὶ ἡ παιδεία σου αὐτή με διδάξει. (Septuagint, Liber Psalmorum 17:36)
 • ὅτι λύχνοσ ἐντολὴ νόμου καὶ φῶσ, ὁδὸσ ζωῆσ καὶ ἔλεγχοσ καὶ παιδεία (Septuagint, Liber Proverbiorum 6:27)
 • ὁδοὺσ δικαίασ ζωῆσ φυλάσσει παιδεία, παιδεία δὲ ἀνεξέλεγκτοσ πλανᾶται. (Septuagint, Liber Proverbiorum 10:18)

Synonyms

 1. training

 2. youth

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION