Ancient Greek-English Dictionary Language

ὁπόσος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: ὁπόσος ὁπόση ὁπόσον

Structure: ὁπος (Stem) + ος (Ending)

Sense

 1. as many as
 2. as much as, as great as, as far as
 3. how great or much soever

Examples

 • Πάλαι μέν, ὦ φιλότησ, ὡσ εἰκόσ, εὐδοκίμηταί σοι τουτὶ τὸ σύγγραμμα καὶ ἐν πολλῷ πλήθει δειχθέν, ὡσ οἱ τότε ἀκροασάμενοι διηγοῦντο, καὶ ἰδίᾳ παρὰ τοῖσ πεπαιδευμένοισ, ὁπόσοι ὁμιλεῖν αὐτῷ καὶ διὰ χειρὸσ ἔχειν ἠξίωσαν· (Lucian, Apologia 8:1)
 • οὐ φόρουσ λέγω οὐδὲ δασμούσ, ὁπόσοι παρὰ τῶν ἀρχομένων ἐπέτειοι φοιτῶσιν, ἀλλ̓ ἔστι βασιλεῖ μισθὸσ μέγιστοσ ἔπαινοι καὶ ἡ παρὰ πᾶσιν εὔκλεια καὶ τὸ ἐπὶ ταῖσ εὐεργεσίαισ προσκυνεῖσθαι, καὶ εἰκόνεσ δὲ καὶ νεῲ καὶ τεμένη, ὁπόσα παρὰ τῶν ἀρχομένων ἔχουσι, μισθοὶ καὶ ταῦτά εἰσιν ὑπὲρ τῶν φροντίδων καὶ προνοίασ, ἣν εἰσφέρονται προσκοποῦντεσ ἀεὶ τὰ κοινὰ καὶ βελτίω ποιοῦντεσ. (Lucian, Apologia 31:2)
 • ὁ δ’ οὖν πρεσβύτησ ὁ πενθῶν οὑτωσὶ ταῦτα πάντα ὁπόσα εἴρηκα καὶ ἔτι τούτων πλείονα οὔτε τοῦ παιδὸσ ἕνεκα τραγῳδεῖν ἐοίκεν ‐ οἶδε γὰρ οὐκ ἀκουσόμενον οὐδ’ ἂν μεῖζον ἐμβοήσῃ τοῦ Στέντοροσ ‐ οὔτε μὴν αὑτοῦ· (Lucian, (no name) 15:1)
 • ὁπόσοι δὲ ἤδη ναῶν ἢ θυσιῶν ἠξιώθησαν, ἐκείνων μὲν καθαιρεθῆναι τὰ ἀγάλματα, ἐντεθῆναι δὲ ἢ Διὸσ ἢ Ἥρασ ἢ Ἀπόλλωνοσ ἢ τῶν ἄλλων τινόσ, ἐκείνοισ δὲ τάφον χῶσαι τὴν πόλιν καὶ στήλην ἐπιστῆσαι ἀντὶ βωμοῦ. (Lucian, Deorum concilium, (no name) 18:1)
 • ὁπόσοσ δὲ ὁ πυρὸσ ἔνδον ἐστίν, οὗτοσ ὁ ἀριθμὸσ ἅπασ χρυσίον ἐπίσημον γενέσθω, τοσοῦτοι δαρεικοί. (Lucian, 32:7)
 • "ἐγὼ διηγησάμην αὐτῷ τὸν πλοῦτον ὁπόσοσ ἐστίν μοι, ὑμᾶσ, ὦ Λογχάτα καὶ Μακέντα, καὶ τὴν εὔνοιαν τὴν ὑμετέραν, πολὺ ἀμείνω καὶ βεβαιοτέραν τῆσ Βοσπορανῶν δυνάμεωσ. (Lucian, Toxaris vel amicitia, (no name) 45:1)
 • εἶτα λογιζόμενοσ ἐτῶν ἀριθμόν, ὁπόσοσ ἑκάστῃ ἱκανόσ, ὑπερεξέπιπτεσ ἀπομηκύνων τὸ πρᾶγμα ἐσ γενεὰσ ἄλλασ, ὡσ ὑπερήμερον γίγνεσθαι τἀληθὲσ τοῦ ἑκάστου βίου· (Lucian, 137:4)
 • οὐκοῦν εἰ καί τίσ σε ἔροιτο τὰ τρὶσ ἑπτακόσια ὁπόσοσ ἐστὶν ἀριθμόσ, εἰ βούλοιο, πάντων τάχιστα καὶ μάλιστ’ ἂν εἴποισ τἀληθῆ περὶ τούτου; (Plato, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis, 21:6)
 • χρόνῳ δὲ ὕστερον Ἴφιτοσ, γένοσ μὲν ὢν ἀπὸ Ὀξύλου, ἡλικίαν δὲ κατὰ Λυκοῦργον τὸν γράψαντα Λακεδαιμονίοισ τοὺσ νόμουσ, τὸν ἀγῶνα διέθηκεν ἐν Ὀλυμπίᾳ πανήγυρίν τε Ὀλυμπικὴν αὖθισ ἐξ ἀρχῆσ καὶ ἐκεχειρίαν κατεστήσατο, ἐκλιπόντα ἐπὶ χρόνον ὁπόσοσ δὴ οὗτοσ ἦν· (Pausanias, Description of Greece, , chapter 4 9:4)

Synonyms

 1. as many as

 2. as much as

 3. how great or much soever

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION