Ancient Greek-English Dictionary Language

μέγας

First/Second declension Adjective; 불규칙 Transliteration:

Principal Part: μέγας μεγάλη μέγα

Structure: μεγαλ (Stem) + ου (Ending)

Sense

 1. big, large
 2. great, mighty
 3. marvelous, awesome

Examples

 • καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸσ τοὺσ δύο φωστῆρασ τοὺσ μεγάλουσ, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰσ ἀρχὰσ τῆσ ἡμέρασ καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰσ ἀρχὰσ τῆσ νυκτόσ, καὶ τοὺσ ἀστέρασ. (Septuagint, Liber Genesis 1:16)
 • καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸσ τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένοσ. καὶ εἶδεν ὁ Θεόσ, ὅτι καλά. (Septuagint, Liber Genesis 1:21)
 • καὶ εἶπε Κάϊν πρὸσ Κύριον τὸν Θεόν. μείζων ἡ αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με. (Septuagint, Liber Genesis 4:13)
 • καὶ τὴν Δασὴ ἀνὰ μέσον Νινευί̈ καὶ ἀνὰ μέσο Χαλάχ. αὕτη ἡ πόλισ μεγάλη. (Septuagint, Liber Genesis 10:12)
 • περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰσ ἔκστασισ ἐπέπεσε τῷ Ἅβραμ, καὶ ἰδοὺ φόβοσ σκοτεινὸσ μέγασ ἐπιπίπτει αὐτῷ. (Septuagint, Liber Genesis 15:12)
 • καὶ ὑψώθη ὁ ἄνθρωποσ. καὶ προβαίνων μείζων ἐγίνετο, ἕωσ οὗ μέγασ ἐγένετο σφόδρα. (Septuagint, Liber Genesis 26:13)
 • καὶ ὁρᾷ καὶ ἰδοὺ φρέαρ ἐν τῷ πεδίῳ, ἦσαν δὲ ἐκεῖ τρία ποίμνια προβάτων ἀναπαυόμενα ἐπ̓ αὐτοῦ. ἐκ γὰρ τοῦ φρέατοσ ἐκείνου ἐπότιζον τὰ ποίμνια, λίθοσ δὲ ἦν μέγασ ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ φρέατοσ, (Septuagint, Liber Genesis 29:2)
 • εἶπε δὲ Ἰούδασ Θάμαρ τῇ νύμφῃ αὐτοῦ. κάθου χήρα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρόσ σου ἕωσ μέγασ γένηται Σηλὼμ ὁ υἱόσ μου. εἶπε γάρ. μή ποτε ἀποθάνῃ καὶ οὗτοσ, ὥσπερ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. ἀπελθοῦσα δὲ Θάμαρ ἐκάθητο ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸσ αὐτῆσ. (Septuagint, Liber Genesis 38:11)
 • καὶ περιελομένη τὰ ἱμάτια τῆσ χηρεύσεωσ ἀφ̓ ἑαυτῆσ, περιεβάλετο θέριστρον καὶ ἐκαλλωπίσατο καὶ ἐκάθισε πρὸσ ταῖσ πύλαισ Αἰνάν, ἥ ἐστιν ἐν παρόδῳ Θαμνά. εἶδε γὰρ ὅτι μέγασ γέγονε Σηλώμ, αὐτὸσ δὲ οὐκ ἔδωκεν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα. (Septuagint, Liber Genesis 38:14)

Synonyms

 1. big

 2. great

Related

Similar forms

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION