Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀντικαθίστημι

-μι athematic Verb; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἀντικαθίστημι

Structure: ἀντι (Prefix) + κατ (Prefix) + ί̔στᾱ (Stem) + μι (Ending)

Sense

 1. to lay down or establish instead, substitute, replace
 2. to set against, oppose
 3. to bring back again, restore
 4. to be put in another's place, reign in his stead
 5. to stand against, resist

Conjugation

Present tense

Active
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular ἀντικαθῖστημι ἀντικαθῖστης ἀντικαθῖστησιν*
Dual ἀντικαθίστατον ἀντικαθίστατον
Plural ἀντικαθίσταμεν ἀντικαθίστατε ἀντικαθιστάᾱσιν*
SubjunctiveSingular ἀντικαθίστω ἀντικαθίστῃς ἀντικαθίστῃ
Dual ἀντικαθίστητον ἀντικαθίστητον
Plural ἀντικαθίστωμεν ἀντικαθίστητε ἀντικαθίστωσιν*
OptativeSingular ἀντικαθισταῖην ἀντικαθισταῖης ἀντικαθισταῖη
Dual ἀντικαθισταῖητον ἀντικαθισταίητην
Plural ἀντικαθισταῖημεν ἀντικαθισταῖητε ἀντικαθισταῖησαν
ImperativeSingular ἀντικαθῖστᾱ ἀντικαθιστάτω
Dual ἀντικαθίστατον ἀντικαθιστάτων
Plural ἀντικαθίστατε ἀντικαθιστάντων
Infinitive ἀντικαθιστάναι
Participle MasculineFeminineNeuter
ἀντικαθιστᾱς ἀντικαθισταντος ἀντικαθιστᾱσα ἀντικαθιστᾱσης ἀντικαθισταν ἀντικαθισταντος
Middle/Passive
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular ἀντικαθίσταμαι ἀντικαθίστασαι ἀντικαθίσταται
Dual ἀντικαθίστασθον ἀντικαθίστασθον
Plural ἀντικαθιστάμεθα ἀντικαθίστασθε ἀντικαθίστανται
SubjunctiveSingular ἀντικαθίστωμαι ἀντικαθίστῃ ἀντικαθίστηται
Dual ἀντικαθίστησθον ἀντικαθίστησθον
Plural ἀντικαθιστώμεθα ἀντικαθίστησθε ἀντικαθίστωνται
OptativeSingular ἀντικαθισταῖμην ἀντικαθίσταιο ἀντικαθίσταιτο
Dual ἀντικαθίσταισθον ἀντικαθισταῖσθην
Plural ἀντικαθισταῖμεθα ἀντικαθίσταισθε ἀντικαθίσταιντο
ImperativeSingular ἀντικαθίστασο ἀντικαθιστάσθω
Dual ἀντικαθίστασθον ἀντικαθιστάσθων
Plural ἀντικαθίστασθε ἀντικαθιστάσθων
Infinitive ἀντικαθίστασθαι
Participle MasculineFeminineNeuter
ἀντικαθισταμενος ἀντικαθισταμενου ἀντικαθισταμενη ἀντικαθισταμενης ἀντικαθισταμενον ἀντικαθισταμενου

Imperfect tense

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ἔδει δὲ ἀποθανόντοσ αὐτῶν τινοσ ἄλλον ἀντικαθίστασθαι δοκιμασθέντα ψήφῳ τῶν ἀρίστων. (Lucian, Eunuchus, (no name) 3:2)
 • ὡσ δὲ ταῦτα ἤκουσεν ὁ Ἄρατοσ, ἐκπέμπει μετὰ τοῦ Ξενοκλέουσ οἰκέτασ ἰδίουσ δύο, Σεύθαν τε καὶ Τέχνωνα, κατασκεψομένουσ τὸ τεῖχοσ, ἐγνωκὼσ, εἰ δύναιτο, κρύφα καὶ πρὸσ ἕνα κίνδυνον ὀξέωσ τὸ πᾶν ἀναρρῖψαι μᾶλλον ἢ μακρῷ πολέμῳ καὶ φανεροῖσ ἀγῶσιν ἰδιώτησ ἀντικαθίστασθαι πρὸσ τύραννον. (Plutarch, Aratus, chapter 5 4:1)
 • οὐχ ὑποστάντοσ δὲ τοῦ Δομιτίου τὸ δεινόν, ἀλλ’ εἰσ τὴν οἰκίαν καταφυγόντοσ, ᾑρέθησαν μὲν ὕπατοι Πομπήϊοσ καὶ Κράσσοσ, οὐκ ἀπέκαμε δὲ ὁ Κάτων, ἀλλ’ αὐτὸσ προελθὼν στρατηγίαν μετῄει, βουλόμενοσ ὁρμητήριον ἔχειν τῶν πρὸσ ἐκείνουσ ἀγώνων καὶ πρὸσ ἄρχοντασ ἀντικαθίστασθαι μὴ ἰδιώτησ, οἱ δὲ καὶ τοῦτο δείσαντεσ, ὡσ τῆσ στρατηγίασ ἀξιομάχου διὰ Κάτωνα πρὸσ τὴν ὑπατείαν γενησομένησ, πρῶτον μὲν ἐξαίφνησ καὶ τῶν πολλῶν ἀγνοούντων βουλὴν συναγαγόντεσ ἐψηφίσαντο τοὺσ αἱρεθέντασ στρατηγοὺσ εὐθὺσ ἄρχειν καὶ μὴ διαλιπόντασ τὸν νόμιμον χρόνον, ἐν ᾧ δίκαι τοῖσ δεκάσασι τὸν δῆμον ἦσαν. (Plutarch, Cato the Younger, chapter 42 1:1)
 • ὅπωσ δὲ χρὴ τάττειν εἰσ μάχην στρατιὰν ἢ ὅπωσ ἄγειν ἡμέρασ ἢ νυκτὸσ ἢ στενὰσ ἢ πλατείασ ὁδοὺσ ἢ ὀρεινὰσ ἢ πεδινάσ, ἢ ὅπωσ στρατοπεδεύεσθαι, ἢ ὅπωσ φυλακὰσ νυκτερινὰσ καὶ ἡμερινὰσ καθιστάναι, ἢ ὅπωσ προσάγειν πρὸσ πολεμίουσ ἢ ἀπάγειν ἀπὸ πολεμίων, ἢ ὅπωσ παρὰ πόλιν πολεμίαν ἄγειν ἢ ὅπωσ πρὸσ τεῖχοσ ἄγειν ἢ ἀπάγειν, ἢ ὅπωσ νάπη ἢ ποταμοὺσ διαβαίνειν, ἢ ὅπωσ ἱππικὸν φυλάττεσθαι ἢ ὅπωσ ἀκοντιστὰσ ἢ τοξότασ, καὶ εἴ γε δή σοι κατὰ κέρασ ἄγοντι οἱ πολέμιοι ἐπιφανεῖεν, πῶσ χρὴ ἀντικαθιστάναι, καὶ εἴ σοι ἐπὶ φάλαγγοσ ἄγοντι ἄλλοθέν ποθεν οἱ πολέμιοι φαίνοιντο ἢ κατὰ πρόσωπον, ὅπωσ χρὴ ἀντιπαράγειν, ἢ ὅπωσ τὰ τῶν πολεμίων ἄν τισ μάλιστα αἰσθάνοιτο, ἢ ὅπωσ τὰ σὰ οἱ πολέμιοι ἥκιστα εἰδεῖεν, ταῦτα δὲ πάντα τί ἂν ἐγὼ λέγοιμί σοι; (Xenophon, Cyropaedia, , chapter 6 49:1)
 • ἀναιρεθέντοσ δὲ Γράκχου καὶ τελευτήσαντοσ Ἀππίου Κλαυδίου, ἀντικαθίστανται μὲν ἐσ τὸ τὴν γῆν ἅμα τῷ νεωτέρῳ Γράκχῳ διανέμειν Φούλβιοσ Φλάκκοσ καὶ Παπίριοσ Κάρβων, ἀμελούντων δὲ τῶν κεκτημένων αὐτὴν ἀπογράφεσθαι κατηγόρουσ ἐκήρυττον ἐνδεικνύναι. (Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 3 1:2)

Synonyms

 1. to set against

 2. to bring back again

 3. to stand against

Derived

Similar forms

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION