Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 98

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 98)

κατὰ δὲ τὴν Κύπρον Εὐαγόρασ ὁ Σαλαμίνιοσ, ὃσ ἦν μὲν εὐγενέστατοσ, τῶν γὰρ κτισάντων τὴν πόλιν ἦν ἀπόγονοσ, πεφευγὼσ δ’ ἐν τοῖσ ἔμπροσθεν χρόνοισ διά τινασ στάσεισ, καὶ μετὰ ταῦτα κατελθὼν μετ’ ὀλίγων, τὸν μὲν δυναστεύοντα τῆσ πόλεωσ Ἀβδήμονα τὸν Τύρσιον ἐξέβαλε, φίλον ὄντα τοῦ Περσῶν βασιλέωσ, αὐτὸσ δὲ τὴν πόλιν κατασχὼν τὸ μὲν πρῶτον ἐβασίλευσε τῆσ Σαλαμῖνοσ, μεγίστησ οὔσησ καὶ δυνατωτάτησ τῶν ἐν Κύπρῳ πόλεων· ταχὺ δὲ χρημάτων πολλῶν εὐπορήσασ καὶ δύναμιν προχειρισάμενοσ ἐπεχείρησεν ἅπασαν τὴν νῆσον σφετερίσασθαι. τῶν δὲ πόλεων ἃσ μὲν βίᾳ χειρωσάμενοσ, ἃσ δὲ πειθοῖ προσλαβόμενοσ, τῶν μὲν ἄλλων πόλεων ταχὺ τὴν ἡγεμονίαν παρέλαβεν, Ἀμαθούσιοι δὲ καὶ Σόλιοι καὶ Κιτιεῖσ ἀντέχοντεσ τῷ πολέμῳ πρέσβεισ ἀπέστειλαν πρὸσ Ἀρταξέρξην τὸν τῶν Περσῶν βασιλέα περὶ βοηθείασ·

καὶ τοῦ μὲν Εὐαγόρου κατηγόρουν, ὅτι τὸν Ἄγυριν βασιλέα σύμμαχον ὄντα Περσῶν ἀνεῖλε, τὴν δὲ νῆσον ὡμολόγησαν αὐτῷ συγκατακτήσασθαι. ὁ δὲ βασιλεύσ, οὐ βουλόμενοσ ἅμα μὲν τὸν Εὐαγόραν ἐπὶ πλεῖον προκόπτειν, ἅμα δὲ διανοούμενοσ τὴν Κύπρον εὐφυῶσ εἶναι κειμένην καὶ ναυτικὴν δύναμιν μεγάλην ἔχειν, ᾗ δυνήσεται προπολεμεῖν τῆσ Ἀσίασ, ἔκρινε συμμαχεῖν, καὶ τούτουσ μὲν ἐξέπεμψεν, αὐτὸσ δὲ πρὸσ μὲν τὰσ ἐπιθαλαττίουσ πόλεισ καὶ τοὺσ ἀφηγουμένουσ τῶν πόλεων σατράπασ ἔπεμψεν ἐπιστολὰσ ναυπηγεῖσθαι τριήρεισ καὶ τὰ πρὸσ τὸν στόλον χρήσιμα ὄντα κατὰ σπουδὴν παρασκευάζεσθαι, Ἑκατόμνῳ δὲ τῷ Καρίασ δυνάστῃ προσέταξε πολεμεῖν τῷ Εὐαγόρᾳ.

οὗτοσ δὲ τὰσ ἐν ταῖσ ἄνω σατραπείαισ πόλεισ ἐπιπορευόμενοσ μεγάλαισ δυνάμεσι διαβαίνει εἰσ τὴν Κύπρον.

τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν Ἀσίαν ἐν τούτοισ ἦν, κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι πρὸσ Φαλίσκουσ εἰρήνην ποιησάμενοι, πρὸσ δὲ Αἰκίκλουσ πόλεμον τὸ τέταρτον, καὶ Σούτριον μὲν ᾤκισαν, ἐκ δὲ Οὐερρηγῖνοσ πόλεωσ ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐξεβλήθησαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION