Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 93

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 93)

περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ Σάτυροσ ὁ Σπαρτάκου μὲν υἱόσ, βασιλεὺσ δὲ Βοσπόρου, ἐτελεύτησεν, ἄρξασ ἔτη τετταράκοντα· τὴν ἡγεμονίαν δὲ διεδέξατο ὁ υἱὸσ Λεύκων ἐπ’ ἔτη τετταράκοντα. κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι πολιορκοῦντεσ ἑνδέκατον ἔτοσ Βηίουσ κατέστησαν αὐτοκράτορα μὲν Μάρκον Φούριον, ἵππαρχον δὲ Πόπλιον Κορνήλιον.

οὗτοι δὲ ἀναλαβόντεσ τὰσ δυνάμεισ Βηίουσ ἐξεπολιόρκησαν διώρυγα κατασκευάσαντεσ, καὶ τὴν πόλιν ἐξανδραποδισάμενοι τούσ τε ἄνδρασ καὶ τὴν ἄλλην λείαν ἐλαφυροπώλησαν. ὁ μὲν οὖν αὐτοκράτωρ θρίαμβον ἤγαγεν, ὁ δὲ τῶν Ῥωμαίων δῆμοσ ἐκ τῶν λαφύρων δεκάτην ἐξελόμενοσ χρυσοῦν κατεσκεύασε κρατῆρα καὶ εἰσ Δελφοὺσ ἀνέθηκεν.

οἱ δὲ κομίζοντεσ αὐτὸν πρεσβευταὶ λῃσταῖσ Λιπαραίοισ περιέπεσον, καὶ πάντεσ αἰχμαλωτισθέντεσ κατήχθησαν εἰσ Λιπάραν.

Τιμασίθεοσ δ’ ὁ τῶν Λιπαραίων στρατηγὸσ γνοὺσ τὸ γεγενημένον, τούσ τε πρεσβευτὰσ ἀνέσωσε καὶ τὸ χρυσίον ἀποδοὺσ εἰσ Δελφοὺσ τοὺσ πρέσβεισ ἀποκατέστησεν. οἱ δὲ τὸν κρατῆρα κομίζοντεσ, ἀναθέντεσ αὐτὸν εἰσ τὸν τῶν Μασσαλιητῶν θησαυρόν, εἰσ Ῥώμην ἀνέστρεψαν. διόπερ ὁ δῆμοσ τῶν Ῥωμαίων πυθόμενοσ τὴν τοῦ Τιμασιθέου καλοκἀγαθίαν, παραχρῆμα αὐτὸν ἐτίμησε δημόσιον δοὺσ κατάλυμα, καὶ μετὰ ταῦτ’ ἔτεσιν ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτὰ τὴν Λιπάραν ἀφελόμενοσ τῶν Καρχηδονίων τοὺσ ἐγγόνουσ τοῦ Τιμασιθέου τῶν τε εἰσφορῶν ἀτελεῖσ ἀφῆκε καὶ ἐλευθέρουσ ἐποίησεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION