Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 91

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 91)

οἱ δὲ τὴν Ἰταλίαν κατοικοῦντεσ Ἕλληνεσ ἑώρων μὲν μέχρι τῆσ ἑαυτῶν χώρασ προβαίνουσαν τὴν Διονυσίου πλεονεξίαν, συμμαχίαν δὲ πρὸσ ἀλλήλουσ ἐποιήσαντο καὶ συνέδριον ἐγκατεσκεύαζον. ἤλπιζον γὰρ τὸν Διονύσιον ῥᾳδίωσ ἀμυνεῖσθαι καὶ τοῖσ παροικοῦσι Λευκανῶν ἀντιτάξεσθαι· καὶ γὰρ οὗτοι τότε διεπολέμουν πρὸσ αὐτούσ. οἱ δὲ τὸ Λέχαιον τῆσ Κορινθίασ κατέχοντεσ φυγάδεσ νυκτὸσ ὑπό τινων εἰσαχθέντεσ ἐνεχείρησαν μὲν καταλαμβάνειν τὰ τείχη, τῶν δὲ μετ’ Ἰφικράτουσ ἐκβοηθησάντων τριακοσίουσ ἐξ αὑτῶν ἀποβαλόντεσ ἔφυγον ἐπὶ τὸν ναύσταθμον.

μετὰ δέ τινασ ἡμέρασ τῶν Λακεδαιμονίων μέροσ τῆσ στρατιᾶσ διῄει διὰ τῆσ Κορινθίασ χώρασ, οἷσ Ἰφικράτησ καί τινεσ τῶν ἐν Κορίνθῳ συμμάχων ἐπιπεσόντεσ τοὺσ πλείστουσ ἀνεῖλον. Ἰφικράτησ δὲ μετὰ τῶν πελταστῶν ἐπὶ Φλιασίαν στρατεύσασ, καὶ μάχην τοῖσ ἐκ τῆσ πόλεωσ συνάψασ, τούτων μὲν πλείουσ τριακοσίων ἀπέκτεινε·

μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ Σικυῶνα αὐτοῦ πορευθέντοσ, οἱ Σικυώνιοι παραταξάμενοι πρὸ τῶν τειχῶν ἀπέβαλον περὶ πεντακοσίουσ καὶ συνέφυγον εἰσ τὴν πόλιν. τούτων δὲ πραχθέντων Ἀργεῖοι μετὰ τῶν ὅπλων πανδημεὶ στρατεύσαντεσ εἰσ Κόρινθον τήν τ’ ἀκρόπολιν κατελάβοντο καὶ τὴν πόλιν ἐξιδιοποιησάμενοι τὴν Κορινθίων χώραν Ἀργείαν ἐποίησαν.

ἐπεβάλετο δὲ καὶ Ἰφικράτησ ὁ Ἀθηναῖοσ καταλαβέσθαι τὴν πόλιν, ἐπιτήδειον οὖσαν εἰσ τὴν τῆσ Ἑλλάδοσ ἡγεμονίαν·

τοῦ δὲ δήμου κωλύσαντοσ οὗτοσ μὲν ἀπέθετο τὴν ἀρχήν, οἱ δ’ Ἀθηναῖοι Χαβρίαν ἀντ’ αὐτοῦ στρατηγὸν εἰσ τὴν Κόρινθον ἐξέπεμψαν. κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν Ἀμύντασ ὁ Φιλίππου πατὴρ Ἰλλυριῶν ἐμβαλόντων εἰσ Μακεδονίαν ἐξέπιπτεν ἐκ τῆσ χώρασ·

ἀπογνοὺσ δὲ τὴν ἀρχὴν Ὀλυνθίοισ μὲν τὴν σύνεγγυσ χώραν ἐδωρήσατο, αὐτὸσ δὲ τότε μὲν ἀπέβαλε τὴν βασιλείαν, μετ’ ὀλίγον δὲ χρόνον ὑπὸ Θετταλῶν καταχθεὶσ ἀνεκτήσατο τὴν ἀρχήν, καὶ ἐβασίλευσεν ἔτη εἴκοσι τέτταρα. ἔνιοι δέ φασι μετὰ τὴν ἔκπτωσιν τὴν Ἀμύντου διετῆ χρόνον Ἀργαῖον βασιλεῦσαι τῶν Μακεδόνων, καὶ τότε τὸν Ἀμύνταν ἀνακτήσασθαι τὴν βασιλείαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION