Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 78

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 78)

μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ πλήθουσ συντρέχοντοσ μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τοὺσ μισθοὺσ πικρότερον ἀπαιτούντων, τὸν μὲν Ἀριστοτέλην ἔφησεν ἀποστέλλειν εἰσ Λακεδαίμονα κρίσιν ἐν τοῖσ ἰδίοισ πολίταισ ὑφέξοντα, τοῖσ δὲ μισθοφόροισ ὡσ μυρίοισ οὖσι τὸν ἀριθμὸν ἔδωκεν ἐν τοῖσ μισθοῖσ τὴν τῶν Λεοντίνων πόλιν τε καὶ χώραν. ἀσμένωσ δ’ αὐτῶν ὑπακουσάντων διὰ τὸ κάλλοσ τῆσ χώρασ, οὗτοι μὲν κατακληρουχήσαντεσ ᾤκουν ἐν Λεοντίνοισ, ὁ δὲ Διονύσιοσ ἄλλουσ μισθοφόρουσ ξενολογήσασ, τούτοισ τε καὶ τοῖσ ἠλευθερωμένοισ οἰκέταισ ἐνεπίστευσε τὴν ἀρχήν.

μετὰ δὲ τὴν τῶν Καρχηδονίων συμφορὰν οἱ διασωζόμενοι τῶν ἐξηνδραποδισμένων κατὰ Σικελίαν πόλεων ἠθροίζοντο, καὶ τὰσ ἰδίασ κομιζόμενοι πατρίδασ ἑαυτοὺσ ἀνελάμβανον.

Διονύσιοσ δ’ εἰσ Μεσσήνην κατῴκισε χιλίουσ μὲν Λοκρούσ, τετρακισχιλίουσ δὲ Μεδμαίουσ, ἑξακοσίουσ δὲ τῶν ἐκ Πελοποννήσου Μεσσηνίων, ἔκ τε Ζακύνθου καὶ Ναυπάκτου φευγόντων.

θεωρῶν δὲ τοὺσ Λακεδαιμονίουσ προσκόπτοντασ ἐπὶ τῷ τοὺσ ὑφ’ ἑαυτῶν ἐκβεβλημένουσ Μεσσηνίουσ ἐν ἐπισήμῳ πόλει κατοικίζεσθαι, μετήγαγεν ἐκ Μεσσήνησ αὐτούσ, καὶ χωρίον τι παρὰ θάλατταν δοὺσ τῆσ Ἀβακαινίνησ χώρασ ἀπετέμετο καὶ προσώρισεν ὅσον αὐτὸσ μέροσ ἀπετέμετο. οἱ δὲ Μεσσήνιοι τὴν μὲν πόλιν ὠνόμασαν Τυνδαρίδα, πολιτευόμενοι δὲ πρὸσ αὑτοὺσ εὐνοϊκῶσ καὶ πολλοὺσ πολιτογραφοῦντεσ ταχὺ πλείουσ πεντακισχιλίων ἐγένοντο.

μετὰ δὲ ταῦτα εἰσ τὴν τῶν Σικελῶν χώραν πλεονάκισ στρατεύσασ Μέναινον μὲν καὶ Μοργαντῖνον εἷλε, πρὸσ Ἄγυριν δὲ τὸν Ἀγυριναίων τύραννον καὶ Δάμωνα τὸν δυναστεύοντα Κεντοριπίνων, ἔτι δ’ Ἑρβιταίουσ τε καὶ Ἀσσωρίνουσ συνθήκασ ἐποιήσατο·

παρέλαβε δὲ διὰ προδοσίασ Κεφαλοίδιον καὶ Σολοῦντα καὶ τὴν Ἔνναν· πρὸσ δὲ τούτοισ πρὸσ Ἑρβησσίνουσ εἰρήνην ἐποιήσατο. καὶ τὰ μὲν κατὰ Σικελίαν ἐν τούτοισ ἦν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION