Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 77

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 77)

τῆσ γὰρ συμφορᾶσ διακηρυχθείσησ κατὰ τὴν Λιβύην, οἱ σύμμαχοι καὶ πάλαι μὲν μισοῦντεσ τὸ βάροσ τῆσ τῶν Καρχηδονίων ἡγεμονίασ, τότε δὲ διὰ τὴν τῶν στρατιωτῶν ἐν Συρακούσαισ προδοσίαν πολὺ μᾶλλον ἐξέκαυσαν τὸ κατ’ αὐτῶν μῖσοσ. διόπερ ἅμα μὲν ὑπὸ τῆσ ὀργῆσ προαχθέντεσ, ἅμα δὲ καταφρονήσαντεσ αὐτῶν διὰ τὴν ἀτυχίαν, ἀντείχοντο τῆσ ἐλευθερίασ.

διαπρεσβευσάμενοι δὲ πρὸσ ἀλλήλουσ ἤθροισαν δύναμιν, καὶ προελθόντεσ ἐν ὑπαίθρῳ κατεστρατοπέδευσαν. ταχὺ δ’ οὐ μόνον ἐλευθέρων, ἀλλὰ καὶ δούλων συντρεχόντων, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ μυριάδεσ εἴκοσι συνηθροίσθησαν.

καταλαβόμενοι δὲ Τύνητα, πόλιν οὐ μακρὰν τῆσ Καρχηδόνοσ κειμένην, ἐκ ταύτησ παρετάττοντο, καὶ πλεονεκτοῦντεσ ἐν ταῖσ μάχαισ τειχήρεισ τοὺσ Φοίνικασ συνεῖχον. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι φανερῶσ ὑπὸ τῶν θεῶν πολεμούμενοι, τὸ μὲν πρῶτον κατ’ ὀλίγουσ ξυνιόντεσ ἐξεταράττοντο καὶ τὸ δαιμόνιον ἱκέτευον λῆξαι τῆσ ὀργῆσ·

μετὰ δὲ ταῦτα πᾶσαν τὴν πόλιν δεισιδαιμονία κατέσχε καὶ δέοσ, ἑκάστου τὸν τῆσ πόλεωσ ἀνδραποδισμὸν τῇ διανοίᾳ προλαμβάνοντοσ. διόπερ ἐψηφίσαντο παντὶ τρόπῳ τοὺσ ἀσεβηθέντασ θεοὺσ ἐξιλάσασθαι. οὐ παρειληφότεσ δ’ ἐν τοῖσ ἱεροῖσ οὔτε Κόρην οὔτε Δήμητρα, τούτων ἱερεῖσ τοὺσ ἐπισημοτάτουσ τῶν πολιτῶν κατέστησαν, καὶ μετὰ πάσησ σεμνότητοσ τὰσ θεὰσ ἱδρυσάμενοι τὰσ θυσίασ τοῖσ τῶν Ἑλλήνων ἤθεσιν ἐποίουν, καὶ τῶν παρ’ αὐτοῖσ ὄντων Ἑλλήνων τοὺσ χαριεστάτουσ ἐπιλέξαντεσ ἐπὶ τὴν τῶν θεῶν θεραπείαν ἔταξαν.

μετὰ δὲ ταῦτα ναῦσ τε κατεσκεύαζον καὶ τὰ πρὸσ τὸν πόλεμον ἐπιμελῶσ ἡτοίμαζον. οἱ δ’ ἀποστάται μιγάδεσ ὄντεσ οὔθ’ ἡγεμόνασ ἀξιοχρέουσ εἶχον, τὸ δὲ μέγιστον, αὐτοῖσ μὲν διὰ τὸ πλῆθοσ ἐξέλειπον αἱ τροφαί, τοῖσ δὲ Καρχηδονίοισ κατὰ θάλατταν ἐκ Σαρδοῦσ παρεκομίζοντο, καὶ πρὸσ ἀλλήλουσ ἐστασίαζον περὶ τῆσ ἡγεμονίασ, καί τινεσ αὐτῶν χρήμασιν ὑπὸ Καρχηδονίων διαφθαρέντεσ ἐγκατέλειπον τὰσ κοινὰσ ἐλπίδασ.

ὅθεν διά τε τὴν σπάνιν τῆσ τροφῆσ καί τινων προδοσίαν, οὗτοι μὲν διαλυθέντεσ εἰσ τὰσ πατρίδασ ἀπήλλαξαν τοῦ μεγίστου φόβου Καρχηδονίουσ. καὶ τὰ μὲν κατὰ Λιβύην ἐν τούτοισ ἦν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION