Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 71

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 71)

ἥψατο μὲν οὖν ἡ νόσοσ πρῶτον τῶν Λιβύων, ἐξ ὧν πολλῶν ἀποθνησκόντων τὸ μὲν πρῶτον ἔθαπτον τοὺσ τετελευτηκότασ, μετὰ δὲ ταῦτα διά τε τὸ πλῆθοσ τῶν νεκρῶν καὶ διὰ τὸ τοὺσ νοσοκομοῦντασ ὑπὸ τῆσ νόσου διαρπάζεσθαι, οὐδεὶσ ἐτόλμα προσιέναι τοῖσ κάμνουσιν. παραιρεθείσησ οὖν καὶ τῆσ θεραπείασ ἀβοήθητοσ ἦν ἡ συμφορά. διὰ γὰρ τὴν τῶν ἀθάπτων δυσωδίαν καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἑλῶν σηπεδόνα πρῶτον μὲν ἤρχετο τῆσ νόσου κατάρρουσ, μετὰ δὲ ταῦτ’ ἐγίνετο περὶ τὸν τράχηλον οἰδήματα·

ἐκ δὲ τοῦ κατ’ ὀλίγον ἠκολούθουν πυρετοὶ καὶ περὶ τὴν ῥάχιν νεύρων πόνοι καὶ τῶν σκελῶν βαρύτητεσ· εἶτ’ ἐπεγίνοντο δυσεντερία καὶ φλύκταιναι περὶ τὴν ἐπιφάνειαν ὅλην τοῦ σώματοσ. τοῖσ μὲν οὖν πλείστοισ τοιοῦτον ἦν τὸ πάθοσ, τινὲσ δ’ εἰσ μανίαν καὶ λήθην τῶν ἁπάντων ἔπιπτον, οἳ περιπορευόμενοι τὴν παρεμβολὴν ἐξεστῶτεσ τοῦ φρονεῖν ἔτυπτον τοὺσ ἀπαντῶντασ.

καθόλου δὲ συνέβη καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἰατρῶν βοήθειαν ἄπρακτον εἶναι καὶ διὰ τὸ μέγεθοσ τοῦ πάθουσ καὶ τὴν ὀξύτητα τοῦ θανάτου· πεμπταῖοι γὰρ ἢ τὸ πλεῖστον ἑκταῖοι μετήλλαττον, δεινὰσ ὑπομένοντεσ τιμωρίασ, ὥσθ’ ὑπὸ πάντων μακαρίζεσθαι τοὺσ ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτηκότασ. καὶ γὰρ οἱ τοῖσ κάμνουσι παρεδρεύοντεσ ἐνέπιπτον εἰσ τὴν νόσον ἅπαντεσ, ὥστε δεινὴν εἶναι τὴν συμφορὰν τῶν ἀρρωστούντων, μηδενὸσ θέλοντοσ ὑπηρετεῖν τοῖσ ἀτυχοῦσιν.

οὐ γὰρ μόνον οἱ μηδὲν προσήκοντεσ ἀλλήλουσ ἐγκατέλειπον, ἀλλ’ ἀδελφοὶ μὲν ἀδελφούσ, φίλοι δὲ τοὺσ συνήθεισ ἠναγκάζοντο προί̈εσθαι διὰ τὸν ὑπὲρ αὑτῶν φόβον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION