Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 69

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 69)

ἀλλὰ τὸ μὲν Διονυσίου κατηγορεῖν ἐν Συρακοσίοισ ἐπὶ πλεῖον οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι νομίζω. εἰ γὰρ οἱ δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων ἀνήκεστα παθόντεσ οὐκ ἐγείρονται τοῖσ θυμοῖσ, ἦπου τοῖσ λόγοισ προαχθήσονται πρὸσ τὴν κατὰ τούτου τιμωρίαν, καὶ ταῦτ’ ἰδόντεσ αὐτὸν πολίτην μὲν γεγονότα πονηρότατον, τύραννον δὲ πικρότατον, στρατηγὸν δὲ πάντων ἀγενέστατον; ὁσάκισ μὲν γὰρ σὺν τούτῳ παρεταξάμεθα, τοσαυτάκισ ἡττήθημεν·

νυνὶ δὲ καθ’ αὑτοὺσ ὀλίγαισ ναυσὶ τὴν πᾶσαν τῶν πολεμίων δύναμιν κατεναυμαχήσαμεν. διόπερ ἕτερον ἡγεμόνα ζητητέον, ὅπωσ μὴ τὸν σεσυληκότα τοὺσ τῶν θεῶν ναοὺσ στρατηγὸν ἔχοντεσ ἐν τῷ πολέμῳ θεομαχῶμεν. φανερῶσ γὰρ τὸ δαιμόνιον ἀντιπράττει τοῖσ τὸν ἀσεβέστατον προχειρισαμένοισ ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν.

τὸ γὰρ μετὰ μὲν τούτου πάσασ τὰσ δυνάμεισ ἡττῆσθαι, χωρὶσ δὲ τούτου καὶ βραχὺ μέροσ ἱκανὸν εἶναι καταπολεμῆσαι Καρχηδονίουσ, πῶσ οὐ πᾶσιν ὁρατὴν ἔχει τὴν τῶν θεῶν ἐπιφάνειαν; διόπερ, ὦ ἄνδρεσ, ἐὰν μὲν ἑκὼν ἀποτίθηται τὴν ἀρχήν, ἐάσωμεν αὐτὸν ἀπαλλάττεσθαι μετὰ τῶν ἰδίων ἐκ τῆσ πόλεωσ·

ἐὰν δὲ μὴ βούληται, καιρὸν ἔχομεν κάλλιστον τὸν παρόντα πρὸσ τὸ τῆσ ἐλευθερίασ ἀντιλαμβάνεσθαι. πάντεσ συνεληλύθαμεν, κύριοι τῶν ὅπλων ἐσμέν, συμμάχουσ ἔχομεν παρόντασ οὐ μόνον τοὺσ ἀπὸ τῆσ Ἰταλίασ Ἕλληνασ, ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἀπὸ Πελοποννήσου. τὴν δὲ ἡγεμονίαν δοτέον κατὰ τοὺσ νόμουσ πολίταισ ἢ τοῖσ κατὰ τὴν μητρόπολιν οἰκοῦσι Κορινθίοισ ἢ τοῖσ ἀφηγουμένοισ τῆσ Ἑλλάδοσ Σπαρτιάταισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION