Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 55

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 55)

Ἰμίλκων δὲ τοῖσ κυβερνήταισ ἅπασι δοὺσ βυβλίον ἐπεσφραγισμένον, ἐκέλευσεν ἀνοίγειν ὅταν ἐκπλεύσωσι καὶ ποιεῖν τὰ γεγραμμένα. τοῦτο δ’ ἐμηχανήσατο πρὸσ τὸ μηδένα τῶν κατασκόπων ἀπαγγεῖλαι τὸν κατάπλουν τῷ Διονυσίῳ· ἦν δὲ γεγραμμένον, ὅπωσ ἐσ Πάνορμον καταπλεύσωσιν. διόπερ ἐπιγενομένου πνεύματοσ οὐρίου, καὶ πάντων λυσάντων τὰ πρυμνήσια, τὰ μὲν φορτηγὰ τῶν πλοίων ἔπλει διὰ τοῦ πελάγουσ, αἱ δὲ τριήρεισ ἔπλευσαν εἰσ τὴν Λιβυκήν, παρελέγοντό τε τὴν γῆν.

φοροῦ δὲ πνεύματοσ ὄντοσ, ὡσ ἤδη καταφανεῖσ ἦσαν ἀπὸ τῆσ Σικελίασ αἱ πρῶται πλέουσαι τῶν φορτηγῶν νεῶν, Διονύσιοσ ἀπέστειλε Λεπτίνην μετὰ τριάκοντα τριήρων, παρακελευσάμενοσ τύπτειν τοῖσ ἐμβόλοισ καὶ διαφθείρειν ἁπάσασ τὰσ καταλαμβανομένασ. ὃσ μετὰ σπουδῆσ ἐκπλεύσασ καὶ ταῖσ πρώταισ προσμίξασ εὐθέωσ τινὰσ αὐτάνδρουσ κατέδυσεν·

αἱ δὲ λοιπαὶ πλήρεισ οὖσαι καὶ τὸν ἄνεμον τοῖσ ἱστίοισ δεχόμεναι ῥᾳδίωσ ἐξέφυγον· ὅμωσ κατέδυσε πεντήκοντα ναῦσ στρατιώτασ ἐχούσασ πεντακισχιλίουσ, ἁρ́ματα δὲ διακόσια. Ἰμίλκων δὲ καταπλεύσασ εἰσ Πάνορμονκαὶ τὴν δύναμιν ἐκβιβάσασ ἦγεν ἐπὶ τοὺσ πολεμίουσ, καὶ τὰσ μὲν τριήρεισ παραπλεῖν ἐκέλευσεν, αὐτὸσ δ’ ἐν παρόδῳ διὰ προδοσίασ ἑλὼν Ἔρυκα πρὸσ τὴν Μοτύην κατεστρατοπέδευσεν.

ὄντοσ δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον τοῦ Διονυσίου περὶ τὴν Αἴγεσταν μετὰ τῆσ δυνάμεωσ, Ἰμίλκων τὴν Μοτύην ἐξεπολιόρκησεν. τῶν δὲ Σικελιωτῶν προθύμων ὄντων διαμάχεσθαι, Διονύσιοσ ἅμα μὲν μακρὰν τῶν συμμαχίδων πόλεων ἀπεωσμένοσ, ἅμα δὲ τῆσ σιτοπομπίασ ἐπιλειπούσησ, διέλαβε συμφέρειν ἐφ’ ἑτέρων τόπων συστήσασθαι τὸν πόλεμον.

κρίνασ οὖν ἀναζευγνύειν, τοὺσ μὲν Σικανοὺσ ἔπειθε καταλιπεῖν τὰσ πόλεισ κατὰ τὸ παρὸν καὶ μετ’ αὐτοῦ στρατεύεσθαι·

ἀντὶ δὲ τούτων ἐπηγγέλλετο δώσειν χώραν βελτίονα καὶ τῷ πλήθει παραπλησίαν, καὶ μετὰ τὴν τοῦ πολέμου κατάλυσιν κατάξειν τοὺσ βουλομένουσ εἰσ τὰσ πατρίδασ. τῶν δὲ Σικανῶν ὀλίγοι, καταπλαγέντεσ μήποτε ἀντιλέγοντεσ διαρπασθῶσιν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, συγκατέθεντο τοῖσ ἀξιουμένοισ ὑπὸ Διονυσίου.

ἀπέστησαν δὲ παραπλησίωσ καὶ Ἁλικυαῖοι, καὶ πέμψαντεσ πρέσβεισ εἰσ τὸ τῶν Καρχηδονίων στρατόπεδον συμμαχίαν ἐποιήσαντο. καὶ Διονύσιοσ μὲν ἀφώρμησεν ἐπὶ Συρακουσῶν, καταφθείρων τὴν χώραν δι’ ἧσ ἦγε τὴν δύναμιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION