Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 30

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 30)

εὑρίσκετο δὲ καὶ σμήνη παμπληθῆ περὶ τοὺσ τόπουσ, ἐξ ὧν πολυτελῆ προσεφέρετο κηρία. τούτων δ’ οἱ γευσάμενοι παραλόγῳ περιέπιπτον συμπτώματι· οἱ γὰρ μεταλαβόντεσ αὐτῶν ἄφρονεσ ἐγίνοντο καὶ πίπτοντεσ ἐπὶ τὴν γῆν ὅμοιοι τοῖσ τετελευτηκόσιν ὑπῆρχον. πολλῶν δὲ φαγόντων διὰ τὴν γλυκύτητα τῆσ ἀπολαύσεωσ, ταχὺ τὸ πλῆθοσ ἐγεγόνει τῶν πεπτωκότων οἱονεὶ τροπῆσ ἐν πολέμῳ γεγενημένησ.

ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν ἠθύμησεν ἡ δύναμισ, καταπεπληγμένη τό τε παράδοξον καὶ τὸ πλῆθοσ τῶν ἠτυχηκότων· τῇ δ’ ὑστεραίᾳ περὶ τὴν αὐτὴν ὡρ́αν ἅπαντεσ ἑαυτοὺσ ἀνελάμβανον καὶ κατ’ ὀλίγον ἀνακτώμενοι τὸ φρονεῖν ἀνέστησαν, καὶ τὸ σῶμα διετέθησαν ὁμοίωσ τοῖσ ἐκ φαρμακοποσίασ διασωθεῖσιν. ὡσ δ’ ἀνέλαβον ἑαυτοὺσ ἐν τρισὶν ἡμέραισ, ἐπορεύθησαν εἰσ Τραπεζοῦντα πόλιν Ἑλληνίδα, Σινωπέων μὲν ἄποικον, κειμένην δ’ ἐν τῇ Κόλχων χώρᾳ.

ἐνταῦθα δὲ διατρίψαντεσ ἡμέρασ τριάκοντα, παρὰ μὲν τοῖσ ἐγχωρίοισ λαμπρῶσ ἐξενίσθησαν, αὐτοὶ δὲ τῷ τε Ἡρακλεῖ καὶ Διὶ σωτηρίῳ θυσίαν ἐποίησαν καὶ γυμνικὸν ἀγῶνα, καθ’ ὃν τόπον φασὶ προσπλεῦσαι τὴν Ἀργὼ καὶ τοὺσ περὶ Ιἄσονα. ἐκεῖθεν δὲ Χειρίσοφον μὲν τὸν ἀφηγούμενον ἀπέστειλαν εἰσ Βυζάντιον ἐπὶ πλοῖα καὶ τριήρεισ·

ἔλεγε γὰρ εἶναι φίλοσ Ἀναξιβίῳ τῷ Βυζαντίων ναυάρχῳ. τοῦτον μὲν οὖν ἐπὶ κέλητοσ ἐξέπεμψαν· λαβόντεσ δὲ τῶν ἐπικώπων δύο πλοιάρια παρὰ τῶν Τραπεζουντίων, ἐλῄστευον τοὺσ περιοικοῦντασ βαρβάρουσ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ἐφ’ ἡμέρασ μὲν οὖν τριάκοντα περιέμειναν τὸν Χειρίσοφον·

ὡσ δ’ ἐκεῖνοσ ἐβράδυνεν, αἱ δὲ τροφαὶ τοῖσ ἀνθρώποισ ἐσπάνιζον, ἀνέζευξαν ἐκ Τραπεζοῦντοσ, καὶ τριταῖοι παρεγενήθησαν εἰσ Κερασοῦντα πόλιν Ἑλληνίδα, Σινωπέων ἄποικον. ἐν ταύτῃ δὲ ἡμέρασ διατρίψαντέσ τινασ παρεγενήθησαν εἰσ τὸ τῶν Μοσυνοίκων ἔθνοσ. τῶν δὲ βαρβάρων συστραφέντων ἐπ’ αὐτοὺσ ἐκράτησαν μάχῃ καὶ πολλοὺσ ἀνεῖλον.

συμφυγόντων δ’ εἴσ τι χωρίον, ἐν ᾧ κατῴκουν ἑπτωρόφουσ ἔχοντεσ ξυλίνουσ πύργουσ, συνεχεῖσ προσβολὰσ ποιησάμενοι κατὰ κράτοσ εἷλαν. ἦν δὲ τὸ χωρίον τοῦτο μητρόπολισ τῶν ἄλλων ἐρυμάτων, ἐν ᾧ καὶ ὁ βασιλεὺσ αὐτῶν κατῴκει τὸν ὑψηλότατον τόπον ἔχων. ἔθοσ δ’ ἔχει πάτριον μένειν ἐν αὐτῷ τὸν πάντα βίον, κἀκεῖθεν διαδιδόναι τοῖσ ὄχλοισ τὰ προστάγματα.

βαρβαρώτατον δ’ ἔφασαν οἱ στρατιῶται τοῦτο διεληλυθέναι τὸ ἔθνοσ, καὶ ταῖσ μὲν γυναιξὶν αὐτοὺσ πλησιάζειν ἁπάντων ὁρώντων, τοὺσ δὲ παῖδασ τῶν πλουσιωτάτων τρέφεσθαι καρύοισ ἑφθοῖσ, ἅπαντασ δ’ ἐκ παιδὸσ στίγμασι τόν τε νῶτον καὶ τὰ στήθη καταπεποικίλθαι. ταύτην μὲν οὖν τὴν χώραν ἐν ἡμέραισ ὀκτὼ διεπορεύθησαν, τὴν δ’ ἐχομένην ἐν τρισίν, ἣν ἐκάλουν Τιβαρηνήν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION