Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 29

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 29)

ἐμμείναντεσ δὲ ταῖσ κώμαισ ἡμέρασ ὀκτὼ παρεγενήθησαν πρὸσ τὸν Φᾶσιν ποταμόν. ἐκεῖ δὲ τέτταρασ ἡμέρασ διανύσαντεσ διεπορεύοντο τὴν Χάων καὶ Φασιανῶν χώραν. ἐπιθεμένων δ’ αὐτοῖσ τῶν ἐγχωρίων, τούτουσ μὲν ἐν τῇ μάχῃ νικήσαντεσ πολλοὺσ ἀνεῖλον, αὐτοὶ δὲ καταλαμβάνοντεσ τὰσ τῶν ἐγχωρίων κτήσεισ γεμούσασ ἀγαθῶν ἐνδιέτριψαν ἐν αὐταῖσ ἡμέρασ πεντεκαίδεκα. ἀναζεύξαντεσ δ’ ἐκεῖθεν διῆλθον τὴν Χαλδαίων καλουμένων χώραν ἐν ἡμέραισ ἑπτά, καὶ παρεγενήθησαν πρὸσ τὸν Ἅρπαγον ὀνομαζόμενον ποταμόν, ὄντα τὸ πλάτοσ πλέθρων τεττάρων.

ἐντεῦθεν δὲ διὰ τῆσ Σκυτίνων πορευόμενοι διῆλθον ὁδὸν πεδινήν, ἐν ᾗ τρεῖσ ἡμέρασ αὑτοὺσ ἀνέλαβον, εὐποροῦντεσ ἁπάντων τῶν ἀναγκαίων. μετὰ δὲ ταῦτ’ ἀναζεύξαντεσ τεταρταῖοι παρεγενήθησαν πρὸσ πόλιν μεγάλην Γυμνασίαν ὀνομαζομένην. ἐκ δὲ ταύτησ ὁ τῶν τόπων τούτων ἀφηγούμενοσ ἐσπείσατο πρὸσ αὐτοὺσ καὶ τοὺσ ὁδηγήσοντασ ἐπὶ θάλατταν συνέστησεν.

ἐν ἡμέραισ δὲ πεντεκαίδεκα παραγενόμενοι ἐπὶ τὸ Χήνιον ὄροσ, ὡσ εἶδον πορευόμενοι οἱ πρῶτοι τὴν θάλατταν, περιχαρεῖσ ἦσαν καὶ τοιαύτην ἐποίουν κραυγήν, ὥστε τοὺσ ἐπὶ τῆσ οὐραγίασ ὄντασ ὑπολαμβάνοντασ πολεμίων ἔφοδον εἶναι χωρεῖν εἰσ ὅπλα. ὡσ δ’ ἅπαντεσ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν τόπον, ἐξ οὗ τὴν θάλατταν ἦν ὁρᾶν, τοῖσ θεοῖσ ἀνατείναντεσ τὰσ χεῖρασ ηὐχαρίστουν ὡσ ἤδη διασεσωσμένοι·

συνενέγκαντεσ δ’ εἰσ ἕνα τόπον λίθουσ παμπληθεῖσ, καὶ ποιήσαντεσ ἐξ αὐτῶν ἀναστήματα μεγάλα, σκῦλα τῶν βαρβάρων ἀνέθεσαν, βουλόμενοι τῆσ στρατείασ ἀθάνατον ὑπόμνημα καταλιπεῖν. καὶ τῷ μὲν ὁδηγήσαντι φιάλην ἀργυρᾶν καὶ στολὴν Περσικὴν ἐδωρήσαντο· ὃσ δείξασ αὐτοῖσ τὴν ἐπὶ Μάκρωνασ ὁδὸν ἀπηλλάγη. οἱ δ’ Ἕλληνεσ εἰσβαλόντεσ εἰσ τὴν τῶν Μακρώνων χώραν ἐσπείσαντο, καὶ πρὸσ πίστιν παρὰ μὲν ἐκείνων λόγχην ἔλαβον βαρβαρικήν, αὐτοὶ δ’ Ἑλληνικὴν ἔδωκαν·

ταῦτα γὰρ ἔφασαν αὑτοῖσ οἱ βάρβαροι διὰ προγόνων παραδεδόσθαι πρὸσ πίστιν βεβαιότατα. ὡσ δὲ τοὺσ τούτων ὁρ́ουσ διῆλθον, παρεγενήθησαν εἰσ τὴν τῶν Κόλχων χώραν. εἰσ ἣν ἀθροισθέντων τῶν ἐγχωρίων ἐπ’ αὐτούσ, τούτουσ μὲν κρατήσαντεσ μάχῃ πολλοὺσ ἀνεῖλαν, αὐτοὶ δὲ λόφον ὀχυρὸν καταλαβόμενοι τὴν χώραν ἐπόρθουν, καὶ τὰσ ὠφελείασ εἰσ τοῦτον ἀθροίσαντεσ ἀφθόνωσ ἑαυτοὺσ ἀνελάμβανον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION