Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 115

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 115)

οἱ δὲ Κελτοί, πολλοὺσ καὶ παρ’ αὐτὸν τὸν ποταμὸν ἀνῃρηκότεσ, οὐδ’ οὕτωσ ἀφίσταντο τῆσ φιλοτιμίασ, ἀλλ’ ἐπὶ τοὺσ διανηχομένουσ ἠκόντιζον. καὶ πολλῶν βελῶν ἀφιεμένων εἰσ ἀθρόουσ τοὺσ ἐν τῷ ποταμῷ, συνέβαινε μὴ διαμαρτάνειν τοὺσ βάλλοντασ. ὅθεν οἱ μὲν καιρίαισ περιπεσόντεσ πληγαῖσ εὐθέωσ ἐτελεύτων, οἱ δὲ κατατραυματιζόμενοι καὶ διὰ τὴν περὶ τὸ αἷμα ῥύσιν καὶ σφοδρότητα τοῦ ῥεύματοσ ἐκλυόμενοι παρεφέροντο. τοιαύτησ δὲ συμφορᾶσ γενομένησ περὶ τοὺσ Ῥωμαίουσ, οἱ μὲν πλεῖστοι τῶν διασωθέντων πόλιν Βηίουσ κατελάβοντο, προσφάτωσ ὑφ’ ἑαυτῶν κατεσκαμμένην, καὶ τόν τε τόπον ὠχύρουν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ τοὺσ ἐκ τῆσ φυγῆσ σωζομένουσ ἀνελάμβανον·

ὀλίγοι δὲ τῶν διανηξαμένων ἄνοπλοι φυγόντεσ εἰσ Ῥώμηνἀπήγγειλαν πάντασ ἀπολωλέναι. τηλικούτων δ’ ἀτυχημάτων ἠγγελμένων τοῖσ ἐν τῇ πόλει καταλελειμμένοισ, εἰσ ἀπορίαν ἅπαντεσ ἐνέπιπτον· ἀνθίστασθαι μὲν γὰρ ἀδύνατον εἶναι διελάμβανον, ἁπάντων τῶν νέων ἀπολωλότων, φεύγειν δὲ μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν ἐπικίνδυνον ἦν λίαν, τῶν πολεμίων ἐγγὺσ ὑπαρχόντων.

πολλοὶ μὲν οὖν τῶν ἰδιωτῶν πανοίκιοι πρὸσ τὰσ ἀστυγείτονασ πόλεισ ἔφευγον, οἱ δ’ ἄρχοντεσ τῆσ πόλεωσ παραθαρσύνοντεσ τὰ πλήθη προσέταττον ταχέωσ ἐπὶ τὸ Καπετώλιον τόν τε σῖτον καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἀναγκαίων ἀποκομίζειν. οὗ γενηθέντοσ ἔγεμεν ἡ ἀκρόπολισ καὶ τὸ Καπετώλιον χωρὶσ τῶν εἰσ τροφὴν ἀνηκόντων ἀργυρίου τε καὶ χρυσίου καὶ τῆσ πολυτελεστάτησ ἐσθῆτοσ, ὡσ ἂν ἐξ ὅλησ τῆσ πόλεωσ εἰσ ἕνα τόπον τῶν ἀγαθῶν συνηθροισμένων.

οὗτοι μὲν οὖν τὰ δυνατὰ τῶν χρημάτων μετεκόμιζον καὶ τὸν προειρημένον τόπον ὠχύρουν, ἀναστροφὴν ἔχοντεσ τρεῖσ ἡμέρασ. οἱ γὰρ Κελτοὶ τὴν μὲν πρώτην ἡμέραν διετέλεσαν ἀποκόπτοντεσ τὰσ κεφαλὰσ τῶν τετελευτηκότων κατὰ τὸ πάτριον ἔθοσ·

τὰσ δὲ δύο παρὰ τὴν πόλιν στρατοπεδεύοντεσ, καὶ τὰ μὲν τείχη θεωροῦντεσ ἔρημα, κραυγὴν δὲ αἰσθόμενοι γινομένην, ἣν ἐποίουν οἱ τὰ χρησιμώτατα μεταφέροντεσ εἰσ τὴν ἀκρόπολιν, ὑπελάμβανον ἐνεδρεύειν ἑαυτοῖσ τοὺσ Ῥωμαίουσ. τῇ τετάρτῃ δ’ ἡμέρᾳ γνόντεσ τὴν ἀλήθειαν, τάσ τε πύλασ ἐξέκοψαν καὶ τὴν πόλιν ἐλυμαίνοντο, χωρὶσ ὀλίγων οἰκιῶν ἐν τῷ Παλατίῳ.

μετὰ δὲ ταῦτα προσβολὰσ ποιούμενοι καθ’ ἡμέραν πρὸσ ὀχυροὺσ τόπουσ, οὐθὲν μὲν ἀξιόλογον ἔβλαπτον τοὺσ ὑπεναντίουσ, ἑαυτῶν δὲ πολλοὺσ ἀπέβαλλον· ὅμωσ δ’ οὐκ ἀφίσταντο τῆσ φιλοτιμίασ, ἐλπίζοντεσ, ἐὰν μὴ βίᾳ κρατήσωσι, τῷ γε χρόνῳ πάντωσ τῶν ἀναγκαίων ἐκλιπόντων καταπονήσειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION