Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 51

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 51)

Διονύσιοσ δὲ τῇ πολυχειρίᾳ τῶν ἐργαζομένων συντελέσασ τὸ χῶμα, προσήγαγε παντοίασ μηχανὰσ τοῖσ τείχεσι, καὶ τοῖσ μὲν κριοῖσ ἔτυπτε τοὺσ πύργουσ, τοῖσ δὲ καταπέλταισ ἀνέστελλε τοὺσ ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων μαχομένουσ· προσήγαγε δὲ καὶ τοὺσ ὑπὸ τῶν τροχῶν πύργουσ τοῖσ τείχεσιν, ἑξωρόφουσ ὄντασ, οὓσ κατεσκεύασε πρὸσ τὸ τῶν οἰκιῶν ὕψοσ. οἱ δὲ τὴν Μοτύην κατοικοῦντεσ ἐν χερσὶ τοῦ κινδύνου καθεστῶτοσ ὅμωσ οὐ κατεπλάγησαν τὴν τοῦ Διονυσίου δύναμιν, καίπερ ὄντεσ ἔρημοι συμμάχων κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρόν.

ὑπερτιθέμενοι δὲ τῇ φιλοδοξίᾳ τοὺσ πολιορκοῦντασ, τὸ μὲν πρῶτον ἐκ τῶν μεγίστων ἱστῶν κεραίαισ ἱσταμέναισ ἐβάσταζον ἄνδρασ ἐν θωρακίοισ, οὗτοι δ’ ἀφ’ ὑψηλῶν τόπων δᾷδασ ἡμμένασ ἠφίεσαν καὶ στυππεῖα καιόμενα μετὰ πίττησ εἰσ τὰσ τῶν πολεμίων μηχανάσ. ταχὺ δὲ τῆσ φλογὸσ ἐπινεμομένησ τὴν ὕλην, ὀξέωσ οἱ Σικελιῶται παραβοηθήσαντεσ ταύτην μὲν ἀπέσβεσαν, τοῖσ δὲ κριοῖσ πυκνὰσ τὰσ ἐμβολὰσ διδόντεσ κατέβαλον μέροσ τοῦ τείχουσ.

συνδραμόντων δ’ ἐπὶ τὸν τόπον ἀθρόων ἐξ ἑκατέρου μέρουσ ἰσχυρὰν συνέβαινε τὴν μάχην γίνεσθαι. οἱ μὲν γὰρ Σικελιῶται κεκρατηκέναι τῆσ πόλεωσ ἤδη νομίζοντεσ, πᾶν ὑπέμενον ἕνεκεν τοῦ τοὺσ Φοίνικασ ἀμύνεσθαι, περὶ ὧν πρότερον εἰσ αὐτοὺσ ἡμαρτήκεισαν·

οἱ δ’ ἐκ τῆσ πόλεωσ πρὸ ὀφθαλμῶν λαμβάνοντεσ τὰ τῆσ αἰχμαλωσίασ δεινά, καὶ φυγὴν οὐδεμίαν ὁρῶντεσ ὑπάρχουσαν οὔτε κατὰ γῆν οὔτε κατὰ θάλατταν, οὐκ ἀγενῶσ ὑπέμενον τὸν θάνατον. θεωροῦντεσ δὲ τὴν ἀπὸ τῶν τειχῶν ἐπικουρίαν περιῃρημένην, ἐνέφραττον τοὺσ στενωπούσ, καὶ ταῖσ ἐσχάταισ οἰκίαισ ἐχρῶντο καθάπερ τειχίῳ πολυτελῶσ ᾠκοδομημένῳ.

ὅθεν εἰσ μείζονα δυσχέρειαν οἱ περὶ τὸν Διονύσιον παρεγενήθησαν. παρεισπεσόντεσ γὰρ ἐντὸσ τοῦ τείχουσ, καὶ δοκοῦντεσ ἤδη κυριεύειν τῆσ πόλεωσ, ὑπὸ τῶν ἐν ταῖσ οἰκίαισ ὄντων ἐξ ὑπερδεξίων τόπων κατετιτρώσκοντο.

οὐ μὴν ἀλλὰ τοὺσ ξυλίνουσ πύργουσ προσαγαγόντεσ ταῖσ πρώταισ οἰκίαισ ἐπιβάθρασ κατεσκεύασαν.

ἴσων δ’ ὄντων τῶν μηχανημάτων τοῖσ οἰκοδομήμασι, τὸ λοιπὸν ἐκ χειρὸσ συνέβαινεν εἶναι τὴν μάχην. οἱ μὲν γὰρ Σικελιῶται τὰσ ἐπιβάθρασ ἐπιρριπτοῦντεσ, διὰ τούτων ἐπὶ τὰσ οἰκίασ ἐβιάζοντο·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION