Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 80

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 80)

ταῦτ’ ἐκθεμένου τἀριστάρχεια δόγματα τοῦ ̔ Ῥωμαίων μεγαλοσοφιστοῦ ὁ Κύνουλκοσ ἔφη· "Δάματερ σοφίασ οὐκ ἐτὸσ ἄρα ψαμμακοσίουσ ἔχει μαθητὰσ ὁ θαυμάσιοσ Βλεψίασ καὶ πλοῦτον ἀπηνέγκατο τοσοῦτον ἐκ τῆσ καλῆσ ταύτησ σοφίασ ὑπὲρ Γοργίαν καὶ Πρωταγόραν. "ὅθεν ὀκνῶ μὰ τὰσ θεὰσ εἰπεῖν πότερον αὐτὸσ οὐ βλέπει ἢ οἱ ἑαυτοὺσ μαθητὰσ αὐτῷ παραδιδόντεσ πάντεσ ἕνα ἔχουσιν ὀφθαλμόν, ὡσ μόλισ διὰ τὸ πλῆθοσ ὁρᾶν. μακαρίουσ οὖν αὐτούσ, μᾶλλον δὲ μακαρίτασ εἶναί φημι τοιαύτασ δείξεισ τῶν διδασκάλων ποιουμένων. πρὸσ ὃν ὁ Μάγνοσ φιλοτράπεζοσ ὢν καὶ τὸν γραμματικὸν τοῦτον ὑπερεπαινῶν διὰ τὴν ἐκτένειαν ἔφη· οὗτοι ἀνιπτόποδεσ, χαμαιευνάδεσ, ἀερίοικοι, κατὰ τὸν κωμικὸν Εὔβουλον, ἀνόσιοι λάρυγγεσ, ἀλλοτρίων κτεάνων παραδειπνίδεσ, οὐ χὠ> προπάτωρ ὑμῶν Διογένησ πλακοῦντά ποτε ἐσθίων ἐν δείπνῳ λάβρωσ πρὸσ τὸν πυνθανόμενον ἔλεγεν ἄρτον ἐσθίειν καλῶσ πεποιημένον;

ὑμεῖσ δ’ ’ ὦ λοπαδάγχαι κατὰ τὸν αὐτὸν ποιητὴν Εὔβουλον, λευκῶν ὑπογαστριδίων,’ ἑτέροισ οὐ παραχωροῦντεσ φθέγγεσθε καὶ τὰσ ἡσυχίασ οὐκ ἄγετε ἑώσ ἄν τισ ὑμῖν ὡσ κυνιδίοισ ἄρτων ἢ ὀστέων προσρίψῃ. πόθεν ὑμῖν εἰδέναι ὅτι καὶ κύβοι, οὐχ οὓσ ἀεὶ μεταχειρίζεσθε, ἄρτοι εἰσὶ τετράγωνοι, ἡδυσμένοι ἀννήθῳ καὶ τυρῷ καὶ ἐλαίῳ, ὥσ φησιν ̔ Ἡρακλείδησ ἐν Ὀψαρτυτικῷ; παρεῖδε δὲ τοῦτον ὁ Βλεψίασ, ὥσπερ καὶ τὸν θαργηλὸν, ὅν τινεσ καλοῦσι θαλύσιον Κράτησ δ’ ἐν β’ Ἀττικῆσ διαλέκτου θάργηλον καλεῖσθαι τὸν ἐκ τῆσ συγκομιδῆσ πρῶτον γινόμενον ἄρτον καὶ τὸν σησαμίτην.

ἀρρηφόροισ γίνεται, ἐστὶ δὲ καὶ ὁ πυραμοῦσ ἄρτοσ διὰ σησάμων πεττόμενοσ καὶ τάχα ὁ αὐτὸσ τῷ σησαμίτῃ ὤν.

μνημονεύει δὲ πάντων τούτων Τρύφων ἐν α’ φυτικῶν, καθάπερ καὶ τῶν θιαγόνων ὀνομαζομένων οὗτοι δ’ εἰσὶν ἄρτοι θεοῖσ πεττόμενοι ἐν Αἰτωλίᾳ, δραμίκεσ δὲ καὶ δραμεῖσ παρ’ Ἀθαμᾶσιν ἄρτοι τινὲσ οὕτωσ καλοῦνται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION