Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 79

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 79)

"ταῦτα σιτία Κρονικά ἐστιν, ὦ ἑταῖροι. "ἡμεῖσ γὰρ ’ οὔτ’ ἀλφίτοισι χαίρομεν πλήρησ γὰρ ἄρτων πόλισ ’ οὔτε τῷ τῶν ἄρτων τούτων καταλόγῳ. ἐπεὶ δὲ καὶ ἄλλῳ Χρυσίππου τοῦ Τυανέωσ συγγράμματι ἐνέτυχον ἐπιγραφομένῳ Ἀρτοποιικῷ καὶ πεῖραν ἔσχον τῶν αὐτόθι ὀνομασθέντων παρὰ πολλοῖσ τῶν φίλων, ἔρχομαι καὶ αὐτὸσ λέξων τι περὶ ἄρτων, ὁ ἀρτοπτίκιοσ ἄρτοσ καλούμενοσ κλιβανικίου καὶ φουρνακίου διαφέρει, ἐὰν δ’ ἐκ σκληρᾶσ ζύμησ ἐργάζῃ αὐτόν, ἔσται καὶ λαμπρὸσ καὶ εὔβρωτοσ πρὸσ ξηροφαγίαν εἰ δ’ ἐξ ἀνειμένησ, ἔσται μὲν ἐλαφρόσ, οὐ λαμπρὸσ δέ. κλιβανίκιοσ δὲ καὶ φουρνάκιοσ χαίρουσιν ἁπαλωτέρᾳ τῇ ζύμῃ. παρὰ δὲ τοῖσ Ἕλλησι καλεῖταί τισ ἄρτοσ ἁπαλὸσ ἀρτυόμενοσ γάλακτι ὀλίγῳ καὶ ἐλαίῳ καὶ ἁλσὶν ἀρκετοῖσ. δεῖ δὲ τὴν ματερίαν ἀνειμένην ποιεῖν. οὗτοσ δὲ ὁ ἄρτοσ λέγεται Καππαδόκιοσ, ἐπειδὴ ἐν Καππαδοκίᾳ κατὰ τὸ πλεῖστον ἁπαλὸσ ἄρτοσ γίνεται, τὸν δὲ τοιοῦτον ἄρτον οἱ Σύροι λαχμὰν προσαγορεύουσι, καί ἐστιν οὗτοσ ἐν Συρίᾳ χρηστότατοσ γινόμενοσ διὰ τὸ θερμότατοσ τρώγεσθαι καί ἐστιν ἄνθει παραπλήσιοσ. "ὁ δὲ βωλήτινοσ καλούμενοσ ἄρτοσ πλάττεται μὲν ὡσ βωλήτησ, καὶ ἀλείφεται ἡ μάκτρα ὑποπασσομένησ μήκωνοσ, ἐφ’ ᾗ ἐπιτίθεται ἡ ματερία, καὶ ἐν τῷ ζυμοῦσθαι οὐ κολλᾶται τῇ καρδόπῳ. ἐπειδὰν δ’ ἐμβληθῇ εἰσ τὸν φοῦρνον, ὑποπάσσεται τῷ κεράμῳ χόνδροσ τισ καὶ τότ’ ἐπιτίθεται ὁ ἄρτοσ καὶ ἕλκει χρῶμα κάλλιστον, ὅμοιον τῷ φουμώσῳ τυρῷ. ὁ δὲ στρεπτίκιοσ ἄρτοσ συναναλαμβάνεται γάλακτι ὀλίγῳ, καὶ προσβάλλεται πέπερι καὶ ἔλαιον ὀλίγον εἰ δὲ μή, στέαρ. "εἰσ δὲ τὸ καλούμενον ἀρτολάγανον ἐμβάλλεται οἰνάριον ὀλίγον καὶ πέπερι γάλα τε καὶ ἔλαιον ὀλίγον ἢ στέαρ. "εἰσ δὲ τὰ καπύρια τὰ καλούμενα τράκτα μίξεισ ὥσπερ καὶ εἰσ ἀρτολάγανον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION