Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 54

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 54)

τοιοῦτοὶ τινὲσ εἰσιν, ὦ ἑταῖροι, οἱ Οὐλπιάνειοι σοφισταί, οἱ καὶ τὸ μιλιάριον καλούμενον ὑπὸ Ῥωμαίων, τὸ εἰσ θερμοῦ ὕδατοσ κατεργασίαν κατασκευαζόμενον, ἰπνολέβητα ὀνομάζοντεσ, πολλῶν ὀνομάτων ποιηταὶ καὶ πολλοῖσ παρασάγγαισ ὑπερδραμόντεσ τὸν Σικελιώτην Διονύσιον, ὃσ τὴν μὲν παρθένον ἐκάλει μένανδρον, ὅτι μένει τὸν ἄνδρα, καὶ τὸν στῦλον μενεκράτην, ὅτι μένει καὶ κρατεῖ, βαλάντιον δὲ τὸ ἀκόντιον, ὅτι ἐναντίον βάλλεται, καὶ τὰσ τῶν μυῶν διεκδύσεισ μυστήρια ἐκάλει, ὅτι τοὺσ μῦσ τηρεῖ. Ἄθανισ δ’ ἐν α’ Σικελικῶν τὸν αὐτόν φησι Διονύσιον καὶ τὸν βοῦν γαρόταν καλεῖν καὶ τὸν χοῖρον ἰάκχον. τοιοῦτοσ ἦν καὶ Ἀλέξαρχοσ ὁ Κασσάνδρου τοῦ Μακεδονίασ βασιλεύσαντοσ ἀδελφόσ, ὁ τὴν Οὐρανόπολιν καλουμένην κτίσασ. ἱστορεῖ δὲ περὶ αὐτοῦ ̔ Ἡρακλείδησ ὁ Λέμβοσ ἐν τῇ τριακοστῇ ἑβδόμῃ τῶν ἱστοριῶν λέγων οὕτωσ·

Ἀλέξαρχοσ ὁ τὴν Οὐρανόπολιν κτίσασ διαλέκτουσ ἰδίασ εἰσήνεγκεν, ὀρθροβόαν μὲν τὸν ἀλεκτρυόνα καλέων καὶ βροτοκέρτην τὸν κουρέα καὶ τὴν δραχμὴν ἀργυρίδα, τὴν δὲ χοίνικα ἡμεροτροφίδα καὶ τὸν κήρυκα ἀπύτην. καὶ τοῖσ Κασσανδρέων δὲ ἄρχουσι τοιαῦτὰ ποτ’ ἐπέστειλε· "Ἀλέξαρχοσ Ὁμαιμέων πρόμοισ γαθεῖν. τοὺσ ἡλιοκρεῖσ οἰῶν οἶδα λιπουσαθεωτων ἔργων κρατιτορασ μορσίμῳ τύχᾳ κεκυρωμένασ θεουπογαισ χυτλώσαντεσ αὐτοὺσ καὶ φύλακασ ὀριγενεῖσ. τί δὲ ἡ ἐπιστολὴ αὕτη δηλοῖ νομίζω ’ γὼ μηδὲ τὸν Πύθιον ἂν διαγνῶναι κατὰ γὰρ τὸν Ἀντιφάνουσ Κλεοφάνη ·

τὸ δὲ τυραννεῖν ἐστιν; ἢ τί ποτε τὸν σπουδαῖον ἀκολουθεῖν ἐρεῖσ ἐν τῷ Λυκείῳ μετὰ σοφιστῶν, νὴ Δία, λεπτῶν, ἀσίτων, συκίνων, λέγονθ’ ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτ’ οὐκ ἔστιν, εἴπερ γίνεται, οὐδ’ ἔστι γάρ πω γινόμενον ὃ γίνεται, οὐτ’ εἰ πρότερον ἦν, ἔστιν ὅ γε νῦν γίνεται, ἔστιν γὰρ οὐκ ὂν οὐδέν ὃ δὲ μὴ γέγονέ πω, οὐκ ἔσθ’ ἑώσπερ γέγονε, ὅ γε μή γέγονέ πω. ἐκ τοῦ γὰρ εἶναι γέγονεν εἰ δ’ οὐκ ἦν ὅθεν, πῶσ ἐγένετ’ ἐξ οὐκ ὄντοσ;

οὐχ οἱο͂́ν τε γάρ. εἰ δ’ αὖ ποθέν ποι γέγονεν, οὐκ ἔσται κηποι δεποτισ εἰή, πόθεν γενήσεται τοὐκ ὂν εἰσ οὐκ ὂν εἰσ οὐκ ὂν γὰρ οὐ δυνήσεται. ταυτὶ δ’ ὅ τι ἐστὶν οὐδ’ ἂν Ἀπόλλων μάθοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION