Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 52

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 52)

καὶ ὁ Κύνουλκοσ ὀργισθεὶσ γάστρων, ἔφη, καὶ κοιλιόδαιμον ἄνθρωπε, οὐδὲν ἄλλο σὺ οἶσθα, οὐ λόγουσ διεξοδικοὺσ εἰπεῖν, οὐχ ἱστορίασ μνησθῆναι, οὐ τῆσ ἐν λόγοισ χάριτοσ ἀπάρξασθαί ποτε, ἀλλὰ τὸν χρόνον ἅπαντα περὶ ταῦτα κατετρίβησ ζητῶν, κεῖται, οὐ κεῖται; εἴρηται, οὐκ εἴρηται; ἐξονυχίζεισ τε πάντα τὰ προσπίπτοντα τοῖσ συνδιαλεγομένοισ τὰσ ἀκάνθασ συνάγων, ὡσ ἀν’ ἐχινόποδασ καὶ ἀνὰ τρηχεῖαν ὄνωνιν ἀεὶ διατρίβων, ἀνθέων τῶν ἡδίστων μηδὲν συναθροίζων. ἢ οὐ σὺ εἶ ὁ καὶ τὴν ὑπὸ Ῥωμαίων καλουμένην στρήναν κατά τινα πατρίαν παράδοσιν λεγομένην καὶ διδομένην τοῖσ φίλοισ ἐπινομίδα καλῶν; καὶ εἰ μὲν τὴν Πλάτωνοσ ζηλώσασ, μαθεῖν βουλόμεθα σ321 εἰ δὲ παρά τινι οὕτωσ εὑρὼν λεγομένην, ἐμφάνισον τὸν εἰπόντα. ἐγὼ γὰρ οἶδα ἐπινομίδα καλουμένην καὶ μέροσ τι τῆσ τριήρουσ, ὡσ Ἀπολλώνιοσ ἐν Τριηρικῷ παρατέθειται. οὐ σὺ εἶ ὁ καὶ τὸν καινὸν καὶ οὐδέπω ἐν χρείᾳ γενόμενον φαινόλην εἴρηται γάρ, ὦ βέλτιστε, καὶ ὁ φαινόλησ εἰπών παῖ Λεῦκε, δόσ μοι τὸν ἄχρηστον φαινόλην εἰσ βαλανεῖον δέ ποτε πορευόμενοσ οὐκ ἔφησ πρὸσ τὸν πυνθανόμενον ’ ποῖ δή; σ32 ’ ἀπολούμενοσ, ἦν δ’ ἐγώ, ἐπείγομαι;

’ κἀκείνησ σοι τῆσ ἡμέρασ ὁ καλὸσ κανυσῖνοσ ὑπὸ λωποδυτῶν ἀνηρπάσθη, ὡσ γέλωτα πάμπολυν ἐν τῷ βαλανείῳ γενέσθαι ἀχρήστου ζητουμένου φαινόλου. ἄλλοτε δέ, ὦ ἑταῖροι φίλτατοι ‐ πρὸσ γὰρ ὑμᾶσ εἰρήσεται τἀληθῆ προσέπταισε λίθῳ καὶ τὴν κνήμην ἔλυσε· "τί τοῦτο, Οὐλπιανέ;

ἔλεγε. "τί δὲ σύ; ἔφασκον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION