Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 43

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 43)

Μνησίθεοσ δ’ ὁ Ἀθηναῖοσ ἐν τῷ περὶ ἐδεστῶν φησιν· "ὄστρεα καὶ κόγχαι καὶ μύεσ καὶ τὰ ὅμοια τὴν μὲν σάρκα δυσκατέργαστά ἐστι διὰ τὴν ὑγρότητα τὴν ἐν αὐτοῖσ ἁλυκήν. διόπερ ὠμὰ μὲν ἐσθιόμενα κοιλίασ ἐστὶν ὑπακτικὰ διὰ τὴν ἁλυκότητα, τὰ δὲ ἑψόμενα ἀφίησιν ἤτοι πᾶσαν ἢ τὴν πλείστην ἅλμην εἰσ τὴν συνέψουσαν αὐτὴν ὑγρότητα. "διόπερ αἱ μὲν ὑγρότητεσ ἐν αἷσ ἂν ἑψηθῇ τι τῶν ὀστρέων ταρακτικαὶ καὶ ὑπακτικαὶ κοιλίασ εἰσίν, αἱ δὲ σάρκεσ τῶν ἑψομένων ὀστρέων ψόφουσ ποιοῦσιν ἐστερημέναι τῶν ὑγρῶν, τὰ δὲ ὀπτὰ τῶν ὀστρέων, ἐάν τισ αὐτὰ καλῶσ ὀπτήσῃ, ἀλυποτάτην ἔχει διάθεσιν πεπύρωται γάρ. διὸ οὐχ ὁμοίωσ τοῖσ ὠμοῖσ ἐστι δύσπεπτα, καὶ τὰσ ὑγρότητασ ἐν αὐτοῖσ ἔχει κατεξηραμμένασ δι’ ὧν ἔκλυτοσ ἡ κοιλία γίνεται, τροφήν τε δίδωσιν ὑγράν τε καὶ δύσπεπτον ἅπαν ὄστρεον καὶ πρὸσ τὰσ οὐρήσεισ ἐστὶν οὐκ εὐόδα. "ἀκαλήφη δὲ καὶ ἐχίνων ᾠὰ καὶ τὰ τοιαῦτα τροφὴν μὲν δίδωσιν ὑγρὰν καὶ μικράν, τῆσ δὲ κοιλίασ ἐστὶν λυτικὰ καὶ οὐρήσεωσ κινητικά.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION