Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 39

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 39)

"τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον γίνεται τοῖσ ὀστρακοδέρμοισ καὶ τὰ μὴ ἔχοντα ὄστρακα, καθάπερ αἵ τε κνίδαι καὶ οἱ σπόγγοι ἐν ταῖσ σήραγξι τῶν πετρῶν ἐστὶ δὲ τῶν κνιδῶν δύο γένη· "αἱ μὲν γὰρ ἐν τοῖσ κοίλοισ οὐκ ἀπολύονται τῶν πετρῶν, αἱ δ’ ἐν τοῖσ λείοισ καὶ πλαταμώδεσιν ἀπολυόμεναι μεταχωροῦσι. τὰσ δὲ κνίδασ ὁ Εὔπολισ ἐν Αὐτολύκῳ ἀκαλήφασ ὀνομάζει ἔτι τε ’ Ἀριστοφάνησ ἐν Φοινίσσαισ οὕτωσ· ἔχε τὸν πρῶτον πάντων ἴφυα φῦναι εἶθ’ ἑξῆσ τὰσ κραναὰσ ἀκαλήφασ.

καὶ ἐν Σφηξί. Φερεκράτησ δ’ ἐν Αὐτομόλοισ· κἂν ἀκαλήφαισ τὸν ἴσον χρόνον ἐστεφανῶσθαι. "ἐστὶν εὐκοίλιοσ, οὐρητική, εὐστόμαχοσ· "κνησμὸν δὲ ποιεῖ τοῖσ συνάγουσιν, ἐπειδὰν μὴ προαλείψωνται. ὄντωσ γὰρ ἀνιᾷ τοὺσ θηρεύοντασ αὐτὴν ὑφ’ ὧν κατὰ παραφθορὰν νῦν ἀκαλήφη ὀνομάζεται· τάχα δὲ ἴσωσ διὰ ταύτην καὶ ἡ βοτάνη.

κατ’ εὐφημισμὸν γὰρ τῆσ ἀντιφράσεωσ ὠνόμασται οὐ γὰρ πραεῖά ἐστιν καὶ ἀκαλὴ τῇ ἁφῇ, τραχεῖα δὲ καὶ ἀηδήσ. τῆσ μέντοι θαλασσίασ ἀκαλήφησ μνημονεύει καὶ Φιλιππίδησ ἐν Ἀμφιαράῳ οὕτωσ · ὄστρει’, ἀκαλήφασ καὶ λεπάδασ παρέθηκέ μοι. τὸ δ’ ἐν Λυσιστράτῃ Ἀριστοφάνουσ πέπαικται· ἀλλ’ ὦ τηθῶν ἀνδρειοτάτη καὶ μητριδίων ἀκαληφῶν. ἐπεὶ τήθεα τὰ ὄστρεα. μέμικται γὰρ κωμῳδικῶσ πρὸσ τὴν τήθην καὶ μητέρα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION