Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 34

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 34)

"οἱ δὲ κτένεσ τροφιμώτεροι μέν εἰσι, κακοχυλότεροι δὲ καὶ δυσεκκριτώτεροι. "τῶν δὲ μυῶν οἱ μὲν Ἐφέσιοι καὶ οἱ τούτοισ ὅμοιοι τῇ εὐχυλίᾳ τῶν μὲν κτενῶν βελτίονεσ, τῶν δὲ χημῶν λειπόμενοι οὐρητικώτεροι δὲ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τὴν κοιλίαν φερόμενοι, εἰσὶ δ’ αὐτῶν ἔνιοι καὶ σκιλλώδεισ κακόχυλοί τε καὶ πρὸσ τὴν γεῦσιν ἀπειθεῖσ. οἱ δ’ ἐλάσσονεσ τούτων καὶ δασεῖσ ἔξωθεν οὐρητικώτεροι μέν εἰσι καὶ εὐχυλότεροι τῶν σκιλλωδῶν, ἀτροφώτεροι δέ, διά τε τὸ μέγεθοσ καὶ τῷ γένει ὄντεσ τοιοῦτοι, οἱ δὲ τῶν κηρύκων τράχηλοι εὐστόμαχοὶ τέ εἰσι καὶ ἀτροφώτεροι μυῶν τε καὶ χημῶν καὶ κτενῶν τοῖσ δ’ ἀσθενῆ τὸν στόμαχον ἔχουσι καὶ μὴ ῥᾳδίωσ ἀποδιωθοῦσι τὴν τροφὴν εἰσ τὸ κύτοσ τῆσ κοιλίασ χρήσιμοι, δύσφθαρτοί τε ὄντεσ. "τὰ γὰρ ὁμολογουμένωσ εὔπεπτα κατὰ τοὐναντίον ἀλλότρια τῆσ διαθέσεωσ ταύτησ ἐστίν, εὐχερῶσ διαφθειρόμενα διὰ τὸ ἁπαλὰ καὶ εὐδιάλυτα εἶναι. "ὅθεν αἱ μήκωνεσ αὐτῶν πρὸσ μὲν τὰσ τῶν στομάχων εὐτονίασ οὐκ εὐθετοῦσι πρὸσ δὲ τὴν τῆσ κοιλίασ ἀσθένειαν χρήσιμοι, τροφιμώτεραι δὲ τούτων εἰσὶ καὶ ἀπολαυστικώτεραι αἱ τῆσ πορφύρασ μήκωνεσ, πλὴν σκιλλωδέστεραι ὑπάρχουσι καὶ γὰρ ὅλον τὸ κογχύλιον τοιοῦτόν ἐστιν, ἴδιον δὲ καὶ ταύταισ καὶ τοῖσ σωλῆσι παρέπεται τὸ ἑψομέναισ παχὺν ποιεῖν τὸν ζωμόν. ἑψόμενοι δὲ τὸ καθ’ ἑαυτοὺσ καὶ οἱ τράχηλοι τῶν πορφυρῶν εὐθετοῦσι πρὸσ τὰσ τῶν στομάχων διαθέσεισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION