Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 28

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 28)

τούτοισ εἴ τισ ἀντιλέγειν ἔχει ὅτι μὴ τὸ νῦν κιτρίον λεγόμενον σημαίνεται, σαφέστερα μαρτύρια παρατιθέσθω· καίτοι καὶ Φαινίου τοῦ Ἐρεσίου ἔννοιαν ἡμῖν διδόντοσ μήποτε ἀπὸ τῆσ κέδρου τὸ κεδρίον ὠνόμασται. καὶ γὰρ τὴν κέδρον φησὶν · ἐν πέμπτῳ περὶ φυτῶν ἀκάνθασ ἔχειν περὶ τὰ φύλλα, ὅτι δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ περὶ τὸ κιτρίον ἐστὶ παντὶ δῆλον. ὅτι δὲ καὶ προλαμβανόμενον τὸ κιτρίον πάσησ τροφῆσ ξηρᾶσ τε καὶ ὑγρᾶσ ἀντιφάρμακόν ἐστι παντὸσ δηλητηρίου εὖ οἶδα, μαθὼν παρὰ πολίτου ἐμοῦ πιστευθέντοσ τὴν τῆσ Αἰγύπτου ἀρχήν. οὗτοσ κατεδίκασέ τινασ γενέσθαι θηρίων βορὰν κακούργουσ εὑρεθέντασ, καὶ ἔδει αὐτοὺσ ἀσπίσι τοῖσ ζῴοισ παραβληθῆναι. εἰσιοῦσι δὲ αὐτοῖσ εἰσ τὸ τοῖσ λῃσταῖσ εἰσ τιμωρίαν ἀποδεδειγμένον θέατρον κατὰ τὴν ὁδὸν κάπηλίσ τισ γυνὴ κατ’ ἔλεον ἔδωκεν οὗ μετὰ χεῖρασ εἶχεν ἐσθίουσα κιτρίου, καὶ λαβόντεσ ἔφαγον καὶ μετ’ οὐ πολὺ παραβληθέντεσ πελωρίοισ καὶ ἀγριωτάτοισ ζῴοισ ταῖσ ἀσπίσι δηχθέντεσ οὐδὲν ἔπαθον.

ἀπορία δὲ κατέσχε τὸν ἄρχοντα, καὶ τὸ τελευταῖον ἀνακρίνων τὸν αὐτοὺσ φυλάττοντα στρατιώτην εἴ τι ἔφαγον ἢ ἔπιον, ὡσ ἔμαθε κατὰ ταὐτὸν ἐξ ἀκεραίου τὸ κιτρίον δεδομέναν, τῇ ἐπιούσῃ τῶν ἡμερῶν τῷ μὲν πάλιν ἐκέλευσε δοθῆναι κιτρίου, τῷ δ’ οὔ· καὶ ὁ μὲν φαγὼν δηχθεὶσ οὐδὲν ἔπαθεν, ὁ δὲ παραυτίκα πληγεὶσ ἀπέθανε.

δοκιμασθέντοσ οὖν διὰ πολλῶν τοῦ τοιούτου εὑρέθη τὸ κιτρίον ἀντιφάρμακον παντὸσ δηλητηρίου φαρμάκου. ἐὰν δέ τισ ἐν μέλιτι Ἀττικῷ ὅλον κιτρίον ὡσ ἔχει φύσεωσ συνεψήσῃ μετὰ τοῦ σπέρματοσ, διαλύεται μὲν ἐν τῷ μέλιτι, καὶ ὁ ἀπ’ αὐτοῦ λαμβάνων ἑώθεν δύο ἢ τρεῖσ δακτύλουσ οὐδ’ ὁτιοῦν ὑπὸ φαρμάκου πείσεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION