Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 3

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 3)

"οὐδέποτε πρότερον ἐν οὐδενὶ τόπῳ κυάμων Αἰγυπτίων οὔτε σπαρέντων οὔτε εἰ σπείρειέ τισ τικτομένων εἰ μὴ κατὰ Αἴγυπτον, ἐπὶ τοῦ βασιλέωσ Ἀλεξάνδρου τοῦ Πύρρου παρὰ τὸν Θύαμιν ποταμὸν τῆσ ἐν Ἠπείρῳ Θεσπρωτίασ ἐν ἕλει τινὶ συνέβη φυῆναι. "δύο μὲν οὖν ἤνεγκέ πωσ ἔτη καρπὸν ἐκτενῶσ καὶ ηὔξησε· "τοῦ δ’ Ἀλεξάνδρου φυλακὴν ἐπιστήσαντοσ καὶ κωλύοντοσ οὐχ ὅτι λαμβάνειν τὸν βουλόμενον, ἀλλὰ μηδὲ προσέρχεσθαι πρὸσ τὸν τόπον, ἀνεξηράνθη τὸ ἕλοσ καὶ τὸ λοιπὸν οὐχ ὅτι τὸν προειρημένον ἤνεγκε καρπόν, ἀλλ’ οὐδὲ ὕδωρ εἴ ποτε ἔσχε φαίνεται. "τὸ παραπλήσιον ἐγένετο καὶ ἐν Αἰδηψῷ. χωρὶσ γὰρ τῶν ἄλλων ὑδάτων ναμάτιόν τι ἐφάνη ψυχρὸν ὕδωρ προιέμενον οὐ πόρρω τῆσ θαλάσσησ, τούτου πίνοντεσ οἱ ἀρρωστοῦντεσ τὰ μέγιστα ὠφελοῦντο διὸ πολλοὶ παρεγίνοντο καὶ μακρόθεν τῷ ὕδατι χρησόμενοι. "οἱ οὖν τοῦ βασιλέωσ Ἀντιγόνου στρατηγοὶ βουλόμενοι οἰκονομικώτεροι εἶναι διάφορόν τι ἔταξαν διδόναι τοῖσ πίνουσι, καὶ ἐκ τούτου ἀπεξηράνθη τὸ νᾶμα. "καὶ ἐν Τρῳάδι δὲ ἐξουσίαν εἶχον οἱ βουλόμενοι τὸν πρὸ τοῦ χρόνον τὸν Τραγασαῖον ἅλα λαμβάνειν. "Λυσιμάχου δὲ τέλοσ ἐπιβαλόντοσ ἠφανίσθη. "θαυμάσαντοσ δὲ καὶ ἀφέντοσ τὸν τόπον ἀτελῆ πάλιν ηὐξήθη.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION