Polybius, Histories, book 5, chapter 98 10:

(폴리비오스, Histories, book 5, chapter 98 10:)

ὁ δὲ τρόποσ τῆσ ἐκμετρήσεωσ καὶ κατασκευῆσ τῶν τοιούτων εὐχερὴσ καὶ ἀδιάπτωτοσ, ἐὰν λαμβάνηται μεθοδικῶσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION