Plutarch, Aratus, chapter 51

(플루타르코스, Aratus, chapter 51)

ὁ δὲ Ἄρατοσ ἀπορρέων ἤδη τῆσ αὐλῆσ καὶ κατὰ μικρὸν ἑαυτὸν ἀνακομιζόμενοσ ἐκ τῆσ πρὸσ τὸν Φίλιππον συνηθείασ, διαβαίνοντοσ εἰσ Ἤπειρὸν αὐτοῦ καὶ δεομένου συστρατεύειν, ἀπείπατο καὶ κατέμεινε, δεδιὼσ ἀναπλησθῆναι δόξησ πονηρᾶσ ἀφ’ ὧν ἐκεῖνοσ ἔπραττεν. ἐπεὶ δὲ τάσ τε ναῦσ ὑπὸ Ῥωμαίων ἀπολέσασ αἴσχιστα καὶ ὅλωσ ἀποτυχὼν ταῖσ πράξεσιν ἐπανῆλθεν εἰσ Πελοπόννησον, καὶ τοὺσ Μεσσηνίουσ αὖθισ ἐπιχειρήσασ φενακίζειν καὶ μὴ λαθὼν ἠδίκει φανερῶσ καὶ τὴν χώραν αὐτῶν ἐπόρθει, παντάπασιν ὁ Ἄρατοσ ἀπεστράφη καὶ διεβλήθη πρὸσ αὐτόν, ἤδη καὶ τῶν περὶ τὴν γυναικωνῖτιν ἀδικημάτων αἰσθόμενοσ καὶ φέρων ἀνιαρῶσ αὐτόσ, ἀποκρυπτόμενοσ δὲ τὸν υἱόν·

εἰδέναι γὰρ ὑβρισμένον περιῆν, ἄλλο δὲ οὐδέν, ἀμύνασθαι μὴ δυναμένῳ.

μεγίστην γὰρ ὁ Φίλιπποσ δοκεῖ καὶ παραλογωτάτην μεταβαλέσθαι μεταβολήν, ἐξ ἡμέρου βασιλέωσ καὶ μειρακίου σώφρονοσ ἀνὴρ ἀσελγὴσ καὶ τύραννοσ ἐξώλησ γενόμενοσ, τὸ δὲ οὐκ ἦν ἄρα μεταβολὴ φύσεωσ, ἀλλ’ ἐπίδειξισ ἐν ἀδείᾳ κακίασ πολὺν χρόνον διὰ φόβον ἀγνοηθείσησ.

SEARCH

MENU NAVIGATION