Plutarch, Aratus, chapter 14

(플루타르코스, Aratus, chapter 14)

ἦν μὲν οὖν μέγα καὶ τὸ χρήματα τοσαῦτα πορίσαι τοῖσ πολίταισ, ὅσων μικρὸν μέροσ ἄλλοι στρατηγοὶ καὶ δημαγωγοὶ λαμβάνοντεσ παρὰ βασιλέων ἠδίκουν καὶ κατεδουλοῦντο καὶ προέπινον αὐτοῖσ τὰσ πατρίδασ, μείζων δὲ ἡ διὰ τῶν χρημάτων τούτων κατασκευασθεῖσα τοῖσ μὲν ἀπόροισ πρὸσ τοὺσ πλουσίουσ διάλυσισ καὶ ὁμόνοια, τῷ δὲ δήμῳ παντὶ σωτηρία καὶ ἀσφάλεια, θαυμαστὴ δὲ ἡ τοῦ ἀνδρὸσ ἐν δυνάμει τοσαύτῃ μετριότησ. ἀποδειχθεὶσ γὰρ αὐτοκράτωρ διαλλακτὴσ καὶ κύριοσ ὅλωσ ἐπὶ τὰσ φυγαδικὰσ οἰκονομίασ μόνοσ οὐχ ὑπέμεινεν, ἀλλὰ πεντεκαίδεκα τῶν πολιτῶν προσκατέλεξεν ἑαυτῷ, μεθ’ ὧν πόνῳ πολλῷ καὶ μεγάλαισ πραγματείαισ κατειργάσατο καὶ συνήρμοσε φιλίαν καὶ εἰρήνην τοῖσ πολίταισ.

ἐφ’ οἷσ οὐ μόνον κοινῇ σύμπαντεσ οἱ πολῖται τιμὰσ ἀπέδοσαν αὐτῷ πρεπούσασ, ἀλλὰ καὶ κατ’ ἰδίαν οἱ φυγάδεσ εἰκόνα χαλκῆν ἀναστήσαντεσ ἐπέγραψαν τόδε τὸ ἐλεγεῖον· βουλαὶ μὲν καὶ ἀέθλα καὶ ἁ περὶ Ἑλλάδοσ ἀλκά τοῦδ’ ἀνδρὸσ στάλαισ πλάθεται Ἡρακλέουσ·

ἄμμεσ δ’ εἰκόν’, Ἄρατε, τεὰν νόστοιο τυχόντεσ στάσαμεν ἀντ’ ἀρετᾶσ ἠδὲ δικαιοσύνασ σωτῆροσ σωτῆρσι θεοῖσ, ὅτι πατρίδι τᾷ σᾷ δαιμόνιον θείαν τ’ ὤπασασ εὐνομίαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION