Plutarch, Aratus, chapter 9

(플루타르코스, Aratus, chapter 9)

τότε δὲ πιστεύσαντεσ ἥκειν ἃ πάλαι προσεδόκων, ὡρ́μησαν ἀθρόοι πρὸσ τὰσ θύρασ τοῦ τυράννου πῦρ ἐπιφέροντεσ. ἤρθη δὲ φλὸξ μεγάλη καὶ καταφανὴσ μέχρι Κ. ορίνθου τῆσ οἰκίασ ἀναφθείσησ, ὥστε θαυμάσαντασ τοὺσ ἐν Κορίνθῳ παρὰ μικρὸν ὁρμῆσαι πρὸσ τὴν βοήθειαν. ὁ μὲν οὖν Νικοκλῆσ ἔλαθε διά τινων ὑπονόμων ὑπεκδὺσ καὶ ἀποδρὰσ ἐκ τῆσ πόλεωσ, οἱ δὲ στρατιῶται καταπαύσαντεσ μετὰ τῶν Σικυωνίων τὸ πῦρ διήρπαζον τὴν οἰκίαν. καὶ οὔτε ταῦτα ἐκώλυσεν ὁ Ἄρατοσ, τά τε λοιπὰ χρήματα τῶν τυράννων εἰσ μέσον ἔθηκε τοῖσ πολίταισ.

ἀπέθανε δὲ οὐδεὶσ οὐδὲ ἐτρώθη τὸ παράπαν τῶν ἐπελθόντων οὐδὲ τῶν πολεμίων, ἀλλὰ καθαρὰν καὶ ἄθικτον αἵματοσ ἐμφυλίου τὴν πρᾶξιν ἡ τύχη διεφύλαξε. κατήγαγε δὲ φυγάδασ τοὺσ μὲν ὑπὸ Νικοκλέουσ ἐκπεπτωκότασ ὀγδοήκοντα, τοὺσ δὲ ἐπὶ τῶν ἔμπροσθεν τυράννων οὐκ ἐλάττουσ πεντακοσίων, οἷσ μακρὰ μὲν ἡ πλάνη καὶ ὁμοῦ τι πεντηκονταετὴσ ἐγεγόνει.

κατελθόντεσ δὲ οἱ πλεῖστοι πένητεσ, ὧν κύριοι πρότερον ἦσαν ἐπελαμβάνοντο, καὶ βαδίζοντεσ ἐπὶ τὰ χωρία καὶ τὰσ οἰκίασ δεινὴν ἀπορίαν τῷ Ἀράτῳ παρεῖχον, ἐπιβουλευομένην μὲν ἔξωθεν καὶ φθονουμένην ὑπ’ Ἀντιγόνου τὴν πόλιν ὁρῶντι διά τὴν ἐλευθερίαν, ταραττομένην δὲ ὑφ’ αὑτῆσ καὶ στασιάζουσαν. ὅθεν ἐκ τῶν παρόντων ἄριστα κρίνασ προσέμιξεν αὐτὴν φέρων τοῖσ Ἀχαιοῖσ·

καὶ Δωριεῖσ ὄντεσ ὑπέδυσαν ἑκουσίωσ ὄνομα καὶ πολιτείαν τὴν Ἀχαιῶν οὔτε ἀξίωμα λαμπρὸν οὔτε μεγάλην ἰσχὺν ἐχόντων τότε. μικροπολῖται γὰρ ἦσαν οἱ πολλοί, καὶ γῆν οὔτε χρηστὴν οὔτε ἄφθονον ἐκέκτηντο, καὶ θαλάττῃ προσῴκουν ἀλιμένῳ, τὰ πολλὰ κατὰ ῥαχίασ ἐκφερομένῃ πρὸσ τὴν ἤπειρον. καὶ ὅτι τῷ πρώτῳ κατ’ ἀρετὴν ἐδύναντο μὴ φθονεῖν, ἀλλὰ πείθεσθαι καὶ ἀκολουθεῖν, οὐ μόνον αὑτοὺσ ἐν μέσῳ πόλεων καὶ δυνάμεων τηλικούτων καὶ τυραννίδων διεφύλαξαν ἐλευθέρουσ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ὡσ πλείστουσ ἐλευθεροῦντεσ καὶ σῴζοντεσ διετέλουν.

SEARCH

MENU NAVIGATION