Athenaeus, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 71

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 71)

ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν μελεαγρίδων Μηνόδοτοσ ἐμνήσθη, λέξομέν τι καὶ ἡμεῖσ περὶ αὐτῶν. Κλύτοσ ὁ Μιλήσιοσ, Ἀριστοτέλουσ δὲ μαθητήσ, ἐν τῷ α’ περὶ Μιλήτου γράφει περὶ αὐτῶν οὕτωσ· "περὶ δὲ τὸ ἱερὸν τῆσ Παρθένου ἐν Λέρῳ εἰσὶν οἱ καλούμενοι ὄρνιθεσ μελεαγρίδεσ. "ὁ δὲ τόποσ ἐστὶν ἑλώδησ ἐν ᾧ τρέφονται, ἐστὶ δὲ ἄστοργον πρὸσ τὰ ἔκγονα τὸ ὄρνεον καὶ ὀλιγωρεῖ τῶν νεωτέρων ὥστε ἀνάγκη τοῖσ ἱερεῦσιν ἐπιμελεῖσθαι αὐτῶν. ἔχει δὲ τὸ μὲν μέγεθοσ ὄρνιθοσ γενναίου, τὴν δὲ κεφαλὴν μικρὰν πρὸσ τὸ σῶμα καὶ ταύτην ψιλήν, ἐπ’ αὐτῆσ δὲ λόφον σάρκινον, σκληρόν, στρογγύλον, ἐξέχοντα τῆσ κεφαλῆσ ὥσπερ πάτταλον, καὶ τὸ χρῶμα ξυλοειδῆ,2 πρὸσ δὲ ταῖσ γνάθοισ ἀπὸ τοῦ στόματοσ ἀρξαμένην ἀντὶ πώγωνοσ μακρὰν σάρκα καὶ ἐρυθροτέραν τῶν ὀρνίθων, τὴν δὲ τοῖσ ὄρνισιν ἐπὶ τῷ ῥύγχει γινομένην, ἣν ἔνιοι πώγωνα καλοῦσιν, οὐκ ἔχει· "διὸ καὶ ταύτῃ κολοβόν ἐστιν, ῥύγχοσ δὲ ὀξύτερον καὶ μεῖζον ἢ ὄρνισ ἔχει. "τράχηλοσ μέλασ, παχύτεροσ καὶ βραχύτεροσ τῶν ὀρνίθων, τὸ δὲ σῶμα ἅπαν ποικίλον, μέλανοσ ὄντοσ τοῦ χρώματοσ ὅλου, πτίλοισ λευκοῖσ καὶ πυκνοῖσ διειλημμένου οὐ μείζοσιν φακῶν, οὗτοι δ’ εἰσὶν ἐν ῥόμβοισ οἱ κυκλίσκοι ἧσσον μέλασι τοῦ ὅλου χρώματοσ · "διὸ καὶ ποικιλίαν τινὰ οἱ ῥόμβοι παρέχονται, τοῦ μὲν μέλανοσ ἔχοντεσ λευκότερον τὸ χρῶμα, τοῦ δὲ λευκοῦ πολὺ μελάντερον. "τὸ δὲ κατὰ τὰσ πτέρυγασ αὐταῖσ πεποίκιλται λευκῷ πριονώδεσιν σχήμασιν παρ’ ἄλληλα κειμένοισ. "σκέλη δὲ ἄκεντρα ὅμοια τοῖσ ὀρνιθίοισ. "παραπλήσιαι δ’ εἰσὶν αἱ θήλειαι τοῖσ ἄρρεσιν διὸ καὶ δυσδιάκριτόν ἐστι τὸ τῶν μελεαγρίδων γένοσ. τοσαῦτα καὶ ὁ περιπατητικὸσ φιλόσοφοσ περὶ τῶν μελεαγρίδων ἱστόρησεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION