Athenaeus, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 67

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 67)

ἰσχάδεσ. σφόδρα τῶν ἰσχάδων ἐθαυμάζοντο αἱ Ἀττικαί. "παρετίθεντο δ’ ἐπὶ τῆσ τραπέζησ τῆσ βασιλέωσ ὅσα ἡ γῆ βρώματα φέρει ἧσ ἄρχει βασιλεύσ, ἀφ’· "ἑκάστου ὅσον ἀπαρχήν. ξενικῷ δὲ οὐδενὶ οὔτε βρώματι οὔτε ποτῷ ᾤετο δεῖν ὁ Ξέρξησ τοὺσ βασιλεῖσ χρῆσθαι· "ὅθεν καὶ νόμοσ τισ ὕστερον ἐγένετο, εἰσενέγκαντοσ γάρ ποτε τῶν εὐνούχων τινὸσ ἐν τοῖσ λοιποῖσ τραγήμασιν ἰσχάδασ Ἀττικάσ, ἐρωτῆσαι ποταπαὶ εἰε͂ν. ἐπεὶ δὲ ἐπύθετο ἐξ Ἀθηνῶν, τοὺσ ἀγοραστὰσ ἐκώλυεν ὠνεῖσθαι, ἑώσ ἂν ἐξουσία γένηται αὑτῷ λαμβάνειν ὅταν ἐθέλῃ καὶ μὴ ἀγοράζειν. "λέγεται δὲ τὸν εὐνοῦχον ἐπίτηδεσ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα αὐτὸν ὑπομνήσῃ τῆσ ἐπὶ τὰσ Ἀθήνασ στρατείασ. Ἄλεξισ δ’ ἐν Κυβερνήτῃ φησὶν εἰσέβαινον ἰσχάδεσ, τὸ παράσημον τῶν Ἀθηνῶν, καὶ θύμου δέσμαι τινέσ. "ἐν τοῖσ τραγικοῖσ, φησίν, πάθεσιν Εὐριπίδην νομίζω Σοφοκλέουσ οὐδὲν διαφέρειν ἐν δὲ ταῖσ ἰσχάσι τὰσ Ἀττικὰσ τῶν ἄλλων πολὺ προέχειν.

κἀν τῇ πρὸσ Διαγόραν δὲ Ἐπιστολῇ γράφει οὕτωσ· "ἡ δὲ γῆ ταῖσ μὲν χελιδονείοισ ἰσχάσιν ἀντιπαρατιθεῖσα τὰσ Βριγινδαρίδασ καλουμένασ, τῷ μὲν ὀνόματι βαρβαριζούσασ, ταῖσ δὲ ἡδοναῖσ οὐδὲν ἧττον ἐκείνων ἀττικιζούσασ. Φοινικίδησ δ’· ἐν Μισουμένῃ φησὶν μύρτων λέγουσιν καὶ μέλιτοσ ἐγκώμια καὶ τῶν προπυλαίων καὶ τέταρτον ἰσχάδων. τούτων ἐγευσάμην καταπλεύσασ εὐθέωσ ‐ β.

καὶ τῶν προπυλαίων; Α. κοὐδὲν ἦν τούτων ὅλωσ πρὸσ ἀτταγῆνα συμβαλεῖν τῶν βρωμάτων . ἐν τούτοισ τηρητέον καὶ τὴν τοῦ ἀτταγῆνοσ μνήμην. Φιλήμων δ’ ἐν τῷ περὶ τῶν Ἀττικῶν Ὀνομάτων Αἰγιλίδασ φησὶν εἶναι τὰσ καλλίστασ ἰσχάδασ· Αἴγιλα δ’ εἶναι δῆμον τῆσ Ἀττικῆσ ἀπὸ Αἰγίλου τινὸσ ἡρ́ωοσ ὠνομασμένον χελιδονίασ δὲ καλεῖσθαι τὰσ ἐρυθρομελαίνασ ἰσχάδασ. Θεόπομποσ δ’ Εἰρήνῃ τὰσ Τειθρασίασ ἐπαινῶν ἰσχάδασ φησὶν οὕτωσ·

, μᾶζαι πλακοῦντεσ, ἰσχάδεσ Τειθράσιαι. οὕτω δὲ ἦσαν περισπούδαστοι πᾶσιν ἀνθρώποισ αἱ ἰσχάδεσ ὄντωσ γὰρ κατὰ τὸν Ἀριστοφάνην οὐδὲν γὰρ ὄντωσ γλυκύτερον τῶν ἰσχάδων · ὡσ καὶ Ἀμιτροχάτην τὸν τῶν Ἰνδῶν βασιλέα γράψαι Ἀντιόχῳ ἀξιοῦντα, φησὶν Ἡγήσανδροσ, πέμψαι αὐτῷ γλυκὺν καὶ ἰσχάδασ καὶ σοφιστὴν ἀγοράσαντα. καὶ τὸν Ἀντίοχον ἀντιγράψαι·

ἰσχάδασ μὲν καὶ γλυκὺν ἀποστελοῦμέν σοι, σοφιστὴν δ’ ἐν Ἕλλησιν οὐ νόμιμον πωλεῖσθαι. ὅτι δὲ καὶ πεφωσμένασ ἰσχάδασ ἤσθιον Φερεκράτησ δείκνυσιν ἐν Κοριαννοῖ λέγων οὕτωσ· ἀλλ’ ἰσχάδασ μοι πρόελε τῶν πεφωσμένων. καὶ μετ’ ὀλίγα δέ· οὐκ ἰσχάδασ οἴσεισ τῶν μελαινῶν; μανθάνεισ, ἐν τοῖσ Μαριανδυνοῖσ ἐκείνοισ βαρβάροισ χύτρασ καλοῦσι τὰσ μελαίνασ ἰσχάδασ. οἶδα δὲ καὶ Πάμφιλον εἰρηκότα πρόκνιδασ γένοσ ἰσχάδων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION