Athenaeus, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 26

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 26)

Ἀμφίων δ’ ὁ Θεσπιεὺσ ἐν δευτέρῳ περὶ τοῦ ἐν Ἑλικῶνι Μουσείου ἄγεσθαί φησιν ἐν Ἑλικῶνι παίδων ὀρχήσεισ μετὰ σπουδῆσ, παρατιθέμενοσ ἀρχαῖον Ἐπίγραμμα τόδε· ἀμφότερ’, ὠρχεύμην τε καὶ ἐν Μώσαισ ἐδίδασκον ἄνδρασ· ὁ δ’ αὐλητὰσ ἦν Ἄνακοσ Φιαλεύσ. εἰμὶ δὲ Βακχιάδασ Σικυώνιοσ. ἦ ῥα θεοῖσι ταῖσ Σικυῶνι καλὸν τοῦτ’ ἀπέκειτο γέρασ. ου’ κακῶσ δὲ καὶ Καφισίασ ὁ αὐλητήσ, ἐπιβαλλομένου τινὸσ τῶν μαθητῶν αὐλεῖν μέγα καὶ τοῦτο μελετῶντοσ, πατάξασ εἶπεν οὐκ ἐν τῷ μεγάλῳ τὸ εὖ κείμενον εἶναι, ἀλλὰ ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα. ἐστὶ δὲ καὶ τὰ τῶν ἀρχαίων δημιουργῶν ἀγάλματα τῆσ παλαιᾶσ ὀρχήσεωσ λείψανα· διὸ καὶ συνέστη τὰ κατὰ τὴν χειρονομίαν ἐπιμελεστέρωσ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν. ἐζήτουν γὰρ κἀν ταύτῃ κινήσεισ καλὰσ καὶ ἐλευθερίουσ, ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα περιλαμβάνοντεσ· καὶ τὰ σχήματα μετέφερον ἐντεῦθεν εἰσ τοὺσ χορούσ, ἐκ δὲ τῶν χορῶν εἰσ τὰσ παλαίστρασ, καὶ γὰρ ἐν τῇ μουσικῇ κἀν τῇ τῶν σωμάτων ἐπιμελείᾳ περιεποιοῦντο τὴν ἀνδρείαν καὶ πρὸσ τὰσ ἐν τοῖσ ὅπλοισ κινήσεισ ἐγυμνάζοντο μετὰ ᾠδῆσ· ὅθεν ἐκινήθησαν αἱ καλούμεναι πυρρίχαι καὶ πᾶσ ὁ τοιοῦτοσ τρόποσ τῆσ ὀρχήσεωσ·

πολλαὶ γὰρ αἱ ὀνομασίαι αὐτῶν, ὡσ παρὰ Κρησὶν ὀρσίτησ καὶ ἐπικρήδιοσ. τὴν δ’ ἀπόκινον καλουμένην ὄρχησιν, ἧσ μνημονεύει Κρατῖνοσ ἐν Νεμέσει καὶ Κηφισόδωροσ ἐν Ἀμαζόσιν ’ι Ἀριστοφάνησ τ’ ἐν Κενταύρῳ καὶ ἄλλοι πλείονεσ, ὕστερον μακτρισμὸν ὠνόμασαν· ἣν καὶ πολλαὶ γυναῖκεσ ὠρχοῦντο, ἃσ καὶ μακτριστρίασ ὀνομαζομένασ οἶδα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION