Ancient Greek-English Dictionary Language

διαβάλλω

Non-contract Verb; Transliteration:

Principal Part: διαβάλλω

Structure: δια (Prefix) + βάλλ (Stem) + ω (Ending)

Sense

  1. slander, libel

Conjugation

Present tense

Active
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular διαβάλλω διαβάλλεις διαβάλλει
Dual διαβάλλετον διαβάλλετον
Plural διαβάλλομεν διαβάλλετε διαβάλλουσιν*
SubjunctiveSingular διαβάλλω διαβάλλῃς διαβάλλῃ
Dual διαβάλλητον διαβάλλητον
Plural διαβάλλωμεν διαβάλλητε διαβάλλωσιν*
OptativeSingular διαβάλλοιμι διαβάλλοις διαβάλλοι
Dual διαβάλλοιτον διαβαλλοίτην
Plural διαβάλλοιμεν διαβάλλοιτε διαβάλλοιεν
ImperativeSingular διαβάλλε διαβαλλέτω
Dual διαβάλλετον διαβαλλέτων
Plural διαβάλλετε διαβαλλόντων, διαβαλλέτωσαν
Infinitive διαβάλλειν
Participle MasculineFeminineNeuter
διαβαλλων διαβαλλοντος διαβαλλουσα διαβαλλουσης διαβαλλον διαβαλλοντος
Middle/Passive
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular διαβάλλομαι διαβάλλει, διαβάλλῃ διαβάλλεται
Dual διαβάλλεσθον διαβάλλεσθον
Plural διαβαλλόμεθα διαβάλλεσθε διαβάλλονται
SubjunctiveSingular διαβάλλωμαι διαβάλλῃ διαβάλληται
Dual διαβάλλησθον διαβάλλησθον
Plural διαβαλλώμεθα διαβάλλησθε διαβάλλωνται
OptativeSingular διαβαλλοίμην διαβάλλοιο διαβάλλοιτο
Dual διαβάλλοισθον διαβαλλοίσθην
Plural διαβαλλοίμεθα διαβάλλοισθε διαβάλλοιντο
ImperativeSingular διαβάλλου διαβαλλέσθω
Dual διαβάλλεσθον διαβαλλέσθων
Plural διαβάλλεσθε διαβαλλέσθων, διαβαλλέσθωσαν
Infinitive διαβάλλεσθαι
Participle MasculineFeminineNeuter
διαβαλλομενος διαβαλλομενου διαβαλλομενη διαβαλλομενης διαβαλλομενον διαβαλλομενου

Future tense

Imperfect tense

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • ἐκεῖ μὲν γὰρ δουλεία σαφὴσ καὶ οὐ πολὺ τῶν ἀργυρωνήτων καὶ οἰκοτρίβων διαφέρουσιν οἱ ἐπὶ τῷ τοιουτωῒ εἰσιόντεσ, οἱ δὲ τὰ κοινὰ διὰ χειρὸσ ἔχοντεσ καὶ πόλεσι καὶ ἔθνεσιν ὅλοισ σφᾶσ αὐτοὺσ χρησίμουσ παρέχοντεσ οὐκ ἂν εἰκότωσ ἐκ μόνου τοῦ μισθοῦ διαβάλλοιντο καὶ ἐσ ὁμοιότητα καὶ κοινωνίαν τῆσ κατηγορίασ καθέλκοιντο· (Lucian, Apologia 27:1)
  • διαβάλλεται μὲν οὖν ὡσ τὸ πολὺ μάλιστα ὁ τιμώμενοσ καὶ διὰ τοῦτο τοῖσ ὑπολειπομένοισ αὐτοῦ ἐπίφθονοσ· (Lucian, Calumniae non temere credundum, (no name) 12:1)
  • πρὸσ δὲ τὸν εὐσεβῆ καὶ φιλόθεον ὡσ ἄθεοσ καὶ ἀνόσιοσ ὁ φίλοσ διαβάλλεται καὶ ὡσ τὸ θεῖον παρωθούμενοσ καὶ τὴν πρόνοιαν ἀρνούμενοσ· (Lucian, Calumniae non temere credundum, (no name) 14:5)
  • ἀνυσιμώτατον γὰρ τὸ εἶδοσ τῆσ διαβολῆσ τὸ ὑπεναντίον τῆσ τοῦ ἀκούοντοσ ἐπιθυμίασ, ὁπότε καὶ παρὰ Πτολεμαίῳ τῷ Διονύσῳ ἐπικληθέντι ἐγένετό τισ ὃσ διέβαλλε τὸν Πλατωνικὸν Δημήτριον, ὅτι ὕδωρ τε πίνει καὶ μόνοσ τῶν ἄλλων γυναικεῖα οὐκ ἐνεδύσατο ἐν τοῖσ Διονυσίοισ· (Lucian, Calumniae non temere credundum, (no name) 16:1)
  • ἰδὼν οὖν τὸν πατέρα ἔτι ἐντὸσ τῆσ ἐλπίδοσ καὶ τὸ πάθοσ οὐχ ὑπὲρ τὴν τέχνην, ἐπὶ πολὺ τηρήσασ καὶ ἀκριβῶσ ἐξετάσασ ἕκαστα ἐπεχείρουν ἤδη καὶ τὸ φάρμακον τεθαρρηκότωσ ἐνέχεον, καίτοι πολλοὶ τῶν παρόντων ὑπώπτευον τὴν δόσιν καὶ τὴν ἰάσιν διέβαλλον καὶ πρὸσ κατηγορίασ παρεσκευάζοντο . (Lucian, Abdicatus, (no name) 4:8)
  • καὶ τοσούτῳ δέω κακίζειν ἐκεῖνον τούτοισ, ὥστ’ εἰ δεῖ καὶ τοῦτ’ εἰπεῖν, καὶ ἐν αὐτοῖσ τούτοισ σεμνύνειν αὐτὸν ἡγοῦμαι, εἰ τούτων ἐκείνοισ ὑπεναντίωσ ἐχόντων μὴ τὰ ἔργα μηδὲ τὰσ πράξεισ αὐτοῦ διαβάλλω, ἀλλ’ ἐκ τοῦ βίου καὶ τῶν ἔργων ἃ μεθ’ ἡμῶν καὶ ὧν ἡμεῖσ ἀξιοῦμεν εἶναι τίθημι, ταῦθ’ ἑτέρωσ ἔχοντα ἢ ὥσ τισ πιστεύσειεν ἀποφαίνω. (Aristides, Aelius, Orationes, 69:5)
  • "καὶ τοσούτῳ δέω κακίζειν ἐκεῖνον τούτοισ, ὥστε εἰ δεῖ καὶ τοῦτο εἰπεῖν, καὶ ἐν αὐτοῖσ τούτοισ σεμνύνειν αὐτὸν ἡγοῦμαι, εἰ τούτων ἐκείνοισ ὑπεναντίωσ ἐχόντων μὴ τὰ ἔργα μηδὲ τὰσ πράξεισ αὐτοῦ διαβάλλω, ἀλλ’ ἐκ τοῦ βίου καὶ τῶν ἔργων, ἃ μεθ’ ἡμῶν καὶ ὧν ἡμεῖσ ἀξιοῦμεν εἶναι τίθημι, ταῦθ’ ἑτέρωσ ἔχοντα ἢ ὡσ ἄν τισ πιστεύσειεν ἀποφαίνω. (Aristides, Aelius, Orationes, 4:13)

Derived

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION