Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀνόνητος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἀνόνητος ἀνόνητη ἀνόνητον

Structure: ἀ (Prefix) + νονητ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: o)ni/nhmi

Sense

 1. unprofitable, useless, in vain
 2. making no profit from

Examples

 • σοφίαν γὰρ καὶ παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν ταλαίπωροσ, καὶ κενὴ ἡ ἐλπὶσ αὐτῶν, καὶ οἱ κόποι ἀνόνητοι καὶ ἄχρηστα τὰ ἔργα αὐτῶν. (Septuagint, Liber Sapientiae 3:11)
 • ὦ μάταιοι ἑπτὰ κυοφορίαι, καὶ ἀνόνητοι ἑπτὰ δεκάμηνοι καὶ ἄκαρποι τιθηνίαι καὶ ταλαίπωροι γαλακτοτροφίαι. (Septuagint, Liber Maccabees IV 16:7)
 • ὦ τῶν ἐμῶν παίδων, οἱ μὲν ἄγαμοι, οἱ δὲ γήμαντεσ ἀνόνητοι. οὐκ ὄψομαι ὑμῶν τέκνα, οὐδὲ μάμμη κληθεῖσα μακαρισθήσομαι. (Septuagint, Liber Maccabees IV 16:9)
 • ἄδωρα ^ οὖν σοι τὰ δῶρα καὶ ἀνόνητα. (Lucian, De mercede, (no name) 38:4)
 • ὡσ ἔγωγε καὶ διηγήσασθαι σοι βούλομαι Σιδωνίου τινὸσ ἐμπόρου ἐπίνοιαν δι’ ἀπιστίαν ἀτελῆ γενομένην καὶ τῷ ἀκούσαντι ἀνόνητον. (Lucian, Rhetorum praeceptor, (no name) 5:1)
 • εἰ δὲ καὶ τούτου στοχάσαιτο, μηδεμίαν δὲ πρόνοιαν ἔχων φαίνοιτο τοῦ πρέποντοσ τοῖσ ὑποκειμένοισ, οὐκ ἀνόνητοσ αὐτῷ πᾶσ ὁ περὶ ἐκεῖνα ἔσται πόνοσ; (Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 48 1:7)
 • τὰ γὰρ τυχηρὰ τῶν ἀγαθῶν Διὸσ δῶρα κέκληκε, πλούτουσ καὶ γάμουσ καὶ ἀρχὰσ καὶ πάνθ’ ὅλωσ τὰ ἐκτόσ, ὧν ἡ κτῆσισ ἀνόνητόσ ἐστι τοῖσ χρῆσθαι καλῶσ μὴ δυναμένοισ. (Plutarch, Quomodo adolescens poetas audire debeat, chapter, section 6 29:1)
 • πρόφασιν δὲ αἰτιῶνται ἀναίτιον, οἱ μὲν κρηπῖδοσ καινῆσ τρίβον, οἱ δὲ μακρὴν περίοδον · ἄλλοσ δὲ πληγὴν ἢ πάτημα· οὐδεὶσ δὲ φράσει τὴν οἴκοθεν οὖσαν, ἀτὰρ καὶ ἀκούσασι τοῖσι πάσχουσι τὸ ἀτρεκὲσ ἔδοξε ἄπιστον· διὰ τόδε ἐσ ἀνήκεστον ἐτράπη, ὅτιπερ τῇσι ἀρχῇσι ὁκότε ἀσθενεστάτη ἐστὶ ἡ νοῦσοσ, ὁ ἰητρὸσ οὐκ ἐνίσταται· ἢν δὲ χρόνῳ κρατυνθῇ, ἀνόνητοσ ἡ μελέτη. (Aretaeus, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian., , 319)
 • τοῖσ γὰρ τοιούτοισ ἀνόνητοσ ἡ γνῶσισ γίνεται, καθάπερ τοῖσ ἀκρατέσιν· (Aristotle, Nicomachean Ethics, Book 1 17:3)
 • ἡλικίαισ τὰ τέκνα τῶν πατέρων ἀνόνητοσ γὰρ τοῖσ μὲν πρεσβυτέροισ ἡ χάρισ παρὰ τῶν τέκνων, ἡ δὲ παρὰ τῶν πατέρων βοήθεια τοῖσ τέκνοισ, οὔτε λίαν πάρεγγυσ εἶναι πολλὴν γὰρ ἔχει δυσχέρειαν· (Aristotle, Politics, Book 7 273:1)

Synonyms

 1. unprofitable

 2. making no profit from

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION